binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 9

The Shadow of your Smile

The Shadow of your Smile

BANAYAD na hinagod-hagod ni Chris ang likuran ni Yna. Kanina pa kasi panay ang pagduwal niya at alam niyang ipinagtataka na iyon ng kasama. Nagsisimula na kasi ang morning sickness niya.

“Iluwa mo na rin kaya pati bituka mo, grabe! Ano ba’ng nangyayari sa’yo? Ano bang nakain mo? Ngayon ka pa ba magkakasakit, mamaya na yung event.” Naiiling na komento ni Chris.

“Ate Lia…I’m not sick… It’s natural…” makahulugang sagot niya.

“Natural pa ba ‘yan? Kulang na lang iluwa mo na ang mga organs mo…”

“Ate my kailangan kang malaman…”

That statement stopped Chris. “What do I need to know?”

“Ate Lia, I’m…I’m pregnant…” pagsiwalat niya.

Chris’ mouth opened but there’s no words coming out. Bakas na bakas dito ang pagkabigla sa ipinahayag niya. “Tama pa ba ang pandinig ko? I think I need a cottonbud…”

“Ate, you heard me right… Buntis ako ate…”

Natutop ni Chris ang bibig. “Who…Who…” usal nito na hindi maituluy-tuloy dahil hindi pa rin makapaniwala sa nalaman.

“Believe it or not…”

“Oh no, si Maycee?” pagdudugtong nito.

Sunud-sunod na tango lamang ang kanyang isinagot sabay ng pagbagsak ng mga butil ng luha sa kanyang mga mata.

“O-M-G!”

“What should I do ate? Hindi naman niya pananagutan ‘to eh!”

“Pambihirang Maycee! Kakausapin ko ‘yan!” saad nito na ang hitsura’y animo susugod sa giyera.

“Ate, no need. I think I can handle myself even without him. Kasalanan ko rin naman dahil nagpadala ako sa emosyon ko.”

“NO! He’s still the father and need to take charge of the responsibility. He can’t escape and can’t deny the fact that he will be soon a father…”

“Ate, kahit wala siya, I can handle myself… Kaya kong buhayin ng mag-isa ang magiging anak namin…”

“At paano naman ang nararamdaman ng magiging baby niyo once na nagkaroon na siya ng isip… Will you let your child to be bully by others? Makakaya mo bang makita siyang umiiyak? Paano mo ipaliliwanag sa kanya ang tungkol sa Daddy niya? Come to think of it Yna… Will you take the risk?”

“But…”

“No more buts! Akong bahala sa’yo…Gusto mo bang magkaroon ng wasak na pamilya ang magiging baby mo?”

“Ayoko kaya lang…”

“Stop! Doon nagtatapos ang usapan natin…”

“Anyways… Thank you ate…” bukal na pasasalamat niya sabay yakap dito.

“Don’t mention it… Pababayaan ba naman kita? Kahit pa sabihing matagal na ang pinagsamahan namin ni Mike, kung siya ang may mali… Aba, hindi ko siya kukunsintihin ‘no!”

Nangingiti na lamang siya sa mga naging pahayag nito.

“Anak ng tipaklong, naunahan niyo pa kami!” natatawang saad pa ni Chris.

“Ate naman oh!”

 

“ELLA anak, may nahulog ka,” tukoy ng Mommy ni Yna sa kapirasong papel na nalaglag sa sahig na mula sa hinablot niyang journal. Her Mom used to call her ‘Ella’, shortened for Yna Mikaella.

Bago pa man niya makuha ang sinasabi ng ina’y, naunahan na siya nitong pulutin ang bagay na iyon. Bigla’y napakunot ang kanyang noo nang makita ang di-mawaring reaksyon ng ina.

“Hija, what’s the meaning of this?” her Mom asked then handed her an ultrasound picture.

Napamulagat ang mga mata niya. Ito na ang simula ng bagyo ng buhay niya. Ang totoo’y matagal na siyang naghahanap ng tiyempo kung paano ipaaalam ang sitwasyon niya ngunit hindi naman niya makaya. Heto nga’t ang kapalaran na ang siyang tumulong sa kanya.

“Kaninong ultrasound picture ‘yan! Why do you have that? Mayroon ba ‘kong hindi nalalaman Yna?” tuluy-tuloy na tanong nito. Sa puntong iyon ay alam niyang bumugso na ang galit sa damdamin ng ina lalo pa’t tinawag na siya nito sa kanyang unang pangalan.

“Mom…I’m sorry…”

“Sorry? Don’t tell me…”

“Yes Ma… I’m pregnant…” sa wakas ay nasambit niya rin.

She didn’t hear anything but a slap on her right cheek. She did nothing but to bite the lower part of her lips and try to control her emotions not to flood.

“You never showed up your boyfriend tapos sasabihin mo sa’kin ngayong BUNTIS ka! How dare daughter you are! Hindi kita pinalaki sa ganyang asal!” nanggagalaiting bato ng ina sa kanya.

“I’m sorry Ma… but I will face this… I will be the one to bear this…I’m not regretting.”

“Alam mo ba ang pinagsasasabi mong bata ka! Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo… Malay ko ba kung sino’ng Poncio Pilato ang ama ng batang ‘yan! Bakit hindi siya magpakita sa’kin? Don’t tell me na after niyang makuha ang gusto niya ay tinalikuran ka na…”

“No Ma! Hindi siya gano’ng klaseng tao…” pagtatanggol niya.

“Well then, where is he? Ano yun, hindi niya ko kayang harapin. Ngayon pa lang sa ipinapakita niya, hindi na siya pasado sa’kin.”

“Ma, I’m already 25 years old… I can stand on my own…”

“Really my dear? Okay, get out of my house!”

“Ma…Don’t do this to me…”

“Proved me that you can stand on your own feet. ‘Diba ‘yun ang sabi mo?”

“Ma please…” samo niya.

“Mamili ka, you’ll stay here but will abort the baby or else mawawala sa’yo ang lahat…” kagimbal-gimbal na pahayag ng ina.

“How could you pushed me doing such immoral act? Maaatim mo Ma na patayin ang sarili mong apo?” namamalisbis ang mga luhang pahayag niya. “Makakaya mo po’ng mawala ‘ko?”

“YES I CAN! I’M SERIOUS…”

“Then Ma… Mas gugustuhin ko pang mawala na sa’kin ang lahat kaysa ang mandamay ng isang walang kamuwang-muwang na sanggol.”

“Then start packing your things! Tignan natin kung kakayanin mo… Ipupusta ko na babalik ka sa’kin at luluhod.” Buo ang loob na turan ng ina.

“I will prove to you Ma that I can be independent…” pigil ang luhang saad niya saka mabilis na tinakbo ang kwarto.

 

PAGKAPASOK ni Yna sa kanyang silid ay agad niyang inasikaso ang pag-iimpake ng mga gamit. Hindi niya akalaing hahantong pa sa ganoon ang lahat – ang palayasin siya ng ina. Anyways, she expected her Mom’s reaction over the matter. Matagal na niyang inihanda ang sarili sa pisikal na sakit na matatamo niya sa ina.

Hindi niya alam kung saan patutungo. Bahala na si batman! Bahala na ang Diyos. Bahala ng matulog kahit sa kalye pa kaysa naman ipagkait niya sa anak ang mabuhay sa mundong ginagalawan niya. At maraming pang bahala

She’s quite sure na ipasasara ng kanyang Mommy ang lahat ng mga bank accounts niya. Mabuti na lamang at nakapagtabi siya kahit papaano. Makakapag-stay pa siya sa hotel ng isang linggo but after that she needs to find an apartment where she can stay in. Besides, mayroon naman siyang trabaho kaya pagpupursigihan na lamang niya. Naniniwala naman siyang makakaya niya kahit pa wala ang suporta ng kanyang ina. Masakit ngunit kailangan niyang kayanin.

Humigop siya ng hangin bago nilisan ang kanyang kwarto. Nang makababa’y naabutan pa niya ang ina sa sala. Ni hindi man lamang ito nag-abalang lingunin siya kaya siya na lamang ang lumapit dito saka mahigpit na niyakap iyon.

“Ma, you know how I love you and care for you as always. Sinunod ko naman po lahat ng gusto niyo, hindi ba? But this time, hindi ko magagawa ang gusto niyo…I’m sorry…” she paused.

“Kung ang umalis po ako dito sa bahay ang siyang makakapagpalubag po ng loob niyo, pagbibigyan ko po kayo. Just always take care of yourself na lang po Ma…I love you…” pagkasabi niyon ay maliksing tumalikod siya at inagapan ang pag-alpas ng luha sa kanyang mga mata.

 

AFTER CHECKING-IN in the hotel, naisipan muna ni Yna na lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Ayaw niyang magkulong at titigan ang apat na sulok ng tinuluyang hotel. Namasyal muna siya sa park. Matagal na rin kasing panahon na hindi siya nabibisita roon. Kung hindi siya nagkakamali’y, huling beses niyang punta roon noong wakasan na nila ang relasyon nila ni Neil – her first pain in heart. Laking pasasalamat na lamang niya dahil mabilis din siyang naka-recover.

Pinagmasdan niya ang mga sweet lovers na pumaparoon pati na rin ang mga masasayang mukha ng mga pamilyang bumadha sa kanyang paningin. Hindi niya tuloy naiwasang ma-inggit sa mga ito. How she thourougly dream to have a pefect happy family…Marahil malabo ng mangyari pa ang nais niya gayong kulang na lamang ay patayin na siya ng sariling ama ng dinadala niya. Isa lang ang sinisuguro niya, she will not let them kill her baby.

Napahawak siya sa kanyang sinapupunan, “Baby, ikaw ang pinaghuhugutan ko ng lakas kapag nawala ka pa sa’kin, I don’t know how to compose myself again…Hindi ko alam kung kaya ko pa’ng mabuhay…Please stay good in my womb baby…”ma-emosyon na usal niya.

Nang may maramdaman siyang pumatak sa kanyang pisngi’y hindi niya iyon inalintana ngunit bumugso pa iyon at may kasama pang kulog at kidlat kaya mabilis na humanap siya ng masisilungan. Iniyakap niya ang mga braso sa katawan. Nanginginig na siya sa lamig ngunit hindi pa rin tumitila ang ulan at mukhang wala na iyong balak na huminto. Mistula’y dinadaluhan nito ang kanyang masidhing nadarama.

Handa na sana siyang suungin ang malakas na pasabog ng langit nang may biglang kotseng sumulpot sa kanyang harapan. Nang kunong bumukas ang bintana ng sasakya’y, isang nakangiting lalaki ang bumungad sa kanya. He seems familiar but she couldn’t remember where she encountered that guy exactly.

“Yna, right?” sambit nito na nakapagkit pa rin ang ngiti sa labi.

Tumango-tango siya. “How did you know my name for the fact na ngayon lang kita na-meet?”

Natawa pa iyon ng pagak na nagpabadha ng kanyang inis. Kita mo ‘to, tinatanong ng maayos eh! Naibaling niya ang tingin dito nang magsalita iyon.

“You’re still cute kapag naiinis ka… You haven’t change Yna…” turan nito na lalong nagpagulo ng kanyang utak. Kung magsalita iyon ay para bang kilalang-kilala siya nito. “…you’re actually becoming more and more beautiful katulad ng pamumukadkad ng mga rosas na ‘yun.”

Napalingon siya sa direksyong itinuro nito. Nang ibalik niyang muli ang tingin sa lalaki’y kamuntikan na siyang matumba dahil nasa harapan na niya ito. Naitukod tuloy niya ang mga kamay sa dibdib nito. In just one click ay may hawak na itong rosas.

“Don’t you see the sign, No Picking of Flowers…” nasabi na lamang niya sa pagkabigla sabay tanggal ng pagkakahawak ng kamay dito.

“Kung para naman sa isang dilag na katulad mo, handa akong sumuway sa anumang batas…” makahulugang pahayag nito.

Napalunok siya. “Sino ka bang talaga?”

“It hurts me much… Hindi mo natatandaan ang mukhang ‘to? Ang lalaking nangako sa’yong babalikan ka para pakasalan…”

Tila natuklaw siya ng ahas sa sinabi nito.

Long long years ago, she’s just five years old then when he met a boy in the park, same park where she was standing right now, dumulas mula sa kanyang kamay ang lobong hawak at sumabit iyon sa puno and this boy helped her out to get her balloon. Iyon ang naging hudyat ng pagkakaibigan nila. Until one day, he said words of goodbye. He said that they’ll going to migrate to U.S. Bago iyon umalis, nag-iwan pa iyon ng isang pangako sa kanya. A promise that he’ll going to marry her as soon as he come back to the Philippines. Bata pa sila noon kaya hindi niya iyon pinansin. And now here he is…

Ang laking pagtataka niya lang ay kung paano siya nito nakilala gayong ang tagal na panahon na ang dumaan. Twenty years!

“How did you recognize me after the long twenty years that passed by?”

“Naamoy ka kasi ng puso ko eh…”

“Charles! Ewan ko sa’yo!”

“Ihahatid na lang kita sa bahay niyo. It’s getting dark. Kung may mga katanungan ka, sa biyahe na lang natin pag-usapan at kung gusto mo rin, patuluyin mo na lang rin ako sa inyo kahit saglit tutal I missed Tita Shine…” tukoy nito sa ina. Alanganing napangiti na lamang siya saka nagpatianod na dito.

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

14 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 9

 1. ayan na 🙂 mrerealize n cguro n michael n xa ang nwlan pg inwn nya z yna 🙂

  Posted by luvlyangel | Disyembre 4, 2013, 4:51 hapon
 2. Wat about michael?

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 1:08 umaga
 3. omg!! . .ang sweet nman!

  Panu na c michael? . .
  Ahmf! Nkakainix aman xe c michael. . !

  Posted by pazawaiy_1901 | Hunyo 21, 2012, 4:24 hapon
 4. baka matauhan si maycee pag nalaman may umaaligid kay yna. 😉

  Posted by mae | Enero 20, 2012, 3:54 hapon
 5. nakakaawa naman si yna , naiiyak tuloy ako
  grabeh namang inay iyan pinagtabuyan ang anak…
  at sino namn charles ian?
  sana magselos si bakling at matauhan

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 6:09 umaga
 6. oh no’hala my charles…lagot ka michael

  Posted by kat08 | Disyembre 14, 2011, 11:49 hapon
 7. love triangle etech!!!!

  be ready maycee…. 🙂

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 4:17 hapon
 8. OMG!!….is this going to be a love triangle?…exciting!!!!!!!!

  Posted by Gesela Mae | Oktubre 24, 2011, 9:55 hapon
 9. Hala, pano na yan? May Charles na umeksena.

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 7:13 hapon
 10. bagong pag-ibig? di rin.. 😀

  Posted by rishelL_18th | Oktubre 18, 2011, 9:21 umaga
 11. bakit kasi ang arte ni maycee/…hmf!

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 4:19 hapon
 12. ay nku maycee lagot ka may kaagaw ka na…

  Posted by mjmercado | Oktubre 10, 2011, 5:32 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: