binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 6

The Shadow of your Smile

The Shadow of your Smile

DINAMPOT ni Maycee ang batong nasa kanyang tabi saka iyon inihagis sa payapang dagat. Tila anino sa kanyang gunita ang babaeng kinaiinisan niya, ang ngiti nitong hindi mapalis sa mapupula nitong labi, ang mga nangungusap nitong mata at ang mala-rosas nitong mga pisngi.

Kanina pa siya hindi mapakali, tuliro ang kanyang isipan. Iyon na rin ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nakikisali sa usapan kanina na hindi naman pang-karaniwan. Kilala kasi siya na talagang sisingit at sisingit sa usapan. Nakakapanibago! Wala ang isip niya roon kaya minabuti na niyang lisanin ang mga iyon at taluntunin na lamang ang dalampasigan na wari’y hinihintay naman ang kanyang pagdating.

Napahiga na lamang siya sa buhanginan dala ng malalim na pag-iisip. Ninamnam niya ang dalisay na hangin na nagmumula sa karagatan. Naipikit na rin niya ang mga mata saka dinama ang tila musikang paghalik ng alon sa pangpang.

“Kay sarap talagang panuorin ng paglubog ng araw…”

Bigla’y napakislot siya nang marinig ang malamyos na tinig na iyon. Mapagbiro talaga ang kapalaran, pinaglalaruan nga yatang talaga siya! Kapag nga naman! Biglang bangon siya at handa nang banatan ng mga salita ang babaeng nangunsyami ng pananahimik niya ngunit bago pa iyon magawa ay napatda siya sa kinauupuan niya. Napipi siya at hindi na makagalaw.What a lovely scene! Perpekto ang anggulo nito na nakatayo sa kanyang tabi at nakatunghay sa papalubog na araw.

Ang lagpas beywang na buhok nito’y sumasabay sa pagaspas ng hangin. Ang sarap kunan ng litrato. May pictorial ba? Paano niya ba maaatim na pagsalitaan siya ng masakit sa ganoong ayos? Naka-drugs yata siya? Nakakaadik!

“Others signify sunset as loneliness, but for me, as if I were looking through the gates of heaven…Ikaw?” baling ng babae sa kanya.

“Even the most beautiful days eventually have their sunsets.” Seryosong balik-sagot naman niya, in a baritone voice. Ang mga salitang binitiwan ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig. Iyan tuloy, nalimtan niya ang ginagampanang katauhan!

Gustuhin man niyang kantiyawan ang babae’y hindi niya magawa. Sa loob ng labing-isang taon, ngayon niya lamang muling naramdaman ang kakaibang damdaming nag-ibayo sa kanyang dibdib.

“Maycee, can we talk?”

Napatikhim muna siya upang maibalik ang dating boses.  Then the show begins. Bibigyan na naman niya ng kalbaryo ang babae. “Hindi pa ba tayo nag-uusap?”

“Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwala?”

“Obviously NOT.”

“Didn’t I prove it yet? The wedding is over, right?  May nagawa na naman ba ‘kong mali?” sunud-sunod na tanong nito.

“Wala pa naman, sa ngayon! Malay ko ba kung may maitim kang balak? Mamaya niya’y nagbabait-baitan ka lang pagkatapos pala’y saka ka maghahasik ng lagim mo at sisirain ang pamilya nila. Nabisto ba kita?”

Manghang-mangha si Yna sa mga narinig niya. Ganoon na ba talaga ang tingin niya sa’kin?  “Can’t we be friends?” naisatinig niya. Halos lunukin ko na ang pride ko sa’yo baklita ka!

“Maybe in your dreams! Saka, sinusundan mo ba kong talaga?” paanas na sagot niya rito.

“For your information, I’m not following you! May magagawa ka ba kung dito ako pinadpad ng mga paa ko?” pagsalubong nito sa timbre ng boses niya.

“E bakit hindi mo aminin na gusto mo makuha ang loob ko para masagawa ang plano mo?! Ito lang ang sisiguraduhin ko sa’yo, wala pa rin sa’yo ang huling halakhak!” Asik niya.

“I don’t have any plans such like that! I just wanted to clear my name, stop this issue and be friends with you. Is there anything wrong with that?”

“And I’m so sorry… I can’t accept you as my friend. Maghanap ka na lang ng ibang uutuin mo!”

“Why you’re doing this to me?” pigil ang pagbaha ng kanyang emosyon.

“Ano bang mapapala mo kung magiging kaibigan mo ko? May magbabago ba sa buhay mo? Ano rin naman mahihitat ko sa’yo?! Ito na rin naman siguro ang huling pagkikita natin, ‘diba? Kalimutan mo na lang na nagkabanggaan tayo… Let’s act that we really don’t know each other as like as before.”

“Ganoon na lang ang gawin natin. Isn’t that a brilliant idea?” pahayag niya na hindi maituon ang tingin sa dalaga. Sa likod ng kanyang mga mata’y nahihinuha niya ang reaksyon nito. Ilang minuto rin ang binilang bago iyon nakaimik.

            “Why don’t we have a deal?” si Yna.

“What?! That’s useless! Stop being pathetic!” Singhal niya bilang pagtutol.

“Coward! Hindi mo pa nga naririnig ang deal, suko ka na agad? You’re the one who’s weak not me!”

“Okay! Kung iyan ang magiging basehan para tumigil ka na sa pagputak then go ahead! Now tell me, what’s you’re silly deal?”

“Simple lang, palayuan ng pagtilapon ng bato sa dagat.”

“Huh?”

“Huwag mong sabihing may arte ka na naman?”

“That’s it? Wala na bang mas hihirap pa?” pagyayabang niya.

“Ginamit ko lang naman po kasi ang utak ko… Huwag ka ng magreklamo, pinadali ko na nga, ‘diba?”

“Whatever! Basta, kapag ako ang nanalo, magpakalayu-layo ka na! Ayoko ng makita pa ang pagmumukha mo! Understand?”

“At kung ako naman ang nagwagi, we’ll be friends na at hindi na ko makakarinig pa ng kahit ni kusing na maaanghang na salita sa’yo. Kalilimutan na natin ang naging hidwaan natin na parang that’s our first time to meet each other, entiendes?”

“Bilib din naman ako sa’yo. Ang taas ng confident mo sa sarili! Paano naman kung balewalain ko ‘yan, may magagawa ka ba?” nakataas ang kilay na harap niya sa dalaga.

“Image mo rin naman ang masisira! So are you saying na wala kang isang salita?” banat nito.

“Deal! Ang dami mong dakdak, simulan na kung sisimulan.” Maliksing sagot niya sabay kuha ng isang maliit na bato.

Napapailing na lamang si Yna sa ginawi ni Maycee. Hindi niya mawari ang sariling damdamin sa tuwing makikita ang ngiti sa sulok ng mga labi nito. Bago pa siya maanod ng sariling emosyon ay hinarap na niya ang binabae, “Game! Ladies first!”

“Excuse me babae ang puso ko ‘no! Kaya ako ang mauuna!”

Napakibit-balikat siya, “E ‘di ikaw na mauna!”

“Ako na talaga. I’ll gonna win this game! That’s for sure!” pagmamataas pa nito. Tignan lang natin ang galing mo.

HINDI na nakakapagduda pa kung naihagis ni Maycee ang bato nang ganoong kalayo. Hindi na nga halos nasundan ni Yna ang pagbagsak niyon sa malawak na dagat. When it’s about her turn, binigay niya ang buong lakas niya. She needed to win, not only that she initiated that idea. Magpahanggang ngayon ay tila isa pa ring bangungot ang kahungkagan na nararamdaman niya. Bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling niya sa lalaking nasa kanyang tabi sa kabila ng mga natuklasan niya? Kailan ba ko magigising sa kahibangan kong ito? Am I really after friendship or more than that?

Bigla’y sumungaw ang matamis na ngiti sa kanyang labi nang makita ang inabot ng batong inihagis. Iba talaga ang dulot ng pag-ibig! Kitang-kita niya kung paano nanlaki ang mga ni Maycee at ang pangangarag ng panga nito. “I win!” pang-iinis pa niya.

“Wala naman kasing kwenta ang deal mo eh! May daya!”

“Just accept it then do what you’ve said! Ang pangako ay pangako.”

“Na maaaring mapako!” walang pakundangang saad nito. “Makaalis na nga, nadadapuan ako ng kamalasan dito!” Pag-iinarte pa nito.

Nagpanting ang kanyang tenga sa mga lumabas na namang salita sa bibig ng lalaki. Ang sarap kaskasin ang nguso sa lupa! “Pinatunayan mo lang sa’kin kung anong klase kang lalaki! Ayy, mali pala! Lalakwe pala! Wala kang isang salita! Bakla!” magkandaputol na ang kanyang litid sa pagsigaw para lamang umabot iyon sa pandinig ni Maycee na sampung dangkal na ang layo. Awtomatiko namang napaatras siya nang pumihit iyon paharap na may nakapanlilisik na tingin.

“Talaga bang sinasaid mo ang pasensya ‘ko?! Paano kaya kung ipakita ko sa’yo ang isa kong katauhan, makakapalag ka kaya?” nang-uuyam nitong balik habang papalapit sa kanya. Nang makalapit ay agad nitong hinagip ang kanyang palapulsuhan at walang pasabing hinila siya.

“Bitiwan mo nga ‘ko! Nasasaktan ako! Saan mo ba ‘ko dadalhin?”

“Sa Magic Land! Papatunayan kong mali ang sinabi mo!” Anito sa malaking boses. Napalunok siya, hindi lamang sa timbre ng boses nito maging sa nagliliyab nitong mga mata. Her knees starting to tremble. Kagat niya ang pang-ibabang labi habang tangan-tangan siya nito.

Napapitlag siya nang huminto sila at naipikit niya nang mariin ang mga mata sa ginawang aksyon ng lalaki. Isinandig siya nito sa pader. At ngayon nga’y mataman siya nitong tinitignan na para bang lalamunin na siya anumang sandali. Corner! Nakalapat ang mga braso nito sa pader na nakapagitan sa kanya.

“D-don’t look at me th-that way…” higit ang hiningang turan niya rito.

Nanikip pang lalo ang kanyang dibdib nang walang permisong inangkin nito ang mapupula niyang labi. Sa simula’y hindi niya iyon nagawang tugunan ngunit nang lumao’y hindi na niya napigilan ang nagbabagang sensasyong iyon. She kissed him back fully…sweetly… Naipulupot na rin niya ang mga braso sa batok nito. Inabot ng ilang segundo ang tagpong iyon.

Napatigagal siya, tila ba tinakasan siya ng lakas nang maghinang ang mga labi nila. Kung hindi nga lamang siya nakangunyapit dito’y, malamang sa hindi’y kanina pa siya nakasalampak sa buhanginan. What a breathtaking scene! Paano ba humantong sa ganoon ang lahat?

Ang paghagalpak nito ng tawa ang siyang gumising ng kanyang diwa. Naramdaman niya ang pamumula ng pisngi sa sobrang kahihiyan. “You’re not funny!”

“Hindi talaga ako, kundi ikaw! Ngayon mo ‘ko singhalan! Can you please just get out of my sight! Simula bukas, ayoko ng nakikita kang umaali-aligid sa mga kaibigan ko! And, hindi ako buwang para gawin ang walang kaamok-amok mong deal!” mariing sambit nito na tumagos sa buong pagkatao niya.

“But–” tanging namutawi sa labi niya.

“Goodbye baby…” nilangkapan pa nito ng lambing ang bulong sa kanya na siya namang nagpatindig ng kanyang balahibo.

Nang mawala na ang lalaki sa kanyang paningi’y, ang kaninang nagbabadyang luha’y tuluyan ng nag-uunahan sa paglandas sa kanyang pisngi. Wari ba’y pinipiraso ang kanyang puso sa sobrang sakit na nadarama. Napakalalim na ba ng nararamdaman ko sa’yo? Bakit hindi mo man lang ako matapunan ng kahit kaunting atensyon?

            Ang kanina’y paghikbi lamang ay naging hagulgol na. Hinayaan niyang kumawala ang luha. “Bakit kasi ikaw pa!”

“MARAMI ka namang mahihiklat na mga models diyan! ‘Wag na lang ako, may ilang factor ako sa ganyan, friend!” tanggi ni Chris sa alok ni Maycee.

“We’ve already talk regarding this matter. Ano na naman ang nagpabago ng isip mo?” nagtatakang tanong ni Maycee.

“Sana ba kung suotan lang ang usapan, hindi eh! May rampa portion pa! Hindi naman ako magaling magdala ng damit eh! And I think I’m not the one who’s perfectly fit for that gorgeous gown.”

“Sino naman?”

“Teka, tatawagan ko lang ah.” Sagot nito na agad nang idinial ang numero ng tinutukoy. Napasumalmal naman ang babae dahil hindi nito na-contact ang tinatangkang kausapin.

“Sino ba kasi iyon? Aba’y siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan ‘yan. ‘Yung hindi mang-i-indian!”

“Naman! Dadalhin ko na lang siya dito. Just wait.”

Magsasalita pa sana siya ngunit kumaripas na iyon ng layas. Napailing sabay kibit-balikat na lamang siya.

 “MA’AM, sino pong hanap n’yo?” anang ng kasambahay na bumungad kay Chris nang sa wakas ay marating ang lugar na hinahanap. Ang buong akala niya’y maliligaw na siya. Ang daming pasikut-sikot!

“May nakatira po bang Yna Lazaro dito?” agad na tanong niya.

“Dito nga po,” mabining tugon nito.

“Nandiyan po ba siya? Pwede ko po ba siyang makausap?” magalang na usisa niya.

“Opo, nandirito po siya. Tuloy po muna kayo,” malugod na pagpapaunlak nito sa kanya.

“Thank you,” may ngiti sa labing turan niya.

Napasinghap siya nang makita ang kabuuan ng tinitirhan ng kaibigan. Maaliwalas. Malawak. Sa gitna ng mala-paraisong hardin ay agaw-pansin ang isang water fountain. Tahimik sa paligid kaya dinig na dinig mo ang mga nagsisiawitang mga ibon na malayang nakalilipad. Mistulang pumasok siya sa isang misteryosong lagusan. What a magical labyrinth! Pawang lahat ay mai-inspire na magpinta kahit pa hindi nila forte iyon.

What’s more inside? Nang igiya siya ng katulong papasok sa loob, muli ay humanga siya. Simula pa lamang sa mga muebles at mga iskulturang tumambad sa kanya. Extraordinary!

            “Tawagin ko lang po si Ma’am Yna,” pagpapasintabi ng kasambahay.

Habang nahihintay ay dinaig pa niya ang isang Donya kung pagsilbihan ng mga tao roon. Nahihiya tuloy siya. Uso pa pala sa kanya ang salitang ‘yun?

Naidako niya ang tingin sa hagdang tila sa langit ang wakas. Napamaang siya nang makita ang pababang si Yna. Mala-modelo talaga ang hubog ng katawan nito. Walang itulak kabigin ang taglay nitong alindog. But she can’t avoid her eyebrows to raise upon seeing her wearing sunglasses. Mahinang napabungisngis siya.

“Hi Ate Lia, napadaan ka yata,” panimulang bati nito.

“Yna, konkreto naman ang buhay n’yo ah! May kisame at bubong… Hindi rin naman transparent at lalong hindi made of glass para tumagos ang sinag ng araw dito. E bakit naka-shades ka pa?” naiiling na natatawang pahayag niya dito.

“Walang pakialaman ng trip ate. Hindi ko kasi na-enjoy ang summer season eh!” pagdadahilan nito.

“Teka nga,” saad niya sabay hiklat ng salaming humaharang sa mga mata ng kaharap. Nagulantang siya sa nasumpungan. “Ano’ng nangyari at magang-maga ang mga mata mo dear? Umiyak ka ba ng magdamag? May problema ba?”

“Puyat lang… No worries. I’m perfectly fine! Siguro nakagat din ako ng ipis. Napag-diskitahan,” sagot nito.

“I know the difference between puyat at galing sa iyak. Ipis? Sa ganitong klaseng lugar? Mukhang takot nga ang mga daga ni ipis na dumapo sa malinis niyong sahig eh! Sinong ninenenok mo?”

“Whether I’m telling the truth or I’m lying, it doesn’t matter. Huwag mo na lang intindihin ‘te. I know there are more important things to discuss with,” Yna replied.

“It only makes me more curious. I’m eager to know why. Si Maycee ba?” walang anu-anong sabi niya na nagpatigil dito.

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

23 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 6

 1. Grabe ka maycee…

  Posted by Regino | Nobyembre 19, 2013, 8:45 hapon
 2. Nkakainis tlga c maycee. . Pinaiyakb nman c yna b?

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 12:23 umaga
 3. Mayce kainis ka….palipot.handa ylg

  Posted by arish Malik | Agosto 28, 2013, 4:33 umaga
 4. kawawa aman xa. . . =(

  kainix t0ng c mike eh. . .ahmf!

  Posted by pazawaiy_1901 | Hunyo 21, 2012, 11:54 umaga
 5. oh my gosh. … . . graveh. . . sarap batukan ni maycee…… cge lang magtitimpi muna ako. . .hekhek. . XD next chapter. . .

  Posted by prettii_ren | Abril 13, 2012, 7:13 hapon
 6. . .ahe i think d rin mka2log c maycee dun sa gnwa nya kay yna..malalaman q dn yan nxt chapter na tnx ms. Heidz matatapos qna i2.

  Posted by dhay2x | Enero 30, 2012, 2:47 hapon
 7. nice, nagiging lalaki na si maycee. konti pa bibigay na rin yan. hehe.

  Posted by mae | Enero 20, 2012, 12:36 hapon
 8. ayy na ko maycee bumigay ka na kasi bago p mahuli ng lhat sige ka dyan at magdusa ka nnmn

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 5:04 umaga
 9. ang ganda talaga

  Posted by Khristine | Disyembre 15, 2011, 11:44 hapon
 10. ang ganda talaga..

  Posted by Khristine | Disyembre 15, 2011, 11:43 hapon
 11. wahhh..halikan ba..

  Posted by kat08 | Disyembre 14, 2011, 11:10 hapon
 12. I am hook with the story already:))

  Posted by ashleygreenefanatic | Disyembre 8, 2011, 2:10 hapon
 13. aaaaaahhhhhhh grabe . . . . .

  go for yna….. 🙂

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 3:27 hapon
 14. nabitin ako dun ah…..baklang-bakla talaga si maycee….ang taray…..hehe….

  Posted by Gesela Mae | Oktubre 23, 2011, 6:14 hapon
 15. Go Yna, kaya mo yan

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 5:07 hapon
 16. ang taray talaga ni Maycee oh.. magpakatotoo na kasi.. 🙂

  Posted by rishelL_18th | Oktubre 18, 2011, 8:08 umaga
 17. omg! malapit nang maubos gils ko… ! dbale worth it naman! next chapter na!

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 3:37 hapon
 18. nakakabitin naman haayyy…

  Posted by mjmercado | Oktubre 7, 2011, 4:27 hapon
 19. ayan bumibigay na si Maycee ayaw pa kc mag mag all out..

  Posted by mjmercado | Oktubre 7, 2011, 4:24 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: