binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 7

The Shadow of your Smile

The Shadow of your Smile

MARINIG pa lamang ang pangalan ni Maycee ay tila isang crystal ang puso ni Yna na anumang sandali’y magwawatak-watak na. Bakit ba naman kasi ganoon siya kaapektado? Tumingala siya nang bahagya upang itago ang nagbabadyang pagbagsak ng kanyang luha saka muling hinarap ang kausap. “Bakit si Maycee kaagad ang pumasok sa isip mo, ate?”

“E sa iyon ang unang lumipad sa isip ko eh, ano’ng magagawa ko? Isa pa nga pala, bigla ka na lang nawala sa reception. Lagot ka, nagtatampo sa’yo si Trish,” pananakot ni Chris.

“Hindi nga? Pasensya na, nagkaroon kasi ng biglaang emergency sa bahay sinabayan pa ng pagsama ng pakiramdam ko.” Maagap na sagot niya.

“’Kow! Sa presinto ka magpaliwanag!”

“Ate Lia naman eh! Sorry na…”

“Kay Trish ka mas humingi ng tawad. Ni text man lang kasi hindi nag-abalang mag-send. Sino’ng hindi magtatampo? Walang kapatawaran ‘yun!” panonopla pa rin nito.

Ngayon niya lamang na-realize ang bagay na iyon. Bakit ba hindi man lang sumagi sa isip niya na magpaalam? How terrific! Kasalanan ‘to ng baklitang ‘yun! She cried a river over a non-sense guy, worthless tears!

“Hoy, natulala ka na diyan! I really smell something’s going on and it includes Maycee. Ipupusta ko ang buhay ko kung hindi ‘yan tama!”

Kanina pa sana niya iaawang ang labi upang tutulan ito ngunit nang marinig ang huling katagang binitiwan, animo’y nadikit na ang kanyang mga paa sa sahig. Daig pa ka’mo niya ang nasa bingit ng bangin. Gusto na rin yata ako ibitin patiwarik eh! “Aaaah…” tanging lumabas sa kanyang bibig.

“Pambihira! After few minutes nang pag-absorb ng sinabi ko, ‘ah’ lang ang sasambitin ng mala-puso mong labi. It is just a matter of a YES or a NO.”

“It’s actually a matter of life and death,”pagtatama niya.

“Grabe! May hawak na ba ‘kong kampit?” kunwa’y napatingin pa ito sa suot at biglang natawa ng pagak nang makita ang ayos. Itim na bestida kasi ang suot nito. “Nakakainis ka!” Chris rolled her eyes heavenward.

“Peace! Oo na po. Suko na ‘ko.” Nakataas pa ang dalawang kamay na pag-amin niya.

“O-M-G! We really need to talk over that unresolved case. Thank God for sending me here,” pinagsalikop pa nito ang mga palad.

“Before that, ano nga po pala talaga ang intensyon niyo sa pagparito. Natabunan na kasi ng kung anu-anong topic eh!” usisa niya.

“I just want to make use of your alluring beauty. I wanted to give you an opportunity to be a glamorous model,” nagniningning ang mga matang sagot nito.

“Huh?” nalilitong reaksyon niya.

“Sayang ang enchanting look! Dito mamayagpag ang pangalang Yna Lazaro sa larangan ng fashion modelling…”

“NAKAHANAP ka na ba ng pwedeng gawing modelo, Charmaine?” untag ni Maycee sa isang emplayado sa boutique ng kaibigang si Trish. Gaya nga ng ipinangako nito noo’y naging kanang kamay din siya nito sa pagpapatakbo ng Fantasy Wonderland bukod kay Michelle na siyang matalik na kaibigan nito.

Bago pa man makasagot ang pinagtanunga’y, humahangos na dumating si Chris. And what do you expect, sa kanya lang naman matutuon ang atensyon ng lahat! Anak ng… Talagang may kasama pang asungot!

            “Sinabi ko naman sa’yong makakahanap ako, ‘diba?” bungad nito sa kanya.

“Don’t tell me na siya ang gusto mong i-suggest,” sabi niya sabay labi sa dalaga na agad namang nagbaba ng tingin.

“Yep! Subukan mong umangal, kukutusan kita ng bonggang-bongga! Over qualified pa nga si Yna eh!”sagot nito.

“Ikaw na rin ang may sabing over qualified siya kaya we’ll not accept her.” Walang kagatung-gatong na turan niya.

“My dear Maycee, malinis ako magtrabaho. Syempre, sumailalim muna siya sa supervision ni Ate Trish. Guess what? Pumasa siya sa panlasa ni ate so whether you like it or not, she will be the one to endorse your lovely creations…” kumurba pa ang mapang-inis na ngiti nito sa labi.

Umingos siya. “Magtutuos tayo mamaya, Chris Thalia Sandoval!” hindi humihangang sabi niya.

“Wrestling ba? Game! Baka nga lalamya-lamya ka pa sa’kin eh!” matapang na paghahamon nito.

“Hintayin mo lang talaga!” Pagkaraa’y hinagod niya ng tingin si Yna mula ulo hanggang paa. Kinilatis niya ang suot nito. She’s wearing just a simple floral dress but it became elegant in the way she carry the dress. Nakakatukso! Natigil lamang siya sa pagmumuni-muni nang may lumipad na magazine sa kanya.

“Baka tumulo na ang laway mo! Makatingin…” komento ni Chris.

“Nangingilatis lang,” palusot niya.

“Napapahanga ka lang talaga! Lulusot pa eh!”

“Magiging mabili nga po ang dress namin kung siya ang magiging endorser. Super ganda niya Ms. Chris. Tila pininta ng isang pintor ang pigura,” segunda ni Charmaine.

“Korek ka d’yan Charmaine! Kitams! Ako ang magma-manage kay Yna ah. Period. Kailan nga ba ang rehearsal? ‘Diba may pictorial shoot din?” si Chris.

“Bahala na nga kayo! Sana lang hindi malasin ang boutique. Wish us luck! And, ngayon na ang simula ng pictorial shoot so be prepared Ms. Yna,” matalim ang ipinukol niyang tingin sa dalaga.

“Hindi yata kayo pahihiyain ng alaga ko noh!” may katiyakan sa tinig na ani Chris.

“FOCUS Yna! Give us a seductive look!” ani cameraman na siyang tinalima niya. Isang mapang-akit na pose ang ginawa niya na nagbibida sa isang Pink A-line dress na kanyang suot, personally designed by Maycee. Lihim siyang napatingin rito at hindi nakalagpas ang malagkit ring tinging ipinupukol nito sa kanya. Mas lalo siyang ginanahan.

“Very good! Perfect! Gorgeous!” sunud-sunod na papuri sa kanya.

“Well done Yna! You look like a professional one sa bawat pag-pose mo. Tignan ko lang kung hindi dagsain ito ng mga customers,” pahayag ni Chris na ikinatuwa niya.

“Hindi kaya malugi kami?” singit naman ni Maycee na ikinasalubong ng kilay nilang dalawa.

“Nagiging atribida ka na naman Maycee! Wala ka talagang matinong komento noh?” nakapameywang na baling ni Chris sa kaibigan samantalang siya nama’y natameme na lang. Alam naman na niya na hindi talaga nais pa nitong makita ang pagmumukha niya.

“Wala pa man akong sinasabi, si putak ka agad! Pwede bang patapusin mo naman ako?”

“Okay.” Matipid na sagot ni Chris sabay kibit-balikat.

“Baka kasi ang mangyari, imbes na ang dress ang pagpiyestahin sa’min, si Yna ang dumugin ng lahat.” Saad nito na hindi inaalis ang titig sa kanya. Napalunok tuloy siya.

“May point ka diyan sister!” Mahinang hinampas pa nito sa balikat si Maycee. “Basta tiwala pa rin ako sa alaga ko. Through her image, mas lalo pang magiging tanyag ang Fantasy Wonderland…”

“Sana nga lang,” pabalang pa rin na sagot ni Maycee.

“Ang sabihin mo lang, magseselos ka kapag maraming pumila na mga cutie boys kay Yna! Kawawa ka naman!” pang-aasar pa rin ni Chris.

“Ang kapal! Ambisyosa! Paanong mangyayari ‘yun kung magkaparehas kaming babae? Haleeeeeeeer!” sagot nito na ikinabagsak ng kanyang balikat.

“Asuuuuuusssss! Kahit nga bading pa’y kayang i-transform ni Yna into a gentleman. Lakas yata ng karisma ni Yna.” Kinindatan pa siya nito pagpahayag niyon.

“Pwes, ibahin niyo ko!” he sneered.

Napabunghalit ng tawa si Chris sa walk-out drama ni Maycee. Nakakahawa ang tawa nito kaya nakisunod na rin siya.

“TALAGANG ang lakas ng loob mo noh?” isang malamig na tinig na nagpapitlag kay Yna. Ang totoo’y nalilito na siya sa ipinapakitang katauhan ni Maycee. Paano nga ba niya ito pakikitunguhan? Bilang isang lalaki ba? Gumuhit sa kanyang alaala ang naging usapan nila ng Ate Lia niya noong nakaraang araw.

“Itong sasabihin ko sa’yo is a very confidential matter so please keep it secret and never told Maycee na nabanggit ko ang bagay na ‘to sa’yo kun’di mas lalo kang malalagay sa alaganganing sitwasyon.” Seryosong panimula ni Chris.

            Sunud-sunod na tango lamang ang kanyang naging tugon. “Ate Lia, why you decided to tell me that complicated one?”

            “To clear everything, my dear. Do you believe that everything happens for a reason?”

            “Yes.” Maagap na sagot niya.

Chris smiled. “Then listen to me very carefully…”

            Wari ba’y tumigil sa pagpintig ang kanyang puso matapos ang rebelasyong ipinabatid nito sa kanya. So, Maycee had been fall in love once but how lonely that that girl was gone away. What a coincidence na pareho pa sila ng pangalan ng babae. Iyon ba ang rason ng pagkamuhi sa kanya ng lalaki?

            Naramdaman niya ang banayad na pagtapik ni Chris sa kanyang balikat. “ Yna, gusto ko mabuhay muli si Michael. Can you do that for me?”

            Tanong na siyang hindi niya pa kayang sagutin.

“Are you trying to seduce me?” patuloy ni Maycee na nagpagising sa kanyang natutulog na diwa. Bumugso ang inis niya kaya walang sabi-sabing sinabuyan niya iyon ng buhangin. Natural lamang na lalong nag-init ang lalaki sa ginawi niya.

“Bagay lang ‘yan sa’yo!” angil niya. Ngunit, napasama ang pagsaboy niya ng buhangin, sa mata yata tumama. Naalarma siya kaya agad niyang tinungo ang kinaroroonan nito. Gaya noong ginagawa sa kanila noong mga bata sila’y hinipan niya ang matang naapektuhan. Lumuwag ang pakiramdam niya dahil hindi iyon pumalag man lang. Effective pala ang white sand!

            Bumaon na yata sa kalupaan ang kanyang mga paa nang hawakan ni Maycee ang mga braso niya. Pagkaraa’y inilapit nito ang mga labi sa kanyang punong tainga. “Stay away from me.” Mahinahon ngunit maawtoridad na bulong nito.

Kusang napaatras siya saka mabilis na nagtatatakbo habang ang luha’y patuloy na bumabalong sa kanyang mga mata.

NILUNOD ni Maycee ang sarili sa alak. Nasa pictorial area pa siya. Sinigurado niyang siya na lamang ang naroroon bago nakipag-inuman sa sarili.

Hindi na niya kayang kontrolin ang sarili sa tuwinang masisilayan ang maamong mukha ni Yna. He couldn’t explain his feelings. Mixed emotions! Galit, pait, galak at sari-sari pa. Sino ba talaga si Yna Lazaro para sa kanya? Napatingin siya sa madilim na kalangitan na siyang pinaniningning ng mga bituin. Napahugot muna siya ng isang marahas na hininga bago tuluyang naipikit ang mga mata.

Isang malamig na palad ang siyang dumapyo sa kanyang pisngi.Ang sarap sa pakiramdam, tila ba pinapawi niyon ang lahat ng sakit na kanyang nadarama. Nang kanya ng subukang alamin ang nagmamay-ari ng malambot na kamay na iyon ay namangha siya. He couldn’t believe that he’s going to see the woman he loved to wrap around his arms. And there again that sweet smile of hers, ngiting siyang tumutunaw sa kanyang puso.

“You’re back…” nausal niya.

“Hindi naman ako nawala Mike… Lagi lang akong nasa tabi mo kaya nga lamang parati mo akong pinagtatabuyan,”matalinghagang saad ng mala-diwatang babaeng nasa harapan niya na siya namang ikinabahala ng loob niya.

“Huh?”

“Listen to what your heart says Mike. Palayain mo ang puso mo. Give yourself a chance to feel LOVE again.”

“But you’re the one that I love… Kun’di lang ring ikaw, mabuti pang mamatay na ‘ko ngayon,” tuluy-tuloy na kanyang turan.

“Don’t say that. Go forward. Stop being an immature one. Gaya ng sabi ko, hindi ako nawala. Patuloy pa rin akong nabubuhay…”pahayag nito.

“No… Don’t leave me please…I don’t want to lose you over again…” tangis niya.

“Set your feelings free… Hayaan mong pumasok ako sa puso mo.” She replied then kissed his forehead. Iyon lamang at muli’y naglaho iyon sa kanyang paningin.

HABOL-HABOL ni Maycee ang hininga nang mapabalikwas siya ng bangon. It was all just a dream but like a real one. Nang lumingon siya sa kanyang kanan ay halos atakihin pa siya sa puso nang makita si Yna, ibang Yna nga lang!

“Are you alright?” balisang tanong nito. Bakit sa tuwing makikita ang malamlam na mga matang iyon, tila may parte sa kanyang puso na nadudurog? Malakas na yatang talaga ang tama niya sa alak na nainom. Ilang taon na rin kasi siyang hindi umiinom.

Ibinalik niya ang tingin sa katabi saka muling bumuwelo ng sasabihin. Naiwang nakaawang ang kanyang bibig nang umarangkada ng salita ang babae.

“Kahit paano pa rin naman kasi may malasakit pa rin ako, hindi gaya mo! Huwag mong ipamukha sa’kin na sinusundan kita kasi ni minsan hindi sumagi sa isip ko na maging stalker mo! Sino ka ba?! Magpakalalaki ka man, wala kang appeal dahil wala ka namang puso!” halos hindi humihingang pahayag nito.

Sumiklab ang inis sa pagkatao niya kaya naging marahas ang sumunod na hakbang niya. Maagap na kinabig niya iyon palapit sa kanya saka siniil ng isang maka-lambot tuhod na halik. Her kisses were so sweet. Tila naibsan nito ang kalasingan niya. Nagtaka siya dahil hindi man lamang pumalag ang dalaga sa kanyang ginawa. But suddenly, he felt tears falling down in hers. Sa pagkakataong iyon ay natinag na siya.

Masakit man ang ulo’y pinilit niyang makatayo upang lisanin na ang lugar.

BATID ni Yna ang naging mapait na sinapit ni Maycee o mas tamang sabihing, Michael… Iyon na rin ang naging siyang dahilan upang mag-unahan sa pagbalisbis ang luha sa kanyang mga mata. She kissed him back sa realisasyong maaari niyang maibsan ang sakit na dinadala nito sa loob ng mahabang panahon. Masakit iyon para sa kanya dahil sa puntong iyon ay mas lalo pa niyang minamahal ang lalaki. Mali ba?

Hindi niya magawang mamuhi dito sa kabila ng natatamong pasakit sa lalaki. Kung ang saktan ang damdamin niya ang magiging daan upang makapasok siya sa nakapinid nitong puso ay hahamakin niya.

“Please Yna… Please help me…” dalangin niya.

Napakislot pa siya nang bumitiw na ang lalaki sa sa mahikang halik na kanilang pinagsasaluhan. Maliksing tumayo iyon saka pinilit na makalakad. Pagewang-gewang ito sa paglalakad. Paano, ubusin ba naman ang limang bote? Bago pa iyon matumba, nasaklolohan niya na ito agad.

Ang totoo’y kanina pa niya tinatanaw ang lalaki buhat sa malayo. Ang buong akala nito’y nakaalis na siya. Sadyang magaling lang talaga siya sa hide and seek.

“Pwede bang u-umalis ka na lang!” pagtataboy ni Maycee.

“Kahit minsan sana, bigyan mo ‘ko ng respeto. Ikaw na nga ‘tong tinutulungan eh! Lagi ka na lang naghahamon ng gulo! Kaya kung pwede lang, lagyan mo ng kambyo ‘yang bibig mo kahit isang minuto lang, okay? Kung hindi naman may scatch tape ako dito, walang makakapigil sa’kin.” pigil ang inis na pahayag niya.

Laking tuwa naman niya nang sumunod ito sa kanya. Akala niya kailangan pa ng dahas para sa pananahimik nito. Thank God! Wala bang pag-asang maging magkaibigan sila?

Inakay niya ang lalaki hanggang sa makapasok sila sa kotse. Bagsak na ito nang maipasok niya ng tuluyan sa sasakyan. Wala ng pamimilian kung hindi ang ihatid ito pauwi. She’s willing! Habang tumutulak sila, narinig pa niya na umungol ang lalaki.

“Yna…Please come back…”

Bumugso ang sakit na nararamdaman niya, hindi niya napigilang mapaluha. Kinagat pa niya ang pang-ibabang labi upang impitin ang paghikbi ngunit sumabog na ang emosyon niya. It’s too late! Pasalamat at wala iyon sa sariling katinuan at hindi nakita ang ayos niya. Nang nasa tapat na’y laking pagtataka niya dahil madilim. Wala bang kasambahay?

Tinapik niya si Maycee upang hanapin ang susi ngunit ang lalim na ng tulog nito kaya napilitan siyang kapain na lang iyon sa bulsa nito. Nagulat siya ng biglang gumalaw ang lalaki at ikulong siya sa bisig nito. Ang higpit ng pagkakayakap nito ngunit, bakit mistulang ayaw na niyang kumawala pa roon?

Sa abot ng makakaya niya’y inialis niya ang mga braso nitong nakangunyapit sa kanya at pagdaka’y binuksan na ang tarangkahan at ipinasok na ang sasakyan saka muling inakay ang lalaki papasok sa silid nito. Infairness, hindi mabigat ah! Halos manakit lang naman ang mga kasu-kasuan niya.

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

18 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 7

 1. Ohhhhhhhh myyyyyyy goshhhhhhhh!

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 12:39 umaga
 2. Lagot na..kasabik

  Posted by arish Malik | Agosto 28, 2013, 4:57 umaga
 3. ohhhhhhhhhhhhh myyyyyyyyyyyyyyyyyy

  Posted by marlie | Abril 3, 2012, 2:07 hapon
 4. . .huhu! Nxt chapter na cguro mgkakabati na cla nya.ahe excited na aq.

  Posted by dhay2x | Enero 30, 2012, 9:49 hapon
 5. ang tiyaga ni yna.. ang nagagawa talaga ng pag-ibig..

  Posted by mae | Enero 20, 2012, 2:18 hapon
 6. ynas right maycee alisten towhat your heart said, and try to love again
  kawawa naman si yna

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 5:37 umaga
 7. kilig to da max…ahaha

  Posted by kat08 | Disyembre 14, 2011, 11:27 hapon
 8. tama kayo… jejeje…

  kinikilig din akuh… sobra!!!

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 3:43 hapon
 9. ayiiiiiii…kinilig ako…so magkaiba talaga si Yna Lazaro at yung gf ni Maycee nun…may duda kasi akong may something in common sila eh…..

  Posted by Gesela Mae | Oktubre 23, 2011, 10:25 hapon
 10. Ohhh, what will happen?

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 6:38 hapon
 11. konti na lang.. bibigay na rin yan.. 😀

  Posted by rishelL_18th | Oktubre 18, 2011, 8:30 umaga
 12. nakakakilig grabe

  Posted by Anna marie Cabanalan | Oktubre 17, 2011, 4:40 hapon
 13. ganda…! chaapter 8 here i come 😉 thanks sa gils 😉

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 3:56 hapon
 14. ay kilig lapit na…

  Posted by mjmercado | Oktubre 10, 2011, 11:53 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: