binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 10

The Shadow of Your Smile

 

IPINAALAM ni Yna kay Charles ang naging alitan nilang mag-ina ngunit hindi niya ipinabatid dito kung tungkol saan ang pinagtalunan nila. Nagpasalamat naman siya’t hindi iyon naging mapilit pa at inihatid na lamang siya sa hotel na tinutuluyan.

Sa muling pagkikita nila’y nakapanatagan na niya iyon kaagad ng loob. She’s like a broher to her. Totoo naman dahil he’s three years ahead of her. Bumalik nga kaya ito dahil sa ipinangako nito sa kanya noon? How horrible! Seryoso nga kaya ito? Ibinaon na nga niyang lahat sa limot ang mga pangyayaring iyon eh!

Naging mahaba-haba rin ang usapan nila nang maisipan na nitong umuwi. Ang sarap nitong kausap, gumaan pakiramdam niya, na-miss niya tuloy ang kuya Jeff niya. Sana naroroon ang kuya Jeff niya nang sa gayo’y mayapos niya ito at maging balikat ngayon. Hindi niya tuloy napigilang mapabuntong-hininga.

“If you need somebody else to talk with… I’m always here Yna…” pahayag ni Charles sabay halik sa kanyang noo na siyang ikinalambot ng kanyang tuhod. Pagkatapos ay waring bula ito na bigla na lamang nawala. Naiwan siyang nakatingin sa kawalan.

 

NAG-INIT ang magkabilang tainga ni Maycee sa mga pangaral na ipinataw sa kanya ni Chris. Ano pa nga ba ang topic, si Yna na naman! Talagang wala na nga siyang kawala lalo pa’t alam na rin ni Chris ang pagdadalantao nito. Paano nga naman kasi niyang aakuin ang isang responsibilidad kung wala naman siyang damdamin inuukol sa babae.

“Fool yourself Maycee! Your head says no but your heart says yes!” kontra ng kanyang konsensya.

Nahulog siya sa malalim na pag-iisip sa sinabing iyon ng kanyang konsensya. Pagkatapos ng pagtatapat sa kanya ni Yna ng tunay nitong nararamdaman sa kanya ay lagi na siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Hindi naman niya kailanman maipagkakaila ang kakaibang nararamdaman niya para kay Yna sa simula pa lamang ng pagkukrus ng landas nila. Actually, he’s half aware of what happened between him and Yna on that promising night they’ve shared.

He knew to himself that there’s a special place for Yna in his heart but he just can’t admit that fact. He’s not yet ready.

“Ano ka ba naman Michael! Hindi pa ba sapat ang labing-isang taon!” panenermon pa ng kanyang konsensya.

“It’s still not enough…” tugon niya.

            “Face your life! Move on! Panahon na para bigyan mo muli ng kulay ang buhay pag-ibig mo… Kaya nga ang buhay ay parang gulong, hindi ba? Minsan nasa ibabaw ka at kung minsan nama’y nasa ilalim ka… Pana-panahon lang iyan!”

Isang marahas na buntong-hininga lamang ang siyang naging sagot niya sa mga iyon.

 

NAKARAMDAM si Maycee ng pag-aalala para kay Yna nang mapag-alamang pinalayas ito ng sariling ina. Nanggaling ang balitang iyon kay Chris, kanino pa nga ba?  He felt guilt. Kinuha niya mula sa kaibigan ang kinaroroonan nito at syempre, dumaan siya mula sa matatalim na tingin ni Chris. Binilinan siya nito na huwag na huwag nang pasasakitan ang babae lalo pa’t makasasama iyon sa sitwasyon nito.

Will he now willing to face his responsibility? Gagawin niya ba iyon dahil inaamin niyang nahulog na rin ang loob niya sa dalaga o di kaya nama’y dahil lamang sa kapakanan ng bata?  

Imbes na isipin ang mga katanungang iyon ay pinili niyang tumuloy sa patutunguhan, mamaya pa’y magbago ang kanyang isip.

 

MABILIS ang naging pag-aksyon ng mga cells ni Maycee sa katawan nang matanaw ng dalawang mga mata ang lalaking kasama ni Yna. Naningkit ang kanyang mga mata at napatiim-bagang sa nakikitang saya sa dalaga sa piling ng lalaking iyon. Bakit pakiramdam niya pinagtataksilan siya nito?

Naipilig niya ang ulo sabay napamura ng malutong. Gusto na niyang tumakbo ngunit may hangarin pa rin ang pusong matyagan ang kilos at galaw ng mga ito. Naging maingat siya at nag-spy sa dalawa.

“Nagseselos siya,”panunukso ng kanyang kabilang katauhan. “Aminin…” O kay sarap iumpog ng kanyang sariling ulo. Lintik na konsensya!

Kahit man siya’y nagulumihanan sa unang naging reaksyon niya. Bakit nga ba? Ano na nga ba ang estado ni Yna sa puso niya?

Sa muli niyang paglingon sa dalawa, isang kaliga-ligalig na eksena ang bumadha sa kanya. Huling-huli niya ang ginawad na mabilis na halik ng lalaki kay Yna. Bigla’y naikuyom niya ang kamao subalit kanyang kinontrol ang nag-aalab na damdamin. Nang makaalis na ang lalaki’y siya namang pagpasok niya sa eksena.

“What a lovely scene!” he exhausted.

 

SAMU’T SARING EMOSYON ang bumalot kay Yna sa muli nilang pagtutuos ni Maycee. What bothered her most was his furious eyes that look like’s a fire. What those symbolize?

“Ano’ng ginagawa mo rito? Kung nandito ka para sumbatan ako, makakaalis ka na! Nananahimik na ‘ko Maycee…Ano pa bang gusto mo?” baling niya rito.

Sa halip na makakuha ng magandang sagot mula sa binata’y, isang makapangyarihang halik ang siyang naging tugon nito. Nagpumiglas siya ngunit habang pumapalag siya’y mas lalo lamang lumalalim ang halik nito kung kaya’t pinantayan niya ang intensidad niyon. Namalayan na lamang niya na nakapasok na pala sila sa loob.

“Ang halik ko lang naman pala ang solusyon para matigil ka!” may mapanlokong ngiting saad nito sa kanya.

Iniayos niya ang sarili saka sinabing, “Ano ba talagang kailangan mo sa’kin?! Why you’re doing this to me?! Hanggang kailan mo ‘ko gustong saktan?! Tama na Maycee! Patahimikin mo na ‘ko!” paghihimutok niya.

“Gusto mong matahimik ang lahat? Pwes, ibalik mo ang panahong hindi ka pa tumutuntong sa buhay ko! My life became miserable, all because of you!” singhal nito.

“Sino ba naman kasi ang naging makipot ang utak? Ikaw lang ba ang naging miserable ang buhay? Then, think over again! Hindi lang isa ang sisirain mo ang buhay!” Kasabay ng kumawala niyang emosyo’y ang siya ring pag-alpas ng kanyang mga luha. Hindi nakaimik si Maycee kaya nagpatuloy siya.

“Ginugulo pa ba kita? Tumigil na nga ako, hindi ba? Alam ko namang wala akong mahihita sa’yo kahit magmakaawa pa ‘ko at lumuhod sa harapan mo just to please the baby… Pagod na ‘ko Maycee… Hindi na kita pipilitin…”

 

TILA PINIPIGA ang puso ni Maycee sa mga binigkas na iyon ng dalaga. Hindi niya magawang tignan iyon ng diretso, nasasaktan siya! Gusto niya iyong ikulong sa kanyang bisig, nais niyang aluin ito at ibig niya itong bigyan ng isang makapugtong-hiningang halik. Natutunan na nga ba niyang mahalin ang babae o sadyang mahal na niya ito simula pa lamang?

“Do you really love me Yna? Tunay nga ba ang mga sinabi mo sa’kin?” pagdaka’y naitanong niya.

“Kaya nga handa kitang pakawalan, ‘diba? Ganoon kita kamahal kahit pa alam kong kahit kailan ay hindi mo ‘yun matutumbasan… But no worries… Hindi-hindi ko na gagambalain pa ang buhay mo, sana gano’n ka din… Tulungan mo naman sana kong burahin ka kahit kapiraso dito sa puso ko…”

“Noon pa lang sana’y pinakinggan na kita para hindi na ‘ko nasasaktan ng ganito. Bakit pa kasi dumating ka pa sa buhay ko!” sambit pa rin nito na humaplos sa kanyang puso.

Sa puntong iyon ay hindi na niya napigilan pa ang sariling yapusin iyon. Pinagbababayo nito ang kanyang dibdib. Hinayaan niya lamang ang dalaga, hindi man lamang niya iyon sinalag. Kung tutuusin naman kasi’y kulang pa ang suntok na ‘yun sa sakit na pinaranas niya rito. Kung iyon ang magiging paraan upang kahit paano’y gumaan ang loob nito’y, handa siyang saluhin ang suntok at sampal nito.

“I’m really sorry…” nasambit niya na nagpahupa sa babae. Isiniksik niya ang mukha nito sa kanyang matipunong katawan at pinayapa ang damdamin nito. Ilang minuto din sila sa ganoong ayos nang mismong ito na ang kumalas sa kanya.

“I’m still thankful to you Maycee…I let you go…”

Namangha siya sa narinig mula rito. Sa kabilang banda’y napahanga rin siya sa katatagang ipinamamalas nito. Mantakin mo ba namang bubuhayin nitong mag-isa ang kanilang anak. Ang isang napakagandang babaeng tulad niya’y magiging isang ssingle mother nang dahil sa kanya at hindi nito iyon kinatatakutan. Isang malaking tanga ang lalaking bibitiwan siya.

“So alam mo na ngayon ang tawag sa’yo?” panunumbat ng kanyang konsensya.

“You may now leave me but you will not be totally erased in my life especially now…” may laman na pahayag nito.

“Yna…”

“Pinuputol ko na ang kung anumang koneksyong mayroon ta’yo. Mayroon nga ba? Ngayon, masaya ka na?” mahinahon bagkus ay puno ng hinanakit ang tinig.

Ano bang klaseng lalaki siya para pahirapan ng ganoon ang loob ng dalaga na kawangis ng isang manika. Kung sana nga ba’y manika lamang ito na walang puso at hindi nakakadama pero hindi eh! How lucky he was to have her but what did he do?

“Sorry…”tanging namutawi sa kanyang labi.

“Naks! Kailan pa natutong humingi ng tawad si Michael Soriano?” she let out a sigh. “I don’t want to create another argument. Let’s stop this. Just leave me alone!”

Magtatangka pa sana siyang lapitan iyon ngunit maagap iyong umiwas at tumalikod. How sorry he was for his wrong decisions and for hurting Yna that much. Hindi niya mailapat sa salita ang kahungkagang nararamdaman niya nang mga sandaling iyon.

Bagsak ang mga balikat na nilisan niya ang lugar.

 

“CHARLES, ang sakit-sakit! I wanna die but I can’t… I love my baby so much… Hindi ko masisikmurang patayin siya. I need to be strong but how?” pagtatapat niya kay Charles.

Iyon ay isang linggo na ang nakalilipas nang nagkaharap sila ni Maycee. Ang totoo’y iyon din ang mismong araw na in-open niya kay Charles ang lahat-lahat ng nangyari sa buhay niya kasama na ang pagdating ni Maycee at nasabi na rin niya rito ang pagbubuntis niya. Wala man ang kanyang Kuya Jeff, pakiramdam niya’y naroroon pa rin ang presensya nito sa katauhan ni Charles. Mas higit ang kanyang pasasalamat sa Ate Lia niya dahil nagawa nitong ibinbin ang kanila sanang pagtulak sa Maynila nang dahil sa kanya. Kung wala ang mga ito’y marahil, dinaig pa niya si Rosalinda.

“Ssshhh…Tumahan ka na…Kanina ka pa ngawa ng ngawa… Baka mapa’no na kayo niyan ni baby eh!”

“Tell me Charles, don’t I deserve to be happy?”

“No it’s not! Don’t think that way, my dear…”

“Eh bakit ganun? Bakit lagi na lang pumapalya ang palaso ni Kupido?”

“Do you wanna continue the plan?” he asked.

Napatingala siya sabay bahagyang ngumiti. “Alam kong walang kasiguraduhan iyon Charles pero I wanna try kahit pa maaari akong masaktan sa bandang huli.”

“That’s the spirit of my angel…”

 

“TUTUNGAGA ka na naman?! Mamili ka! Bato, kahoy o bakal?” bungad ni Chris sa kanya. Paano, isang linggo na siyang parang wala sa sarili. Lumilipad palagi ang isip niya dahilan upang hindi siya makapag-concentrate sa pagdidisenyo ng mga gowns.

“Huh? Ano na naman bang problema mo?” naisatinig na lamang niya.

“Pinapapili kita kung ano ang gusto mong ipukpok ko sa’yo para matauhan ka. Wala ka pa rin ba talagang balak kumilos?” naiinis ng turan ni Chris dito.

“Siya na nga ang tumataboy sa’kin, ‘diba? Mabuti nga iyon eh! At least, nawala ang asungot sa buhay ko…” he said with an evil laugh.

“You said no but your eyes said yes…I know you very very well Maycee kaya hindi ka na makapaglilihim pa sa’kin…” pambubuko nito.

“Ano bang gusto mong marinig sa’kin?”

“The truth…” seryosong balik nito.

“Para saan pa ang katotohanan kung wala na rin namang patutunguhan?” bigla’y naging opinyon niya sa kaibigan. Nagulat siya nang kaltukan siya nito ng diyaryo. “Aray naman! Nagte-take advantage ka ah!”

“Aning! Sinasabi ko na nga ba eh… You have something special feelings for Yna… Pinagkakaila pa kasi eh! HOY MICHAEL SORIANO, magiging ama ka na! Gumising ka nga! Mag-isip-isip ka! Kumilos ka na!”

 

BAGAMA’T walang kasiguraduhan ang nabuong desisyon ni Maycee ay hindi na niya iyon ini-atras. Ayon kay Chris ay umupa na ito ng apartment. Talaga ngang nalayo na ito sa poder ng ina nang dahil sa kagagawan niya. Kung disin sana’y sa simula pa lamang ay sinunod na niya ang sinisigaw ng puso’y hindi na sana pa hahantong sa ganoon ang lahat.

Nalimutan na yata niya kung paano manligaw sa tagal ng panahon na hindi na siya nakapanliligaw ng babae. Tama nga yata ang sinabi ni Tinzzay, na-immune na siya sa pagiging bakla. Nakakaasiwa tuloy ngayong bubuhayin niya si Michael.

Ilang araw na rin nang simulan niya ang pagpapadala ng rosas sa dalaga pero pinanatili niyang misteryoso ang katauhan. At ngayo’y handa na siyang harapin itong muli matapos ang kahindik-hindik na tagpong naganap sa pagitan nila ilang linggo na ang nakararaan.

Tumikhim siya saka nag-ensayo ng sasabihin dito. “Yna, I want you to know how sorry I am for what had happened between us. No matter how many times I break your heart, you’re still there for me…” Napakamot siya sa ulo. “Parang ang pangit,” komento niya sa sarili.

“Eheeeem!” ani isang tinig na ikinalingon niya. Nabitiwan niya ang hawak na pumpon ng rosas nang bumungad sa kanya ang mukha ni Yna.

“Ano’ng ginagawa mo diyan?” kunwa’y naitanong niya. Ay engot Michael!

“Natural, dito ako nakatira eh! Ikaw nga ang dapat kong tanungin niyon eh! Ano bang ibinubulong-bulong mo diyan?” nakahalukipkip na saad nito.

“Yna…” pahayag niya sabay pulot ng nahulog na rosas at lumuhod pa. “When we first met, I honestly had no idea that you would be important to me…Hopefully it’s not too late to apologize and to say…I love you…” saglit siyang huminto saka nagpatuloy.

“Maybe it’s true that love begins with a smile…Through your smile, you already had my undivided attention…”

Napailing-iling si Yna. Halata sa mukha nito ang pagkamangha sa mga sinabi niya. “Ilang dosage ba ng gamot ang nainom mo? Tumayo ka na nga diyan!”

“No Yna until you forgive me…”

“Akala mo ba gano’n kadaling magpatawad Mr. Soriano! Noon, buong-buo kong binigay sa’yo ang pagmamahal ko but what did you do? Tapos ngayon sasabihin mong mahal mo ‘ko?! Hindi na ko paloloko Maycee! Tama na ang minsang nagpakatanga ako nang dahil sa pag-ibig… And don’t you think that it’s too late?”

“Why you’re doing this to me?! Ahh, maybe you’re thinking about the baby… Nothing to care about my dear Maycee… Wala ka ng responsibilidad pa na aakuin…” dugtong pa nito.

“Huh? What do you mean?”

“I’ve commited an abortion…”

 

HINT FOR THE LAST CHAPTER:
Sino ang nangako kay Yna na pakakasalan siya once na bumalik ito ng Pilipinas? c _ a _ l e _

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

37 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 10

 1. Ms heidz pasword po please..

  Posted by Rovelyn | Abril 10, 2016, 12:31 umaga
 2. Pasword po please ms heidz, ganda ng kwento hnd po ko mkakatulog pg dko ntpos ung story..thanks

  Posted by Rovelyn | Abril 10, 2016, 12:29 umaga
 3. huhu cant open tle last chapter… pasword please 😦

  Posted by luvlyangel | Disyembre 4, 2013, 5:02 hapon
 4. Aray nmsn!

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 1:23 umaga
 5. bakit diko po ma open last chapt pwd po hingin pw tnx poh

  Posted by hayathie | Oktubre 18, 2013, 1:10 hapon
 6. cguro q nd cia ngpaabort, , sv nia lng un , pra mxktn c mike,, , pnu po maopen ng lns chap.?

  Posted by mary jhane | Oktubre 5, 2013, 8:27 umaga
 7. shheeett!!!. chapter 11 nmn po 😦

  Posted by let | Hulyo 17, 2013, 3:36 hapon
 8. OMG where’s the last chapter? ]

  Posted by zyn | Mayo 9, 2013, 11:05 hapon
 9. c CHARLES

  Posted by zyn | Mayo 9, 2013, 11:04 hapon
 10. hahaiz,ano ba password dko ma open last chapter,plz help,,,

  Posted by empty | Marso 31, 2013, 4:24 hapon
 11. ganda poh sana ma open yong chapter11

  Posted by ashley | Marso 21, 2013, 3:11 hapon
 12. nice..

  Posted by ashley | Marso 21, 2013, 3:09 hapon
 13. bitin! need tha password to open the last chapter!! pls

  Posted by gene | Agosto 20, 2012, 3:40 hapon
 14. haaay. . .sana happy ending parin. . . =/

  Posted by pazawaiy_1901 | Hunyo 21, 2012, 6:14 hapon
 15. bkit nd poh maopen chapter 11?

  Posted by gina | Marso 25, 2012, 4:31 umaga
 16. bkit d po maopen ung chap 11

  Posted by flomina04gensci | Pebrero 22, 2012, 2:28 umaga
 17. ayan na natauhan na si maycee. pasaway kasi e.

  Posted by mae | Enero 20, 2012, 4:24 hapon
 18. paano po pagbuksan ung chpter 11,,
  kaylngan po bng ipm ung password si po kc maopen ung messages ,
  di ngana

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 6:59 umaga
 19. ayy naku maycee magdusa ka,,
  I hope its all part of their plan..
  ikaw kc maycee ang taas ng pride mo di mo mapapansin nakakasakit ka na pla ng iba

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 6:29 umaga
 20. wahahaha..tawa lang ako ate heidz..
  its YNA’s turN..
  last chapter na…

  Posted by kat08 | Disyembre 15, 2011, 12:06 umaga
 21. bat hindi ko ma-open yung chapter 11 ms. heidz?

  Posted by frankie | Oktubre 30, 2011, 6:52 hapon
 22. ay bumalik na si Michael buti naman natauhan rin sya.

  what happen next??? hoping happy ending for both Yna and Michael 🙂

  Posted by 78jhoy | Oktubre 27, 2011, 6:12 hapon
 23. di kuh mabuksan ung chapter 11???? y?

  i cant wait…

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 4:35 hapon
 24. nag abort na ba talga sia..
  sana hindi..

  cant wait for the next chapter!!!!!!

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 4:33 hapon
 25. ha?totoo?nagpa-abort talaga siya?sana hindi totoo kawawa naman yung baby……

  Posted by Gesela Mae | Oktubre 25, 2011, 3:22 hapon
 26. bakit po hindi ko mabuksan yung Chapter 11?

  Posted by Anna marie Cabanalan | Oktubre 25, 2011, 10:20 umaga
 27. go yna ipaglaban mo karapatan ng mga babae hehehehe tama lang ang ginawa mo. hahaha

  Posted by Anna marie Cabanalan | Oktubre 25, 2011, 9:19 umaga
 28. I hope gimmick Lang ito

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 7:25 hapon
 29. Oh no! What’s this?

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 7:25 hapon
 30. ayun oh.. magdusa ka Maycee.. haha., joke lang.. ayan.. nagbalik na si Michael.. moment of truth.. 🙂

  Posted by rishelL_18th | Oktubre 18, 2011, 9:56 umaga
 31. wow! last chapter sa wakas!!!!! ;))))

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 4:36 hapon
 32. bait bait nmn ni Yna, hay buti nmn natauhan n si maycee..
  na miss ko to na block kc access ko sa wrok now lng me nk open aiiyyss…

  Posted by mjmercado | Oktubre 15, 2011, 7:17 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: