binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 8

The Shadow of Your Smile

 

MAINGAT na inihiga ni Yna si Maycee sa kama. Tama nga ang hinala niya, walang tao sa kabahayan. It’s Sunday, maaaring nag-day off ang mga kasambahay. At talagang sabay-sabay pa? Ang bait naman ni Maycee upang payagan ang mga iyon.

“Napabilib ka na naman!” kanti ng kanyang konsensya.

            Wala rin ang katiwala ng bahay na si Manang Ising kasama ito sa vacation ng newly-wed na sina Neil at Trish sa New York. Wala kasing magiging tagapag-alaga si baby Frank.

Sandaling pinakatitigan pa niya ang mukha ng lalaki. How could this man be a gay? Is it for real? Hindi na ba maaaring mabalik sa normal ang lahat? Paano nga ba siya makakatulong? Ang daming tanong na namumuo sa kanyang utak na wala namang kalakip na sagot. Tatanda na nga yatang talaga siyang dalaga. But at least, she felt how to love, kaya nga lamang lagi na lang walang sukli ang binibigay niyang pagtatangi.

“You know what Maycee…” panimula niya habang pinapasada ang mga daliri sa buhok ng lalaki. She’s free to open her feelings, tutal hindi naman nito matatandaan iyon kung sakali mang maririnig nito ang mga sinasabi niya.

“I learn to love you from the very first moment I set my eyes to you… And believe me or not, kahit paano nakakaramdam ako ng tuwa everytime na inaaway mo ‘ko kasi… doon mo lang naman ako napapansin eh! You became the reason of my smile. There’s actually a shadow in my smile, you’re the one who create it.”

“Where ever Yna now, she’s not happy seeing you in that situation. Hindi mo ba pansin, mas pinapasakitan mo ang sarili mo…Hindi ba pwedeng papasukin mo ko sa puso mo kahit… kahit bilang isang kaibigan lang?”

Hinayaan niyang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nang sa palagay niya’y lumuwag ng kaunti ang nadarama’y, tumayo na siya at bumigkas ng pamamaalam. Masuyong hinalikan pa niya ang noo nito. Kunwa’y natigil sa pagtibok ang kanyang puso nang hagipin ng lalaki ang kanyang braso at itulak siya nito sa kama. Pumaimbabaw tuloy siya rito. Gising ba ito? Narinig ba nito ang lahat ng sinabi niya?

Naipikit niya ang mga mata nang idampi ng lalaki ang labi nito sa kanya. Napahigpit ang hawak niya sa balikat nito at hindi niya malaman kung paanong nagpalit ang kanilang posisyon. Napaungol siya ng palibutan siya ng maliliit na halik ng lalaki sa likuran ng kanyang tainga patungo sa kanyang leeg. Wari ba’y ang halik na iyon ay may nag-uumapaw na pag-ibig. Hindi siya nagprotesta nang tanggalin na nito ang kawit ng kanyang bra. Will she let him to make love with her beyond the fact that he’s drunk? Gusto niyang pigilan ang mainit na sensasyong nadarama ngunit pinagkakanulo na siya ng sariling katawan.

Wala na siyang pakialam kung sa anong mangyayari bukas… Saka na niya iyon iisipin… She’s willing to give in. Hindi niya iyon pagsisisihan dahil tunay namang mahal niya si Michael o miski si Maycee pa siya. Ganoon niya kamahal ang lalaki, handa siyang sumugal sa isang bagay na maaari niyang ikapahamak.

 

ANG NAGNGANGALIT na mga mata ang sumalubong kay Yna kinaumagahan. He was no longer the sweet and loving man she’s dealing with last night. That was the most ever blissful night she’d ever had. And this morning would probably her nightmare. Napahigpit ang yakap niya sa sarili. Pinigil niya ang maiyak sa realisasyong panaginip nga lamang talaga ang nangyari kagabi. Talagang lumon lang ito ng alak kaya nagawa ang sensitibong bagay na iyon. It’s breaking her heart into pieces.

“How could you explain all of this?!” buong-buo ang boses na hiyaw ni Maycee sa kanya.

Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang lakasan ang loob. It’s time to fight. Hindi niya hahayaang tapakan pa nito ang dignidad niya. Nangyari na nga, diba?

            Matapang na iniangat niya ang mukha saka sinalubong ang nagpupuyos na galit ng lalaki. “Why don’t you ask yourself? Hindi nga ba’t ikaw ang nagdala sa’kin patungo dito. Don’t ever try to blame me.” Mataas ang tonong saad niya.

“So I’m the one to blame? Nice! Sino nga ba ang nasa tamang katinuan kagabi? Hindi ba, ikaw! Why didn’t you control the situation, why did you let me? What kind of woman you are to offer yourself to a man you don’t love?”

“Sadya bang MANHID ka o istupido lang talaga?” pahayag niya. Sasampalin na sana siya ng lalaki ngunit natigil ito. “Ano, bakit hindi mo gawin? Diyan ka naman magaling ‘diba? Ang saktan na lang ako lagi!”

“Wala akong alam sa sinasabi mo.” Tanging nasabi nito.

“Talagang WALA kang alam! Kailan ka ba nagmalasakit sa’kin? Ni minsan hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko, kung masasaktan ako o hindi! Sa mata mo, lagi na lang akong mali! Ano bang nagawa ko sa’yo?! Kasalanan ko bang magkatulad kami ng pangalan? Why don’t you try to move on to your life?” walang prenong sabi niya.

“What?! How did―”

“Wala ka ng pakialam kung pa’no ko nalaman ang bagay na ‘yun! Ano, bakit hindi ka makasagot? Tama, ako ‘diba?” sarkastikong baling niya sa lalaki.

“How dare you to tell me that? At wala ka ring pakialam sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko! Sino ka ba?!”

“Oo nga naman, sino nga ba ‘ko para sa’yo? Isa lang naman akong asungot at nagpakatanga! Umaasang mabura sa puso mo ang sakit na nararamdaman mo… Umaasang darating ang panahon na mabibigyan mo rin ng sukli ang pagmamahal na inuukol ko sa’yo… At umaasang lahat ng nangyari kagabi ay TOTOO…” lumuluhang balik niya dito na talaga namang ikinabigla ng kaharap.

Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa putulin iyon ni Maycee. “Get dress and leave me alone!” Iyon lamang at lumabas na ito at binalibag pa ang pintuan.

 

“SI MAYCEE ang magsasanay sa’yo sa pagrampa, my dear Yna,” pagbubunyag ni Chris sa kanya.

“Huh? Magba-back out na lang ako…” pag-iwas niya. Ilang linggo na rin ang nakararaan ng maganap ang insidente sa pagitan nila ni Maycee. At dahil doon mas lalo pang lumalim ang hidwaan nila. Lalong hindi siya kinibo nito. And she expected that to happen. Dapat nga noon pa lang ay hindi na niya itutuloy pa ang serbisyo sa boutique nito ngunit hindi naman niya maatim ang Ate Lia niya.

“Walang mangyayari kung mag-iiwasan kayo. Akala niyo ba hindi ko napapansin ang tensyon sa pagitan niyo. OO, simula pa lang may ilang factor na talaga. Babae ako Yna, at alam mong tayong mga babae malakas ang instinct. Tell me, mayroon ba ‘kong hindi alam?” pagdaka’y usisa nito.

“Gaya naman ng alin, ate?” iwas ang mga matang tugon niya.

“Why can’t you look straight at my eyes if nothing’s happen? Pag-uuntugin ko na kayong dalawa eh! What’s the matter?”

“Ate, para wala ka na pong masumbat, susunod na lang ako sa gusto mo. Payag na ‘kong siya ang mag-handle sa’kin.” nasabi na lamang niya.

“Ewan ko sa’yo! Susunod din naman pala! Nakakaloka na kayo ah… Lagi na lang kayong may LQ. Dapat kasi sa baklitang ‘yun binubugbog nang magtanda.” Naiiling na saad ni Chris.

“Ano nga ulit ‘yun Tinzzay? Ano na naman bang pinuputok ng butse mo diyan?” si Maycee. Kapwa naman namangha silang dalawa sa pagsulpot ng lalaki. Parang kabute lang!

“Oh sister nandiyan ka na pala! Ang sabi ko dapat sa’yo binubugbog kasi late ka na naman!” Hanga talaga siya sa Ate Lia niya dahil agad itong nakaisip ng paraan. Paano nga kaya niya magagawang pakiharapan si Maycee pagkatapos nang naganap sa kanila? Alam niyang mas lalo pang bumaba ang tingin nito sa kanya but she didn’t care about that.

“Yna, sumunod ka sa’kin after few minutes…” seryosong baling ni Maycee sa kanya.

“Oh siya Maycee, ikaw na bahala kay Yna ha? May lakad kasi kami ni Robert eh! Saka in few days, babalik na rin kami ng Manila. Kailangan magsulit ng oras dito.”

“Sige, larga!” sagot naman ng lalaki.

Nanikip naman ang dibdib niya sa isiping sila lamang ni Maycee ang maghaharap mamaya. Mauumid na naman ang dila niya! Magagawa pa kaya niyang makakilios?

 

PAGKAKATAON nga naman! Nakikisabay pa sa kaba ni Yna ang biglaang pagsama ng pakiramdam niya. Umiikot ang paningin niya. Paano pa siya makakarampa ng maayos?

“YNA LAZARO! Can you at least focus!” bulyaw sa kanya ni Maycee. Sa tuwing silang dalawa lamang ang magkasama’y lagi na nitong gamit ang baritonong boses. Maayos na sana kaya lang lagi namang nakahiyaw. “Are you still interested? If not, we still have a week to look for someone else. Maraming nagkakandarapa to be at your shoes…” walang habis na dagdag pa nito.

Isang mapaklang ngiti ang iginanti niya rito bago muling umakyat sa tanghalan at rumampa nang walang kasing kupas.

“Hold your head high! Smile! Project yourself!” he instructed.

Nang matapos ang unang sesyon ay napadukdok siya sumandali at pagakaraa’y sinaid naman ang laman ng bottled-water na hawak.She shook her head because everything went blurred. Naipikit pa niya ng mariin ang mga mata at pagdaka’y hinanda ang sarili para ikalawang session. Manakit-nakit na ang paa niya sa kapaparoo’t parito. Practice.Practice.Practice.

Hindi pa siya nangangalahati sa paglalakad nang walang anu-ano’y umikot ang kanyang paningin at tuluyan ng mawalan ng balanse.  Ang mabilis na pagyabag lamang ni Maycee ang kanyang huling narinig. Is he concern?

 

ANG NAG-AALALANG MUKHA ni Maycee ang nasilayan ni Yna nang magising siya. Is she dreaming o sadyang malabo na ang paningin niya? Tama ba ang naaaninag niya sa mga mata nito, concern? Kailan pa nagkaroon ng concern sa kanya ang damuhong ‘yun? At noon lamang siya nag-abalang pansinin ang paligid. Nang mapagtantong nasa hospital sila’y napabangon siya.

“Are you feeling well?” bungad ni Maycee.

“What are we doing here?”

“What a nice answer, huh? Nalimutan mo na ba? Bigla ka na lang kasing nawalan ng malay kanina kaya sinugod kita kaagad dito. Bakit ba hindi mo sinasabing may iniinda ka na pala!” sagot nito.

“Para ano? Para makatikim na naman ng mga sweet words of yours?” nakataas ang kilay na tugon niya.

“Talaga namang…”

Nangiti siya nang mahinto ito sa pagsasalita. Thanks to the doctor who saved her from hearing harsh words…

“Gising ka na pala hija…” panimula ng doctor.

“Hello po…” yukod niya. “Any prescription, doc?”

“Just don’t stress yourself, my dear and always be careful lalo pa ngayon sa kalagayan mo. And actually, I’m not the one to prescribed you your vitamins…”

Napakunot-noo siya. “Po?”

“You better go to your OB-Gyne to check you up.”

Pagkarinig pa lamang ng word na OB-Gyne ay namilog na ang mga mata niya. Nanlaki na nga rin marahil ang butas ng kanyang ilong sa pagkabigla. Nang lingunin niya ang direksyon ni Maycee ay napansin niya rin ang pagkamangha nito. “God, sana mali po ako ng pagkakarinig…”

            “Yes hija, you’re pregnant…”

Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya naiwasang mapalakas ang boses. “What?! Can you please repeat what you have said?”

“You’re three weeks pregnant. Congratulations to the both of you. Have a happy big family!” bati nito na halos hindi na niya na-absorb.

Yes, it’s a blessing but how can she accept the fact that there’s a life in her womb especially at her situation.Nahulog ang pag-iisip niya sa maraming tanong kaya hindi na niya naalintana ang paglabas ng doctor.

“Huwag mong sabihing AKO ang ama ng dinadala mo?!” paasik na putol ni Maycee sa kanyang pagmumuni-muni.

“At sino pa sa tingin mo?!” paanas ring sagot niya. “Nothing else but you. You can’t deny that fact!”

“What an unlucky baby! Hindi ko magagawang panagutan ang batang ‘yan. And how sure I am that I’m the father of that child!”

“How irresponsible father you are! Stop acting innocent!”

“You don’t have the right to accused me! Sino ba ang nagsadlak sa’yo sa kalagayang ‘yan, ako ba?” sarkastikong baling nito.

“And who the hell you are para ako lang ang idiin at sisihin sa mga nangyari… You will not going to do a certain thing na hindi mo ginusto!” Nangingilid ang luhang turan niya.

“Wow! Okay! Fine! Diyan ka naman magaling eh! Then blame me but I will not shoulder the responsibility upon your pregnancy. Unang-una, I’m not on my mind that night. Secondly, HINDI kita MINAHAL at HINDI KAILANMAN MAMAHALIN so making love with you didn’t include LOVE which is a very important factor.” Tagos hanggang buto ang bawat linyang binitiwan nito. Ang sakit! Iyon lamang at padabog na nilisan na nito ang silid.

Again, river of tears!

“Baby, I’m sorry… It’s all Mom’s fault. Patawarin mo ang Mommy… Don’t worry, I  promise na mamahalin kita ng buong-buo, whatever happens…”

Pinawalan niya ang mga nagtatagong luha sa likod ng kanyang mga mata. Hinayaan niyang bumalahaw ang emosyong kinikimkim niya sa dibdib.

 

GULUNG-GULO na si Maycee sa tinatakbo ng mga pangyayari. Simula nang nakadaupang-palad niya si Yna’y tila nagkanda-buhul-buhol na ang buhay niya. It’s like a maze and he can’t able to find the finish line. Ginambala nito ang nananahimik na niyang buhay.

“Perhuwisyo ka talaga sa buhay ko kahit kailan!” sigaw niya sabay hagis ng basong nasa kamay.

“Ayy kabayong buntis!” bulalas ni Chris.

Lalong gumapang ang inis niya nang marinig ang salitang “buntis”. Talaga bang ayaw siyang tantanan at hanggang doo’y hinahabol pa siya? Maaatim nga kaya niyang idamay ang walang kamuwang-muwang na sanggol? Ang sariling dugo’t laman niya?

“Hellooooo!” panggigising ni Chris ng kanyang diwa na ikinampay pa ang mga palad sa tapat ng kanyang paningin.

“Huwag na huwag mong subukang hanapin sa’kin si Yna dahil hindi ko alam kung nasaan na ang asungot na ‘yun!” pangunguna niya.

“Hindi pa man din ako nakakapagtanong, may sagot ka na agad. Ang galing! Ahh teka, inaway mo na naman siguro ang alaga ko, ‘no? Ikaw, wala ka ng magawa o talagang nagpapa-cute ka lang?” pilyang balik nito.

“Excuse me, wala akong ginagawang masama sa kanya! At para sabihin ko sa’yo, ang mga ganoong klaseng tao ay hindi pinagkakakaabalahan lalo’t higit ang kaawaan…”

“Bakit Maycee? Mayroon na bang namumuong kakaibang damdamin sa’yo para kay Yna kaya nagkakaganyan ka? Why don’t you tell me the truth na unti-unti ka niyang binabalik sa pagiging ‘MICHAEL’…” paninita pa nito.

“Wala ng sinuman pang makapagpapabalik sa katauhan ni Michael… He’s gone and will never come back…”

“Sana kaya mong panindigan ‘yang mga sinabi mo. Friend, advice lang, don’t control your feelings! Set it free! It’s about time to open your heart.”

“I will never risk ‘cause there’s nothing to control. There’s no point to open my heart ‘cause it belongs to ONLY ONE.” Mariing pahayag niya.

“Then, what’s the reason at nagpapakalunod ka sa alak, aber!” tuya nito.

“I don’t see anything wrong about it. Masama bang uminom? Masama bang mag-celebrate?” pagdadahilan pa niya. Nagsalubong pa ang kanyang mga kilay nang humalakhak ang kaibigan sabay palakpak.

“Bravo! Friend naman, sa susunod pagbutihin mo naman ang pagsagot. Pag-isipan mabuti, matatalo ka niyan eh!”

“Huh?”

“Sa tingin mo ba may maniniwala sa’yo, my Maycee? Bakit kailangan mo pang ibato ang baso, para ano, for the said celebration of yours? Batuhan ba ng baso? Talagang nahuhuli ang isda sa bibig…”

“Sinubukan ko lang mag-ingay…”

“Baluktot ang mga reasons mo Michael Soriano. May leakage palagi kaya manahimik ka na lang diyan! But anyways, baka gusto mo ng makakasalo, I’m available.” alok nito.

“Hindi ka naman sanay at hindi kita hahayaan… Tutal at wala naman sa’kin ang hinahanap mo, makakalayas ka na!”

“Makataboy ka parang aso lang ako ah… Hmf! Basta, I’ll stay here… Hindi ka na pwedeng kumontra!”

“Hay, Bahala ka na nga! Ang kulit!” suko niya.

 

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

24 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 8

 1. hahah ang cute nman mgkakababy n sila 🙂

  Posted by luvlyangel | Disyembre 4, 2013, 4:44 hapon
 2. Ong daddy na c maycee. . Pano yan?

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 12:57 umaga
 3. hala lagot. mggng daddy n xa ng d oras!

  Posted by aileen | Oktubre 22, 2013, 9:11 umaga
 4. grabe naman si Mayce..affected n xa d lng niya maamin

  Posted by alma | Setyembre 10, 2012, 1:33 hapon
 5. kwawa naman c yna,huh sum0s0bra n tlga c maycee,

  Posted by Khrishna | Agosto 24, 2012, 8:43 hapon
 6. ahmf!!! Inix na tlgah aque kay michael!!!!kaasar!! >=/

  Posted by pazawaiy_1901 | Hunyo 21, 2012, 2:31 hapon
 7. parang gusto ko ng sabunutan si maycee. pasaway.

  Posted by mae | Enero 20, 2012, 3:34 hapon
 8. sobra na si maycee ang salbahe kawawa naman yna,,
  masama bang magmahal,,
  hindi naman nyaa kasalanan at nahulog sya sayo bakla,,
  Chris solusyonan mo nga,,
  nakakairita na tong sa bakling

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 5:56 umaga
 9. maycee umayos ka,dami ng nagagalit sayo oHHh..

  Posted by kat08 | Disyembre 14, 2011, 11:39 hapon
 10. Wag dapat masyadong harsh si Mike kay Yna. wawa naman magiging baby nila pag nagkataon. haha

  Posted by ashleygreenefanatic | Disyembre 8, 2011, 2:28 hapon
 11. ang bato naman n bakla…

  😦 for yna…

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 4:05 hapon
 12. ang taray lalaga ni Maycee ha….kawawa naman si Yna…

  Posted by Gesela Mae | Oktubre 23, 2011, 11:05 hapon
 13. I really pity Yna. What’s next?

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 6:58 hapon
 14. grabe aman c maycee sana makonsensya ang mga ganyang lalake in real life no…d cla nakakatuwa…hahaha galit slight lang nakakarelate lang….gs2 ko basahin ng diretcho kaso wala na ako gils huhuhuhuhu…pwede bang free nalang hehehe…pls…panoh ba makaearn ng gils pls help me….

  Posted by Anna marie Cabanalan | Oktubre 18, 2011, 5:27 hapon
 15. ang harsh ni Maycee.. ay naku lagot ka sa resbak ni Yna..

  Posted by rishelL_18th | Oktubre 18, 2011, 9:07 umaga
 16. bad…! wawa naman yna ;(

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 4:08 hapon
 17. bad nmn itong si maycee ayaw pa kc umamin kainis ka ha..
  next chapter plsss…

  Posted by mjmercado | Oktubre 10, 2011, 12:09 hapon
 18. what time po ang next chapter? thanks you

  Posted by D_JOY | Oktubre 10, 2011, 9:32 umaga
 19. ayyy ,,

  next chapter po pala 🙂

  Posted by rielle | Oktubre 9, 2011, 8:19 hapon
 20. grabe ka maycee ay!! micheal na pala

  pano na atim na sabihan ng ganon c yna

  kawawa naman cla ng baby 😦

  Posted by rielle | Oktubre 9, 2011, 8:17 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: