binabasa mo ang...
Looking For Love

Looking For Love — Chapter 6

MAG-IISANG ORAS nang naghihintay si Zari sa lugar kung saan sila magkikita ni Henry at naiinip na talaga siya. Nagulat siya nang tawagan siya nito habang nasa trabaho at sabihing makikipagkita ito sa kanya sa off niya. Nalilito man ay pumayag siya dahil gusto rin niya itong maka-usap at alamin kung ano ba ang nangyari dito matapos ang gabing iyon. Hindi niya maiwasan ang hindi mainis sa nobyo dahil hindi man lang siya nito nagawang ipagtanggol ay nakuha pang iwan siya sa kamay ng mga upahang holdaper.

“Zari,” tawag ng isang pamilyar na boses sa kanya.

“Lorie?” Nagulat siya nang makita ang kaibigan. “Anong ginagawa mo dito?” Kasunod ng tanong niyang iyon ay sumulpot mula sa likuran nito si Henry.

“Henry?” Nakita niyang napayuko si Lorie nang umakbay dito ang nobyo. “A-anong ibig sabihin nito?”  naguguluhan niyang tanong.

“I’m sorry Zari…” bukod tanging narinig niyang sabi ni Henry. Noon lamang niya napansin ang may kaumbukang tiyan ng kaibigan.

“B-buntis ka?” Gulat niyang sabi. Hanggang ngayon ay hindi pa din niya maintindihan kung ano ang nangyayari.

“I’m sorry Zari, Ilang beses kong gustong sabihin sayo ang tungkol sa amin ni Henry pero naduwag ako.” maluha-luhang sabi ni Lorie na nakahawak sa tiyan nito. “Pinilit ko ring itago ang tiyan ko kaya hindi ninyo nahalata.”

“May relasyon kayo? Kailan pa?” Hindi niya alam kung paano pa niya nagagawang makapagtanong ng tungkol sa mga ito, pero gusto niyang malaman.

“Isang buwan matapos mo akong sagutin.” Halos hindi lumabas sa mga labi ni Henry ang sinabi subalit malinaw na malinaw ang dating niyon sa kanyang pandinig. Matagal na pala siyang niloloko ng nobyo pati ng itunuring niyang bestfriend. Sarkastiko siyang napangiti at muling tinignan si Lorie.

“Ang sabi mo sa akin hindi siya bagay sa akin dahil duwag siya at patpatin, iyon pala ay dahil gusto mo siya.” Natawa siya sa sariling katangahan. Napakatagal na pala niyang nagmumukhang tanga sa harap ng mga ito at hindi man lang siya nakatunog.

“Zari –”

“I’m sure kasal na din kayo bago ako nadestino dito sa Tagaytay. At alam ko na nagsasaya kayo dahil wala na ako sa paligid ninyo mula noon,” putol niya sa sasabihin ni Lorie.

“Hindi ko sinasadyang mahalin si Lorie Zari –”

“Nice line Henry, but that line won’t make any difference,” napalatak niyang sabi. How could he do this to her? Matapos niyang ipagtanggol ito sa pamilya niya ay magagawa pa siya nitong lokohin?

“Zari,sanamapatawad mo kami.” Dama niya ang sinseridad ni Lorie pero hindi niya madama ang pagpapatawad sa puso niya ngayon. Wala siyang ibang maramdaman kundi galit. She felt so betrayed.

“Hindi ko pa yata kaya Lorie, perosanasa ginawa ninyo ay maging masaya kayo.” Gusto niyang sumigaw ng malakas na malakas sa sama ng loob. Halos hindi siya makahinga habang sinasabi ang mga katagang iyon sa itinuring niyang bestfriend. Makakaya niya siguro kung ibang babae ang dahilan ng panloloko sa kanya ni Henry pero ang malaman na si Lorie iyon ay hindi niya kaya.

GABI NA pero wala pa ring balak bumalik ni Zari sa tinutuluyan, nakaka-ilang bote na din siya ng beer pero pakiramdam niya ay hindi siya nalalasing. Dala ng sakit na nararamdaman ay dinala si siya ng mga paa sa isang resto-bar na hindi kalayuan sa tinutuluyan. Gusto niyang malasing, gusto niyang makalimutan sandali ang mga nangyari pero manhid yata pati ang resistensya niya sa alak o iyon lamang ang pakiramdam niya? Wala kang pakisama! Inis niyang bulong sa bote na hawak.

“Ang kakapal ng mukha,” hindi niya napigilang maibulalas.

“Zari tama na ‘yan,” narinig niyang sabi ng isang baritonong boses. Mula sa bote ay iniangat niya ang paningin sa pinanggalingan ng boses na iyon. Napangisi siya nang makita ang huling lalaking nanaisin niyang makita at makita siya sa ganitong lagay.

“Inom tayo kaps!” nakangisi niyang sabi.

“Kaps?” nakita niyang kumunot ang noo ng binata.

“Oo kaps, kapre,” tumawa niyang sabi sabay tungga sa boteng hawak.

“Tama na ‘yan,” inagaw nito ang hawak niya.

“Ano ba! Hanggang dito ba naman pakikialaman mo pa din ako?” Kapal talaga ng mukha!  “Sino ka ba sa akala mo ha?” Inis niyang sinalubong ang mukha nito, huli na upang mapansin niya na halos dumikit na ang labi niya sa binata.

“Don’t tempt me to do something here para patahimikin ka at para tumigil sa pag-inom.”

“Bakit? Anong gagawin mo? Hahalikan mo ako?” aniyang inilapit pa ang mukha rito.

Pakiramdam niya ay tumigil ang lahat nangdahan dahan nitong  ilapit angmga labi nito sa kanya. Tila nanikip ang kanyang dibdib at pigil ang hininga habang ang mga mata niya ay hindi maalis sa mga mapupula nitong labi. Nanuyo ang kanyang lalamunan nang masamyo na naman niya ang panlalaking pabango nito na nakakagamayan na yata ng kanyang pang-amoy. It was so freshly masculine. He smells like he just jumped out of the shower for her that made her close her eyes.

“Don’t tempt me Zari and open your eyes. I don’t want to make a scene here.” Namunula ang mukhang dagli siyang napadilat sa narinig mula dito.

“Nahilo lang ako,” pagtatanggi niya. Talaga yatang may sa mangkukulam ang kapreng kaharap niya dahil nahipnotismo na naman siya nito. Gusto niyang dagukan ang sarili naiisip palang kung ano ang hitsura niya kanina lang.

“Yeah right, mabuti pa kung ako sayo ay sumama ka na sa akin. Bago kita kaladkarin pa-uwi,” anitong inilapit sa kanyang punong tainga ang labi nito. Naman! Lumayo ka! Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang mga kalamnan sa ginawi nito kaya minabuti na niyang tumayo  na upang mailayo ang sarili sa binata.

“Sabi ko ngatarana.  Ikaw magbayad niyan dahil pakialamero ka,” aniyang tinukoy ang mga nainom at kinain bago mabilis na lumabas ng resto-bar.

PAKIRAMDAM  ni Zari ay tila umiikot ang lahat sa kanyang paligid at nagsimula na rin dumoble ang paningin niya. Nakailang bote ba siya ng nainom na beer?Lima? Pito? Hindi na niya matandaan, habang iniinom kasi niya ang mga iyon ay tila tubig lang kung manulay sa kanyang lalamunan. Bakit nga ba ganoon ang love? Bakit kapag umibig kailangang may kaakibat na sakit? Maganda naman siya, edukada bagama’t hindi masasabing matalino. Katamtaman lang ang antas nila sa buhay pero hindi naman nangangahulugan niyon na mahirap sila. Isa lang naman ang pangarap niya bukod sa isang simpleng buhay, iyon ay ang magkaroon ng sariling pamilyang masasabi. Ang magkaroon ng asawang mapagmahal at kaya silang ipaglaban sa tinatawag ng lahat na ‘buhay’. Pinangarap din niya na ang una niyang boyfriend ang siya nasananiyang mapangasawa. Pero isa siyang malaking sawi na, tanga pa. Pinaasa niya masyado ang sarili kay Henry, kaya heto siya ngayon at sinubukang lunurin sa alak ang nararamdaman.

“He’s not worth it,” nilingon niya ang pinanggalingan niyon. She saw Resty walking beside her.

“Wala ka ring karapatang panghimasukan ang nararamdaman ko,” tuluyan nang tumulo ang luhang kanina lamang ay ayaw lumabas mula sa kanyang mga mata.

“Hindi ko maintindihan kung bakit iniiyakan mo ang ganoong klase ng lalaki Zari. Hindi ka na nga niya kayang ipagtanggol, hindi pa siya naging tapat sayo. You are just making a fool of yourself crying over a worthless person.”

“Hindi mo siya kilala.” Paano nito nasabi ang mga bagay na iyon gayong wala naman itong alam sa kanya at kay Henry?

“Gayadin ng hindi mo siya kilala.” She was speechless. Sa tagal nila ni Henry bilang mag-nobyo ay hindi rin pala niya ito kilala. Hindi niya akalain na makagagawa ng ganoon ang nobyo sa kanya.

“So stop crying. Dapat nga ay magpasalamat ka pa dahil hindi siya ang napangasawa mo. Mabuti na rin ang mga nangyari para hindi ka na nagmumukhang tanga sa harap nila at umaasa sa wala.” Akalain mo, may saysay din pala ang kapre?

“Nandito naman ako… You can lean on me.” She felt his hand on her shoulders that made her stop walking. It made her feel good somehow.

“Basta ba extended ang ating deal.”

“What? At sino naman ang may sabi sayo that I will lean on you?” mataray niyang sagot nang marinig ang sinabi nito. Okay nasanakaya lang may kapalit pala!

“Hey, relax! Ipinapaalala ko lang naman sayo na may deal tayo. At ngayon hindi mo na pwedeng gawing excuse sa akin na may boyfriend ka since you are officially single now.” He grinned and winked.

“Hindi ko nakakalimutan, kaya hindi mo na rin kailangang ipaalala.” Gusto niyang i-untog ang sarili sa pader sa sinabi nito. Wala na nga siyang dahilan ngayon upang umatras sa kanilang napagkasunduan. Kung hindi dahil sa naisip niyang kalokohan disin sana’y wala siya sa sitwasyong ito ngayon. Marahas siyang napabuntonghininga. Siya na yata ang pinakamalas na babae sa mga oras na iyon.

“Mabuti na ang maliwanag little cat kaya huwag ka nang umakto na para kang namatayan dyan?” Kapre! Gusto niyang isigaw dito. Pati ba naman ang nararamdaman niya ay gusto nitong manduhan? Hindi naman na yata siya makapapayag doon.

“Will you please stop calling me that!” Masyado na itong nasasanay na tawagin siya ng ganoon at hindi niya iyon gusto.

“And what do you prefer me calling you? Honey?” Malakas itong tumawa. “I’m not a fan of mushy stuffs Zari.”

“Kapal mo talaga!” Gusto niyang kalbuhin ito sa sobrang inis. At anong akala nito nagpapatawag siya ng endearment? No way!

 

ZARI is not Resty’s type of tea. Masyado itong matapang para sa kanya, masyadong mataray. Pero nang makita niya itong nilulunod ang sarili sa alak ay hindi niya naiwasang hindi mag-alala. Gusto niya itong pagalitan dahil ke-babaeng tao umiinom ng beer. He never likes women drinking nor smoking. Para sa kanya kabawasan iyon ng personalidad ng isang babae. Subalit hindi rin niya napigilan ang hindi maawa sa dalaga. She looked wasted and depressed like he was before. Kaya ayaw na niyang ma-in love dahil sa oras na magmahal siya ay alam niyang masasaktan lang siyang muli. He is Resty Lancdon Thurston, one of the most sought after bachelor in town. At hindi na siya muling masisira pa nang dahil lang sa pag-ibig. Para sa kanya everything can be laid down with terms, and having a relationship was one of them.

“Pare, how’s your new manager?” tanong ni Mundo mula sa kabilang linya ng telepono.

“I think she’s fine.” Sa tanong na iyon ng kaibigan sa kanya alam na alam na niyang gusto siya nitong magkwento tungkol sa kanila ng dalaga.

“Yun lang? Fine? Meaning?”

“Meaning… go mind your own business.” Bakit ba siya nagkaroon ng kaibigang pakialamero sa love life ng may love life?

“So, hindi pa rin kayo.” He was not asking but confirming. At alam niyang hindi ito titigil hangga’t wala itong nakukuhang sagot sa kanya.

“We’ll get there soon okay? Just wait. And please stop asking me silly questions na para bang artista ako na kailangang may updates sa inyo.”

“Mabagal ka kasi kaya naniniguro lang ako. Anyway, pinasasabi pala ni Kyro na house blessing nila sa Friday. Be sure to bring Zari along okay?” anitong tinukoy ang isang kaibigan.

“Hindi siya pwede.” Parang naaamoy na niya ang gagawin ng mga kaibigan sa oras na isama niya ang dalaga sa okasyong iyon kaya hindi siya papayag sa gusto nito.

“Well if you’re not, ako nalang ang magdadala ng magiging partner mo on that –”

“No! Okay fine! I’ll see if she can. I’ll let you know okay? Satisfied now?” Hindi niya hahayaang kumuha na naman ng blind date si Mundo para sa kanya. Siguradong palpak na naman kapag ito ang maghahanap at hindi na niya iyon mapapayagan pa.

“Great! See you then.”
PATAMAD na bumangon si Zari mula sa pagkakahiga. Wala siyang ganang pumasok sa araw na ito, ang gusto lang niya ay magkulong sa silid at pag-isipan ang mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Animo’y nanakit ang ulong hinimas niya ito nang maalala ang hitsura ni Lorie habang hawak ang may kaumbukang tiyan nito. Mariin niyang naipikit ang mga mata kasabay ng paghinga ng malalim. Kailangan niyang tanggapin ang mga nangyari dahil wala na rin naman siyang magagawa pa roon, pero hindi pa rin niya maiwasan ang hindi masaktan.

“Zari! Get up!” Malakas na sigaw ni Resty mula sa labas ng kanyang pinto na siya niyang ikinagulat. Inis na mabilis niyang binuksan ang pinto upang sitahin ito.

“Kanina pa ako gi –” nabitin sa ere ang kanyang sasabihin nang makita ang binata. His wet hair was dripping down to his nape and making a naughty line through his chest. Napalunok siya nang yumuko ito sa kanya at inlapit ang mukha.

“B- ba –bakit?” Nalunok na yata niya ang dila dahil hindi siya halos makapagsalita. Ang mabangong sabon nito ay tila kumikilti sa kanyang pagkatao, at parang nagsasabing ‘yakapin mo ako’.

“Okay ka lang?”

“Ha?”

“Ang sabi ko, okay ka lang ba?”

“Ah… eh… hindi. Lumayo ka nga,” hindi niya napigilang sabi na bahagyang inilayo ang mukha rito.

“Oh my!” he said grinning while looking on her eyes.

“Ano?” namunula ang mukhang ibinaling niya ang mukha sa pinto. Nabasa kaya nito ang naisip niya kanina lang?

“You are staring at me like you want me to kiss you,” tila nanunukso nitong hinawakan ang kanyang baba at ipinilig paharap dito ang kanyang mukha.

“H-hindi ah!” Ayaw niyang salubungin ang mga mata nito dahil pakiramdam niya ay napapaso siya sa paraan nito ng pagtingin sa kanya. Bakit ba ganito ang nararamdaman niya sa tuwing nalalapit ito sa kanya? May lahi na rin bang mangkukulam ang mga kapre?

“I will wait for you to say it little cat, but for now… please take a bath and go to work?” Ayun na! Sinasabi na nga ba niya eh, may kasunod na naming kakapalan ng mukha ang sasabihin nito sa kanya.

“In your nightmare!” inis niyang ibinagsak ang pinto sa tapat ng mukha nito. Isang malakas na sigaw ang narinig niya matapos niyon na nagpahagalpak sa kanya. Buti nga! Kapre!

About Louise

It makes me feel happy to share stories about love. Stories where we can learn about the importance of the word that makes the world keep spinning. For everyone that reads my stories; You give me more inspiration and confidence; hope, that all of us are loving and being love... Lets love life, and live with love.

Diskusyon

72 thoughts on “Looking For Love — Chapter 6

 1. walang next

  Posted by mhie | Setyembre 25, 2018, 8:58 umaga
 2. Ang ganda po sana may chapter 7 kailan niyo po ba ipopost yun paupdate naman po ako 🙂

  Posted by jesseca vergara | Hulyo 9, 2016, 10:43 umaga
 3. Wala po bng next chapter to..

  Posted by Vhelle hernando | Pebrero 8, 2016, 1:18 umaga
 4. may chapter 7 na po ba nakakabitin nman nagsisimula plang aa challenge

  Posted by Liza Marie R. Banguel | Pebrero 5, 2016, 5:06 hapon
 5. My chapter 7 po ba 2 sayang nman ang ganda pa nmn nkakabitin

  Posted by Vhelle hernando | Pebrero 4, 2016, 5:48 umaga
 6. San na po ungnext chapter

  Posted by Mhiera | Nobyembre 3, 2015, 1:40 hapon
 7. Kilig..

  Posted by Mhiera | Oktubre 21, 2015, 6:30 hapon
 8. very nice po tsaka trending ..pls post next chapter po /

  Posted by alynenz | Oktubre 20, 2015, 8:44 hapon
 9. kilig much

  Posted by jane laure | Hulyo 31, 2015, 11:17 umaga
 10. na ka ka grrrhhre s resty

  Posted by jane laure | Hulyo 31, 2015, 11:11 umaga
 11. Ay potek nd p pla tapos to,naumpisahan ko p nmn n,bitin lng.

  Posted by morena | Setyembre 30, 2014, 3:23 hapon
 12. Verynice story i cant wait sa nextchapter …

  Posted by Eliza | Agosto 7, 2014, 3:29 umaga
 13. ate loise san ung chapter i need it kahit lg aku nkabsa nito plx….

  Posted by junna mae | Hulyo 13, 2014, 2:48 hapon
 14. Sayang..ganda ng story
  kaso bitin!

  Posted by Virgie acebron | Hunyo 5, 2014, 11:48 hapon
 15. next please

  Posted by Cherry | Hunyo 3, 2014, 12:21 hapon
 16. Wala pa din po ang next chapter nice story congrats sng galing mo.

  Posted by manilyn bauro | Mayo 5, 2014, 7:32 hapon
 17. Next chapter pls!!

  Posted by sushibar | Pebrero 19, 2014, 5:29 umaga
 18. ganda naman kaya lng bitin,..nasaan ang chapter 7?

  Posted by laiserg | Pebrero 14, 2014, 4:16 umaga
 19. HAIzzt bitin nman 😦

  Posted by luvlyangel | Disyembre 10, 2013, 11:42 umaga
 20. Cute. .

  Posted by eli | Nobyembre 15, 2013, 7:49 umaga
 21. nakakainis naman

  Posted by mirasol | Nobyembre 15, 2013, 12:41 umaga
 22. aun! told u something is fishy ky lorie. pero bkt gnun wla na kasunod. my nxt chapter p b tlga?

  Posted by aileen | Oktubre 21, 2013, 6:50 hapon
 23. San po pwede mabasa nxt chapter kabitin po xe tnx

  Posted by Edell | Oktubre 18, 2013, 6:40 umaga
 24. bkt ang tagal ng next chapter? nakalimutan nb ang story nato? until now wala paring kasunod.

  Posted by nina | Agosto 9, 2013, 5:22 hapon
 25. asan na po ung next chapter binasa ko ung mga comments i guess last yr pa po un, pwede ko bang malaman kung san ko pwedeng mabasa ung next chapters,?

  Posted by jhing | Agosto 6, 2013, 1:18 umaga
 26. exited nako sa next chaper kailan po kaya ma post? need ko ng mag abang…. ganda ng story.

  Posted by nina15 | Mayo 22, 2013, 10:58 hapon
 27. nakakabitin naman,., when ba kasi mai-post ung next chapter,. excited na c aketch
  MORE POWER

  Posted by zyn | Mayo 11, 2013, 4:28 hapon
 28. Please post the next chapter
  Please. . . . .

  Posted by cleodel | Mayo 10, 2013, 8:35 umaga
 29. wen po ang next CHAPTER????please post nyo n po ang ganda po…nkakabitin….please please po…ang ganda tlga kc…

  Posted by alma | Oktubre 28, 2012, 3:57 hapon
 30. Kilig to the max ^_^ ..pero kakabitin…

  Posted by ic | Oktubre 3, 2012, 12:16 umaga
 31. I WANT TO READ THE NEXT CHAPTER SO BAD.. PLSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Posted by Aixe | Setyembre 4, 2012, 5:05 hapon
 32. saan po maki2ta ang nxt chapter?

  Posted by angel | Setyembre 1, 2012, 7:23 hapon
 33. wala pa po ba ung next chapter nito ang ganda kasi nakakabitin?

  Posted by Rosanna Leonidas | Agosto 30, 2012, 12:14 hapon
 34. nice story!!!! Kailan po ang nxt chapter?

  Posted by eloisa | Agosto 26, 2012, 3:42 hapon
 35. san ko po mki2ta ung next chapter?

  Posted by reinalaramae | Agosto 25, 2012, 8:34 umaga
 36. kailan ang next chapter nito..?!

  Posted by Joycee Anne Mabuyao | Agosto 22, 2012, 2:49 hapon
 37. HELLO MiSS LOUISE.
  SANA PO MA`POST NA MGA NXT CHAPTERS.. NAKAKA`BITIN PO.
  WE’RE ALL EXCITED.
  HEHE.. THANKS!:)

  Posted by Aixe | Agosto 3, 2012, 9:38 hapon
 38. san po mababasa ung nxt chapter?

  Posted by maikens | Hulyo 25, 2012, 10:52 umaga
 39. post the next chapter..pls….

  Posted by kristian Karlo | Hulyo 19, 2012, 7:57 hapon
 40. next chap….bitin eh ^_^

  Posted by flosscarmelli | Hunyo 19, 2012, 11:33 hapon
 41. san ung kasunod na chapter? ganda pa naman

  Posted by jhingay | Hunyo 6, 2012, 10:15 umaga
 42. ate louise kailan po nxt chapter nito saya nang story nima tlaga :))

  Posted by greta | Mayo 31, 2012, 9:00 umaga
 43. ang ganda ng story nkakakilig. more pls hehehe

  Posted by Irene | Abril 28, 2012, 9:50 hapon
 44. Ganda ng story kya LNG ala n kasnod 🙂

  Posted by clarene28 | Abril 3, 2012, 11:22 umaga
 45. kailan ang next 😦 april na :(( namimiss ko na c resty ❤ lol

  Posted by shey | Abril 1, 2012, 2:41 umaga
 46. Ms. Louise, just wondering when will the next chapter be posted? I terribly longing to read it. 🙂 nice story. Lurve it :))

  Posted by crazycarz | Marso 31, 2012, 10:46 hapon
  • will post it soon crazy, pasensya na i’ve been busy lately, you could read Whatever It Takes for the meantime 🙂 nauna iyong inilabas bago ang Kung Iibigin kang muli na isinulat ni Foo at ito po yung pangatlo 🙂 Sana maibigan mo rin ang nobela kong iyon. Thank you so much for supporting, ❤ ❤ ❤

   Posted by Louise | Marso 31, 2012, 11:09 hapon
   • Okay lang po ! I already read whatever it takes and finished it last night:) ang gandetch din. Im looking forward to finish reading looking for love also. Keep it up! .thank you po! 🙂

    Posted by crazycarz | Abril 1, 2012, 11:27 umaga
   • thank you for reading crazycraz 🙂

    Posted by Louise | Abril 1, 2012, 11:39 umaga
   • Thank you crazycarz 🙂

    Posted by Louise | Abril 1, 2012, 11:39 umaga
 47. kelan po yunf next chapter nito :)) Matagal ko na pong hinihintay to halos araw araw na po akong ng che -check pero wala padin po

  Posted by theajanelee | Marso 15, 2012, 6:16 hapon
 48. Pasensya na po… itutuloy ko na po ito following chap will be released before Saturday. Salamat po muli sa mga nagbabasa. ❤

  Posted by Louise | Pebrero 29, 2012, 3:01 hapon
 49. nasaan na po ang next chapter nito?ang ganda ganda talaga nag story na ito!!LOVE IT!!

  Posted by ariane | Pebrero 24, 2012, 6:31 hapon
 50. Asan na yung sunod huhuhu ang ganda talga nito….. Nangyare na sakin yan eh…. Yung bff ko ngng sila ng current bf ko waahhh nAkakarelate aq

  Posted by danicarose | Pebrero 13, 2012, 12:12 hapon
 51. my gosh! ang kakapal ng mukha 😦

  Posted by itsgonnabeme | Pebrero 10, 2012, 4:47 hapon
 52. nyahaha! hello there ms. @louise 🙂
  hindi ko pa rin po mapaigilana ng sarili ko… Sinasabi ko na nga ba’t may something kay Lorrie… tapos ‘yung singsing pa…. iyon pala ‘yun! ang sakit naman ‘nun… di bale Zari, nanjan naman si Kaps…. AHAHA! go Resty! 😉

  very cute chapter! (lagi naman, eh…) nice one ms. lou ♥♥♥

  Posted by heidz | Pebrero 2, 2012, 5:18 umaga
 53. ang cute ang kulitan ng dalwa… next chapter na pls…

  Posted by sjyo0208 | Pebrero 1, 2012, 10:05 hapon
 54. sana po per story ang pg bayad ng gils para mas marami kaming stories na mabasa. Tnx

  Posted by ging | Pebrero 1, 2012, 9:50 hapon
 55. wohoo next chapter na 😀

  Posted by Thea Jane | Pebrero 1, 2012, 8:40 hapon
 56. nxt chap pls

  Posted by mariajoyjacosalem | Pebrero 1, 2012, 3:08 hapon
 57. Pasensya na po sa napakadaming typos lalo na sa last part hehehe…

  Posted by louise | Pebrero 1, 2012, 2:50 hapon
 58. hehehe nakakakilig talaga ….. aiiiyyyyyyeeeee!!!!

  Posted by Vhang2 | Pebrero 1, 2012, 9:30 umaga
 59. omg!dis is so nice…d little cat is a denial tigress:-)

  Posted by shayanaember | Pebrero 1, 2012, 6:32 umaga
 60. how ro earns the gils

  TOP: Check our Gils Center for more info. You can also earn gils by joining on our games like on TOPpers group and other games here on our site. Thank you.

  Posted by mariajoyjacosalem | Enero 31, 2012, 11:15 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Enero 2012
L T M H B S L
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: