binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 5

The Shadow of your Smile

The Shadow of your Smile

“GAYAK NA GAYAK ahh… Hoyy bruha, hindi ikaw ang ikakasal! Feelingera ka talaga!” bungad ni Maycee kay Chris.

“Ikaw si kontra kahit kailan!” tugon naman nito sa kanya.

“Mabuti iyon nang mahinto ang pangangarap mo ng gising! Aba’y baka talbugan mo pa ang beauty ng bride niyan…” natatawang turan niya sa kaibigan.

“Hindi ko naman mapapantayan ang beauty ni Trish… Naiinip lang naman kasi ako eh… Kailangan lalong main-love sa’kin si Berting kaya nagpapaganda ko ng husto… Baka sakaling maisipang mag-propose…” pahayag nito sabay nguso.

“Hindi ka naman atat masyado…”

“Gusto ko na rin kasing maramdaman ang feeling isang bride. Kung pwede nga lang, ako na ang mag-aaya ng kasal kay Robert… No more hesitations! ‘Diba romantic?” baling nito sa kanya.

“Baliw! Matuto ka kasing maghintay… Baka naman mawala ka sa katinuan ah, edi lalo pang nadisgrasya… Sa Mental Hospital pa tuloy mo…”

“Kaasar ‘to!”

“Tama naman ako ‘diba?”

“Ay ewan ko sa’yo! Teka, look at me straight Maycee…” kunwa’y utos nito sa kanya na nagpakunot ng kanyang noo. “Bingo! Parang may iba sa’yo? Anything wrong?”

“Porque naka-Amerikana lang ako, kung anu-ano na iniisip mo diyan… Parang kailan lang nakita mo kong pormal ang ayos, ‘diba?”

“Hindi iyon sa kesyo panlalaki ang ayos mo… Lalake ka namang talaga eh, na-immune ka na lang sa sarili mong ideya. Basta, iba aura mo today…”

“Kailan ka pa naging manghuhula?”

“Malakas lang talaga ang pandama ko… Ano ngang problema mo?”

“Haayyyy…” hinga niya ng malalim.

“You can’t deny it anymore… Spill it out!”

“Chris, dapat buong-buo ang saya ko ngayon dahil ito ang pinakaaabangang araw ng kaibigan ko pero…” bitin niya sa nais sabihin.

“Pero?”

“Today is March 17…” he answered. Take note, he’s using his male calm voice.

Sa punto pa lamang na iyon na banggitin nito ang petsang iyon ay agad na niyang nahinuha ang ibig nitong ipahiwatig lalo pa’t tinawag siya nitong “Chris” na karaniwan lamang nitong ginagawa kung may dinadamdam iyon. Idagdag pa ang paggamit nito ng orihinal na boses. Hindi na niya napigilang lapitan iyon at daluhan sa kalungkutan.

“You’ve suffered already for eleven years, palayain mo na siya…”

“How could I forget her kung hanggang sa panaginip hinahabol niya ko… Ang tumatangis niyang mukha ang nakikita ko…”

“Alam mo ba kung bakit siya umiiyak? Nagdurusa rin kasi ang puso niya katulad mo… Magpahanggang ngayon kasi’y hindi ka pa rin nakakausad… Iyon ang nagiging siyang dahilan kaya hindi ka niya maiwan…” paliwanag nito.

“Para kong baliw na umaasa na balang-araw ay mabubuhay siyang muli at babalikan niya ko…”

“Oh Mike…”

Bumuga muna iyon ng isang malalim na buntong-hininga bago iniangat ang ulo at ngumiti sa kanya, “The party is over… Halika na, kailangan na nating pumunta ng simbahan… Baka imbes na bride ang hintayin tayo pa ang hintayin nila. Pa-VIP tayo masyado…” hatak niya rito na pilit na tinatagan at siniglahan ang tinig.

Hindi pa rin niya mawari ang sarili kahit anong gawin niya. Ang sabi, “Time heals all wounds,” pero bakit tila wala iyong epekto sa kanya? How could he escape from that nightmare of his life?

PIKIT-MATANG pinakasuri-suri ni Maycee ang kabuuan ni Yna, ang babaeng asungot. Animo kasi’y nabuhay na muli ang Yna na minahal niya sa katauhan nito. Sa dinami-rami ng babaeng maaaring masalinan ng pangalan na ‘Yna’ ay iyong babae pang iyon!

Lalong hindi naalis ang kanyang tingin rito nang kanyang mamalas ang matamis nitong ngiti. Why her smile does always remind him of Yna? Bigla niya tuloy nausal na sana iyon nga si Yna, ang babaeng hinahanap-hanap ng kanyang puso. He missed her so much…

Naramdaman na lamang niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, gusto na yatang kumawala nito mula sa kanyang dibdib. What the hell is happening to him? Hindi niya kayang kontrolin ang mga kilos niya ng mga sandaling iyon. Naloko na!

Nakabalik siya sa realidad nang pingutin ng pino ni Chris ang kanyang tenga. “Arayyy naman! What that’s for?”

“Tinatanong mo pa talaga! Kulang na lang kaya hubaran mo si Yna kung makatitig ka… Nakakatunaw! Tell me directly and honestly, are you attracted to her?” may mapang-usig nitong saad.

“Kailangan na nga siguro kitang dalhin sa Mental… Nalimutan mo na yatang siya ang tinutukoy kong asungot… At para sabihin ko sa’yo Tinzzay, matagal ng patay si Michael, I will be Maycee forever!” mariing sagot niya.

“Huwag mo ring kakalimutang alam ko ang lahat ng tungkol sa pagkatao mo MICHAEL SORIANO… Ang iba mapapaniwala mo, hindi ako!” singhal nito sa kanya.

“Ito lang ang masasabi ko, kung magiging lalake akong muli, hindi sa isang asungot na ‘yan mahuhulog ang puso ko… Mahabag ka Tinzzay!”

“Bakit ba ganoon na lang kainit ang dugo mo sa kanya? Sige ka, baka dumating ang panahong kainin mo lahat ng sinabi mo…”

“Itaga mo pa ka’mo sa bato, mas pipiliin ko ng maging bakla habambuhay kaysa mapunta sa bastardang ‘yan… Kahit siya pa ang kaisa-isang babaeng matitira sa mundo, hindi ko pa rin siya papatusin ni kakaibiganin…” himutok niya.

“Tignan lang natin… ‘Di yata’t the more you hate, the more you love…” patuloy na panunukso niya dahilan para mag-walk out iyon ng tuluyan. Natatawa na naiiling na lamang siya sa tagpong iyon. Nang makaalis na nga iyon, binalik niyang muli ang mata kay Yna ngunit kasalukuyan din iyong may sinusundan ng tingin. Naintriga siya kaya’t hinabol niya rin ang direksyon ng kung sinumang tinitignan nito. Napamulagat naman siya nang mapagsino ang mapalad na lalaki… Si Maycee…

Kailan lang napagtanto niya na ang tinutukoy ni Yna na boyfriend nito ay si Neil na mapapangasawa na ni Trish. Bigla siyang napakunot-noo nang balikan niya ang mga nagdaang araw. Parang may bigla siyang napansin.

“Bakit ngayon ko nga lang naisip ‘to… Tama nga kaya ang konklusyon ko?” nasambit sa sarili ni Chris.

RECEPTION. Kanina pa pasulyap-sulyap si Yna sa kinaroroonan ni Maycee. Gusto niya iyong maging kaibigan ngunit paano mabibigyang daan ang kanyang nais kung isang asungot ang tingin nito sa kanya? Ang pangit naman kung ipagsisiksikan niya ang sarili sa isang taong hindi bukas para maging kaibigan siya. Ang lungkot…

Pinaikot-ikot niya ang straw sa iniinom na strawberry juice. Malalim ang iniisip niya nang may biglang kumalabit sa kanya. Si Chris.

“Girl, may itatanong ako sa’yo?” bungad nito sa kanya.

“Ano naman  iyon Ate Lia.? Madaling-madali ka naman yata…” nagtatakang balik niya rito. Nakasanayan na niyang tawagin itong ‘Lia’, paigsi para sa ‘Chris Thalia’.

“May namuo kasi sa isip ko at gusto ka na kaagad ‘yun makumpirma… Ayoko ng nabibitin eh!”

“Okay. Ano ba ‘yun?”

“Gusto ko madaliang sagot lang ahh… Ituro mo sa’kin ‘yung lalaking tinutukoy mo, ‘yung sinabi mong na-meet mo sa resto…” diretsang turan nito sa kanya.

“How sure are you ate na nandito ang tinutukoy ko…” siya namang pagkakaila niya.

“Very very sure… Dali, sabihin mo na…I know that he’s here…Hindi pa yata namamali ang kalkulasyon ko noh…” may pilyang ngiting saad nito.

“Wala ng sense kung sasabihin ko pa… Ikaw na lang kaya ang magsabi kung sino ang hula mo…” naaalangan na pahayag niya.

“Ikaw na! Pinapatagal pa ehh… Sige na…” pagpupumilit pa rin nito.

“Ayun oh!” suko niya at itinuro na rin ang direksyon ni Maycee.

“Bongga! Tama nga ang nasa isip ko… Connect-connect  lang ang mga nangyari… Naku po! Bakit siya pa? Alam mo na ba?” kagat-labing baling nito sa kanya.

Sunud-sunod na tango ang isinagot niya bilang tugon. Nasapo naman ng kausap ang noo saka muli siyang inusisa.

“Tell me honestly, siguro naman nawala na ang feelings mo for him?”

“Hindi ko alam ehh… Magulo ang nararamdaman ko… Hindi pa rin kasi siya maalis sa isip ko kahit pa nalaman ko ang estado niya… Kung pwede lang… Sana na lang kasi naging lalaki na lang siya para hindi ako nahihirapan…”

“Oooopppsss! Why don’t you try? Akitin mo kaya…” suhestiyon nito na ikinahagalpak niya ng tawa.

“Ate Lia naman, hindi naman ako ganoong klase ng babae…” saad niya rito.

“Peace naman kasi baka tumalab eh… Malay mo nga bumaligtad ang mundo… kamusta naman ba kayo?”

“As usual ate, ganoon pa rin… Nakita mo naman siguro ‘yung reaksyon niya everytime na magkikita kami, ‘diba? Daig ko pa ang isang taong may nakakahawang sakit kung ipagtabuyan niya, kung hindi naman, para naman akong hangin… Isang asungot, a jerk, mang-aagaw, ‘yun ang tingin niya sa’kin… By the way ate, paano mo nga pala nahulaan?”

“Naku, madadagukan ko talaga ang baklitang iyon! Haleeeerrrr! Baka nalilimutan mong friend ko si Maycee…” anito. May gumuhit na realisasyon kay Chris ng mga sandaling iyon. Nagkataon pa palang kapareho ng pangalan nito ang babaeng minahal ng lubos ni Maycee. Isa ba iyon sa mga dahilan kung bakit kumukulo ang dugo ng kaibigan dito?

“Sorry naman po…” hinging-paumanhin niya na nagpabalikwas sa kaharap.

“Pansin ko mukhang namayat ka… Huwag mong masyadong damdamin ‘yan… Maghanap ka na lang ng iba kaysa si Maycee pa baka pumuti na’t lahat ang uwak ay hindi pa rin siya nagbabago…Huwag ka na lang umasa…” payo na niya rito dahil ayaw na niyang paasahin pa ito sa wala.

“Maybe ate you’re right… I’ll gonna try na alisin siya sa isip ko kahit mahirap…” malungkot na pahayag niya.

“Kayong dalawa diyan, ano dinadrama-drama niyo… Alam ko ako dapat ang magdrama dahil it’s my day ahh… May nang-away ba sa inyo… Ano, reresbakan na ba natin?” birong saad ni Trish.

“Congratulations once again Trish…” bati ni Yna.

“Imbitado din dapat ako sa kasal niyo ha? But wait a minute, ano nga, may problema ba kayo? Mukhang seryoso kasi kayo nang datnan ko kayo… Siguro gusto niyo na ring makasal noh…”

“Sort of…” pahayag naman ni Chris na nilakasan talaga ang sagot para umabot iyon sa pandinig ni Robert.

“Uyyy Robert, pinaparinggan ka na yata ni Chris, ang bagal mo pre! Ayusin mo…” wika ni Neil kay Robert.

“May tamang panahon pa para diyan saka we’re still young and fresh…” sagot naman ng lalake.

“Hala, huwag mong sabihing gusto mong pakasalan si Chris kapag gurang na kayong parehas… Aba, kakaiba kang talaga Robert…” naiiling na natatawang turan ni Trish.

“Ang daming lusot! Naku, ang sabihin mo lang Kuya, hindi ka marunong mag-propose kaya hanggang ngayon wala pa ring kayong plano ni Ate Lia… Sige kayo baka maunahan pa kayo nina Ate Claire at Kuya Jeff niyan… Hindi pala sila magkasintahan nang lagay na ‘yun…’ pagbibiro ni Yna.

“Maka-kuya naman ‘to… Ilang taon lang naman ang tanda ko sa’yo ahh… Tatlo lang. ‘diba? Saka bakit ba pinapangunahan niyo ko… Huwag niyong sirain ang diskarte ko…” tugon ni Robert.

“Hindi nga? May plano ka bang talaga? Maniwala kami sa’yo… May masabi lang…” aniya na napapailing.

“Mukhang nagkakasiyahan kayo rito ahh…” bungad ni Michelle, ang matalik na kaibigan ni Trish.

“Yeah friend… Ayun tinutukso na naman namin si Robert… Wala na ngang laban ehh…” sagot ni Trish.

“Paano ba naman nagsanib na kayong lahat ng pwersa, talo na ngang talaga si Robert niyan…” komento ni Vince, the beloved husband of Michelle.

“Heart, hindi mo man lang ba ko ipagtatanggol diyan…” paghahanap ni Robert ng kakampi sa katauhan ng nobya.

“Si sweet naman, nagtampo na…. Siyempre kahit anong sabihin nila, ikaw lang ang mahal ko… Hindi pa rin ‘yun magbabago… Kaya ko pa namang maghintay eh pero sana huwag mo namang patagalin ahh…” saad ng nobya.

“Ayyyyiiiiieeee! Ang cheeesssssssyyyyy!!!” kantiyaw ni Maycee.

Sa pagkakataong iyon ay hindi naiwasan ni Yna na mapalingon sa gawi ni Maycee. Kanina pa niya pansin ang pananahimik nito, ngayon nga lamang niyang muli naramdaman ang prisensya ng lalake eh. Ayy! Nalilito na siya kung ano bang pantukoy ang gagamitin niya, is it a he or a she? Mapa-lalake man o babae ang katauhan nito ay hindi pa rin nababawasan ang kanyang pagtatangi rito.

“Diyan natin masusubok kung kayo talaga ang susunod na ikakasal…” hamon ni Trish kina Robert at Chris na siyang nagpabalik ng kanyang huwisyo.

“Oo naman… ‘Diba sweet? Umayos ka ng sagot…” baling naman ni Chris sa kasintahan.

“Opo…” matipid na sagot ni Robert.

“Teka lang, bakit ba sa’min natutungo ang atensyon, it’s not our wedding noh… Feeling ko naman….” natatawang saad ni Chris.

“Tama!!! Agaw eksena kasi kayo ehh…” sabi ni Trish.

“Ikaw kaya ang lumapit sa’min ni Yna… ‘Diba girl?” baling nito sa kanya. Napakibit-balikat na lamang siya. Pagkatapos, napuno ang lugar na iyon ng kaingayan at tawanan nila.

“Kailan ko kaya mahahanap ang pag-ibig ko?” ani Yna sa sarili.

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

20 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 5

 1. Go go go Yna!

  Posted by regino | Nobyembre 19, 2013, 6:24 hapon
 2. Hmp.naman ang tgal

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 12:07 umaga
 3. Suspence again

  Posted by arish Malik | Agosto 28, 2013, 4:19 umaga
 4. mgpakatotoo n kc MAYCEE ESTE MICHAEL…

  Posted by alma | Setyembre 10, 2012, 11:58 umaga
 5. hmmm. .kulit huh. . .
  Anu kayang mangyayari sa ending nito??hehehe. . =)

  excited na agad aque sa ending hihihih. . . 😉

  Posted by pazawaiy_1901 | Hunyo 20, 2012, 7:48 hapon
 6. . .slamat ms. Heidz na ishare mo 2ng story na 2 ang ganda,i think my mu2nting pgmamahal na nararamdaman c michael kya yna..nxt chapter.sa isang account qna ba2shn bka my gils nq dun..la na kc aqng gils d2..hnty q po ung idodonate nyo ms.heidz d pa po pumasok.tnx tlga.

  Posted by dadhay21 | Enero 30, 2012, 8:59 umaga
 7. nasa harapan mo na sya yna, pakipot lang si maycee. hehe.
  nice chapter. nagsama-sama na ang mga characters from other stories. ang galing. 🙂

  Posted by mae | Enero 20, 2012, 11:34 umaga
 8. ayy, nakakaloka,, sulit tlga ung gilsnnat mauubusan na naman pero sulit na sulit,,,
  kakacharing,,,, haha! ,, nmn mycee ang haba ng hair mo haha,, ang cute tkga nitong story nakaktuwa

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 4:46 umaga
 9. ayy, nakakaloka,, sulit tlga ung gilsnnat mauubusan na naman pero sulit na sulit,,,
  kakacharing,,,, haha! ,, nmn mycee ang haba jg hir mo haha,, ang cute tkga nitong story nakaktuwa

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 4:45 umaga
 10. ang cute tlaga ng love story ni berting at tekla…..

  ang saya say nila…
  ynA…don’t lose ur hope..maycee will become michael sooooonn

  Posted by kat08 | Disyembre 14, 2011, 10:59 hapon
 11. HAHAHA. ang cute! I’m glad na discover ko tong story mo ee, gusto ko ksi pag gagastos ako ng gils e ung worth it… THIS IS WORTH IT!

  Posted by ashleygreenefanatic | Disyembre 8, 2011, 2:06 hapon
 12. nakakaaliw c maycee!!
  bumabalik na c michael…..

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 3:11 hapon
 13. dont lose hope yna!!!

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 3:08 hapon
 14. Aw, magugunaw na ang mundo. Si Yna kaya gagawa ng way?

  Posted by kropek49 | Oktubre 23, 2011, 4:56 hapon
 15. mahahanap mo din siya yna 😉

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 3:25 hapon
 16. ayan simula na ng mga tinatagong damdamin ..

  next chapter plssssss kaya nga ba ayoko simulan mabibitin ako eh nexxxxxtttt chaaapppteerrr na….

  Posted by mjmercado | Oktubre 7, 2011, 12:00 hapon
  • hihihihihi 😀 pasensya na @mjmercado ah?
   kasi po naka-sched tlga… hanging ang chapters noh… “bitinera” tlga q… *batok* okay lng yan…. every other day naman may posting,…

   mraming maraming salamat ♥♥♥

   Posted by heidz | Oktubre 7, 2011, 5:48 hapon
 17. uhm..,actually i’m not familiar to this site, i’m just looking for a site where i can read pinoy online pocket book for free..,
  do you know where i can find it??

  Posted by saya-chan | Oktubre 6, 2011, 9:21 hapon
  • hellooo ♥♥♥
   you may also able to read pinoy online romance stories here at TOP… there are list of novels at the right side… it’s just that you need to pay gils… why there’s a so called “gils”, it is to protect the site from plagiarism… hmm.. you may have gils by commenting and refreshing the site every 1 hour. if you don’t have enough gils, there’s samaritan everywhere who can donate gils with you….

   enjoy reading ♥♥♥

   Posted by heidz | Oktubre 7, 2011, 5:46 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: