binabasa mo ang...
Behind His Hazel Eyes 2

Behind His Hazel Eyes 2- Chapter 2

“She’s a reporter?” bagot na tanong ni Dylan who’s at the driver’s seat.

Nakaabang kasi sila sa gilid ng building na pinagtatrabahuan ni Mia. At dahil hinihintay ang labasan ng mga empleyado ay stand by muna sila.

“I don’t think so,” sagot nya.

“You what? Hindi mo alam?” tumawa na naman si Zack na para bang sinasabing napaka- ‘slow’ nya.

Hindi din naman kasi nila napag-usapan ‘yun ni Mia.

Nilingon nya ang pinsan na binibigyan nya ng silent message na tumahimik.

“So how’s the Hacienda?” pagpapalit nito ng topic. “Since you took over, hindi na ako nakakapunta ro’n,” anito, “Ang tibay mo rin ano? Problema sa hacienda at problema sa shipping company ay pareho mong hinaharap.”

Dylan was talking about the Salcedo Shipping.

“I’m giving Shipping to Cassidy when she reaches to right age.” tukoy nya sa nakababatang kapatid sa ama.

Yes, his father had an affair with another woman when he was 12. It was around same time when his mom had a miscarriage. She went into depression and silent fights occurred at their home. Mahirap magdalang-tao ang kanyang ina and they have been planning na sundan sya for so long. When it happened he saw that his mom was really happy.

Pero nakunan ito on her 4th month, she underwent a dangerous operation.. She kept blaming herself, nagtatalo na sila ng daddy nya. Those things triggered the depression.

He couldn’t fully blame his dad, his mom’s depression took two years to disappear. When his dad met Cassidy’s mom, there wasn’t real love but just physical attraction and understanding. His dad needed it and Helen was willing to give it without any hesitation at walang inaasahang kapalit. It was a one-night stand then Helen disappeared. Helen was a Filipino-Irish and they met in New York when his dad attended a business conference and Helen was a young tourist.

Cassidy was unwanted but Helen doesn’t want to lose her. They found out about her when he was twenty-three and Cassidy was 11 and that was 5 years ago. Now she’s 16 and he’s 28.

Naputol bigla ang pag-iisip nya at napadako ang tingin sa papalabas na dalawang pamilyar na tao.

It was Rafael holding Mia’s hand, papalabas ang mga ito ng building. A sudden rush of realization choked him.

Couldn’t it possibly be? Kaya nagbago ang pakikitungo ni Mia sa akin?

 

HABANG papalabas sila ni Rafael ng building ay biglang hinawakan nito ang kanyang kamay. Napatingin sya sa mga kamay nilang magkahawak at tiningala rin ito.

Parang nag-iba si Rafael, suddenly ay may ilang na syang nararamdaman para rito. Something she doesn’t feel towards him before kasi with his actions towards her para syang nakatagpo ng isang kuya sa katauhan nito.

But why did he try to kiss me before?

Inalis nya agad sa isipan ang katanungang ‘yun. Baka nabigla lang ito o kung anuman, at handa syang kalimutan na lang ‘yun.

She appreciated how nice he was towards her, at ayaw nyang isipin na bumabawi lang ito dahil sa nagawa nito sa kanya.

Dinala sya ni Rafael sa isang overlooking restaurant sa pinakatuktok ng isang sikat na hotel sa Makati.

Hindi nya mapigilan ang mapasinghap sa nakikitang picturesque view ng Makati mula sa glass walls ng buong restaurant. At dahil nga papadilim na ay unti-unti nang dumarami ang ilaw sa ibaba pati na rin sa mga katabing matatayog na buildings.

Para syang bata na nakakita ng magandang laruan sa glass walls ng isang mall, nangingislap ang mga mata at hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi.

“I knew you’d like it here. Pero hindi man lang ba tayo mauupo?” tanong ni Rafael dahil pagkapasok pa lamang nila ay sa glass wall na sya dumiretso.

Napangiti sya at sumunod dito nang makapili ito ng isang mesa sa sulok na nasa gilid ng dingding. Pakiramdam niya ay nakalutang sila at nagdi-dinner sa ulap.

“I missed you,” pagkanaka ay sinabi ni Rafael.

Napatigil ang kanyang subo at nakangiting tinitigan ito.

“Same here, saan ka ba kasi nagpunta?” tanong nya.

Napangiti lang ito uminom ng wine.

“Around.”

Tumaas ang kilay nya, “May balita ka ba kay Charlize? Kumusta na sya?” tanong nya.

Nagpakawala ng buntong-hininga si Rafael at umiwas ng tingin.

“I didn’t try to communicate with her.”

“Bakit naman ganu’n, Rafael? Baka nahihirapan na ‘yun sa pagbubuntis. She needs you beside her.” pilit nyang pagkumbinsi dito.

Pinikit ni Rafael ang mga mata at inabot ang isa nyang kamay na nakapatong sa mesa.

“Charlize and I already had an understanding before she left kaya you don’t have to worry about us.” anito.

Hinila nya ang kamay mula sa pagkakahawak nito.

“Understanding? Rafael you refused to marry her. Ni hindi mo nga sya kinontak hindi ba? She cried over your situation, she—“

Rafael put his finger on her lips to stop her from talking.

“Charlize distanced because she understood me.” anito at patuloy pang nagsalita na hindi na nya marinig.

Wait up! This seems familiar…

All of a sudden ay ang mukha na ni Zack ang nakikita nyang kaharap nya. Parang nahulog sya sa isang alaala, once upon a time in the pool area…she had her first kiss.

“Mia, hey!” Untag ni Rafael sa kanya na wala na ang daliri sa bibig nya. “Something wrong?”

Umiling sya, “Wala naman…sorry sa pakikialam ko.”

Tumango ito. “Let’s just drop that topic, okay?”

She nodded. Hindi na nya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras at kung ano pa ang ginawa at napag-usapan nila ni Rafael. Basta nandito na sila sa tapat ng boarding house nya at nagpapaalamanan na sila.

Bigla ay dumapo sa pisngi nya ang isang kamay ni Rafael. He caressed her cheek while looking her in the eye.

Pinikit-dilat nya ang mga mata dahil gusto nyang mawala na ang mukha ni Zack sa paningin nya.

“Does your eyes hurt?” tanong nito.

“H-ha? Ah…hindi naman mukhang may pumasok lang na kung ano.” at kinusot-kusot ang mata.

“Let me do it…”

Napaatras sya nang yumuko si Rafael at hinipan ang kanyang mga mata. Biglang bumukas ang gate at nanlaki ang mga mata ni Lucy sa nakitang tagpo. Akala siguro nito ay hinalikan sya ni Rafael dahil nakayuko ito sa kanya, kaya natatarantang bumalik ulit ito sa loob sa pag-aakalang she might be disturbing something.

Naitulak nya si Rafael. “Ahm, sige goodnight na Rafael.” she tried to smile. Gusto na niyang alugin ang kanyang ulo dahil sa kung anu-ano na lang ang mga naiisip, nai-imagine at nakikita nya. At alam nyang hindi nya masyadong na-enjoy ang dinner and it’s kind of unfair for Rafael.

She reached for his hand, “Sorry ha, medyo masama lang kasi ang pakiramdam ko. I haven’t had a decent sleep since two nights ago…daming trabaho kasi kaya ngarag ako parati.” nahihiyang sabi nya dito.

“I understand, but next time kailangan mong bumawi ha.” anito at hinalikan sya sa pisngi.

She watched his car leave and when it was already out of sight ay napabuntong-hininga sya. Nahila nya ang sariling buhok dahil sa panggigigil sa sarili.

 

BAKIT ka ganyan ha, Mia? Ano bang pinakain sayo ng nakakainis na Zack nayun at lagi-lagi na lang na naiisip mo sya? Nakuuuu….

Napatalon sya nang merong humawak sa kanyang braso, and it immediately felt like she was electrocuted or something kaya mabilis pa sa alas-kuwatrong hinila nya ang kanyang kamay.

“What? You don’t like my touch now, Mia?” anang isang galit na boses na nang lingunin nya ay kulang na lang ay mangatog sya sa takot dahil sa kung ano’ng galit na nakikita nya sa magagandang mga mata ni Zack kahit pa may kadiliman sa kinatatayuan nila ngayon.

“Z-Zack! What are you-“ marahas na hinila sya nito. “Ano- teka sandali, ano ba!” sigaw nya dito at pilit na binabawi ang kanyang braso.

Zack heard nothing, instead ay tinungo nila ang sasakyan nitong naka-park sa di kalayuan.

“Get in!” mabalasik nitong sabi.

“And why should I?” paasik din nyang tanong.

He placed his right hand at the back of her head and his left hand on her arm. Inilapit nito ang mukha sa kanya.There goes that sensation again that makes her wanna sink to the ground again. Parang nalulusaw na ang mga buto nya everytime he touches her.

“Because you wouldn’t like me using my strength on you,” matigas nitong sabi, “Now get inside!” he shouted at her   na ikina- panginig niya.

She just found herself getting inside the car. Nang makapasok na rin ito at paandarin ang sasakyan ay saka sya nakabawi sa naramdamang takot dito.

“Ano bang problema mo ha? Saan mo ako dadalhin?” She also shouted.

“If I were you I would just shut up or else…” sadya nitong ibinitin ang sasabihin.

Gusto na nyang sumabog sa inis dahil sa nangyayari.

“Or else what ha? You know what? The last person that I would ever wanna be with…is you!” She continued.

Nakita nyang humigpit ang hawak ni Zack sa manibela and he gritted his teeth…his started to breathe deeply almost as if her was consciously trying to lower his anger.

“Bakit?”

“Dahil naiinis ako sa’yo, alam mo ba yun ha? Bakit ka pa kasi nagpakita pa Zack?  Tahimik na ang buhay ko eh, and I’m leaving!” Bubuksan nya sana ang pinto ng sasakyan sa kanyang side nang makarinig sya ng click! Manghang nilingon nya si Zack, he locked the door! And the control was on his side. “Are you stupid ha? I said I’m leaving! Let me out!” Sigaw nya.

Kahit nakakaramdam na sya ng sakit sa lalamunan sa kasisigaw ay sige pa rin sya.

“I said shut up!” Zack shouted back.

“No! Let me out!” At pilit nyang inabot sa side nito ang lock pero pinipigilan sya nito. “Open the door!” lumaban sya ng tulakan dito.She was desperate to reach the control lock.

“Bullshit!” Hiyaw nito, “Don’t make me do it, Mia!” anito sa mukha nya.

“Let me out!” she screamed so hard para mairita ito at sakaling palabasin na sya. But Zack pulled out something from his pocket; it was a handkerchief…biglang hinawakan nito ang kanyang ulo at idinuldol sa ilong nya ang panyo. “What’s th-” she punched his chest, dahil may ideya na sya kung ano ‘yun.

She tried not to breath for a while until she can let go, but she was fighting against a rock! A huge one, that is. Pumapalag pa rin sya until she couldn’t hold her breath anymore. Then she fell into thedarkness.

 

Dylan was laughing too loud over the phone. Mangalingali na nyang itapon sa bintana ang cellphone.

“Shit Dy, this is your effing idea!” Bulyaw nya sa cellphone.

“Oh? At sinunod mo naman, what an obedient boy.” panunuya pa nito.

“Yeah? You’re the one who gave me the-”

“Come on Zack, if you do not want to continue this just bring her back to Manila,” anito, “…and give-in to Rafael.” pahabol nito at binuntutan pa ng tawa.

Sa sobrang inis nya ay naitapon talaga nya ang cellphone sa bintana ng kanyang silid. Napaupo sya sa kama nya.

Alas-nueve ng gabi ay nasa byahe pa rin sila papuntang Sta. Monica. Alas-dos na kinabukasan nang marating nila ang bayan.

What the hell did you just do Zack? You kidnapped her!

Naihilamos nya ang mga palad sa mukha.

Hindi na nya naiintindihan pa ang sarili nya. The moment he saw Rafael and Mia together ay parang nag-init ang kanyang ulo.

Hindi yata matanggap ng sistema nya ang kanyang nakita, and he even ended up doing this stupid idea of Dylan who was only kidding when he suggested this.

You must be insane Alexander. Huli na para pagsisihan niya ang ginawa. Hindi na niya mababaga ang nagawa. He couldn’t stop how he felt about her.

 

MASAKIT ang ulo nya nang magmulat sya ng kanyang mga mata. Pati ang kanyang batok ay medyo sumasakit rin.

“Aray, ang sakit ng ulo ko!” Daing nya at nagtaka nang sobrang tahimik yata sa boarding house ngayon. Bumangon sya at lumingon sa kaliwa para tingnan ang oras mula sa wall clock nila.

Napakunot-noo sya, ‘di yata’t tinanggal ni Lucy ang wall clock. And the wall seemed different.

Hang on! This is not my room!

But just to her surprise ay sa isang pamilyar na silid sya naroon. napalingon sya sa nakabukas na bintana sa silid at nakita nya mula roon ang malawak na greenery.

Oh no! I’m in Hacienda Salcedo! Sigaw ng utak nya. Kainis na Zack ‘yon ah! Ano ba ang binabalak nya! Ang trabaho ko!

Naalala nya agad ang nangyari. Tumubo ang inis na naramdaman din nyang sumabog kagabi.

She saw her sling bag on the desk at mabilis na bumangon at tinungo ‘yun. Hinalughog nya ang laman nu’n and she was pissed when the two important things that she was looking for was not there.

Pitaka at cellphone ko!

She was then alarmed nang bumukas ang pinto at iluwa nu’n si Manang Laly na may dalang tray ng pagkain.

Nakangiti ang matanda, “Oh Mia, gising ka na pala. Heto’t pinahatdan ka ni Zack ng breakfast…” at inilagay nito sa kama nya ang dala. “Buti naman at bumisita ka ulit dito anak”

“H-ha? Ah…opo” she smiled back to her. “Nasan po si Zack?” tanong nya agad.

“Nasa bayan at may binili lang, bakit? Nami-miss mo naman kaagad eh magkasama naman kayo rito.” tukso nito. Akala parin pala nila dito na girlfriend nga sya ni Zack.

“Naku…asa pa syang mami-miss ko sya. Masasakal ko yun pagdating dito.” hindi nya mapigilang manggigil at iwinawasiwas nalang ang mga kamay to relieve stress.

Tumawa naman ang matanda. “LQ? Hay, kayong mga kabataan talaga!tapos nyan ay labing-labing na naman…hala mamaya na yang sakalan at kumain ka muna.ipinagtimpla pa kita ng gatas oh!”

And she was touched that Manang Laly still remembered.

“Salamat Manang,you’re the best talaga!” Kinindatan nya ito.

“Walang anuman, iha..O sya at bababa na ako, babanlawan ko pa yung simento sa likuran dahil grabe ang putik sa paa ng kabayo ni Zack.”

“Umulan po Manang?” tanong nya.

“Oo, ang lakas ng ulan kagabi. Nagulat nga ako nang dumating kayo kaninang madaling-araw. Delikado ‘yun! Pero salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas.” litanya nito at nagpaalam na.

 

About athenashih

TOP Contributor

Diskusyon

60 thoughts on “Behind His Hazel Eyes 2- Chapter 2

 1. ang ganda!!!!!kilig to the bones?!!jejeje

  Posted by alma | Agosto 26, 2012, 10:46 umaga
 2. wahahahaha.. loko talaga ung si dylan ah : )))

  Posted by itsgonnabeme | Enero 20, 2012, 2:56 hapon
 3. grave 2 kkilig tlga

  Posted by yuuna | Enero 13, 2012, 2:46 hapon
 4. ang sweet sweet namn ng story nila 😀

  Posted by Thea Jane | Enero 9, 2012, 10:19 hapon
 5. Yung una nabaril, ngayon naman kinidnap,

  Posted by Abbythe1 | Disyembre 28, 2011, 3:52 hapon
 6. nice.haha kaka kilig,.penge po gils ubus na sakn huhu

  Posted by pilyasuplada623 | Disyembre 7, 2011, 5:12 hapon
 7. grabe magselos si zack..kidnapin talaga si mia ha
  hehe

  Posted by mae | Disyembre 1, 2011, 9:23 umaga
 8. hala kinidnap na nya na talaga si mia.. haha… klig!!!!

  Posted by Faige | Nobyembre 29, 2011, 4:57 hapon
 9. tiga ahnga na talaga aq ng mga writer ng top

  Posted by eirenecayne | Nobyembre 10, 2011, 2:13 hapon
 10. iba talaga ang nagagawa pag inlove

  Posted by annamay | Nobyembre 8, 2011, 8:55 umaga
 11. wonderful. kakilig. :)))

  Posted by Khia Faeldonia | Nobyembre 5, 2011, 9:39 umaga
 12. cute! :))

  Posted by Khia Faeldonia | Nobyembre 5, 2011, 9:23 umaga
 13. Hahahaha…cra tlaga c Zack,grbe kilig 2 d max tlga ako sa knilang dlawa.:)

  Posted by Riza | Oktubre 13, 2011, 5:24 hapon
 14. ahaha.. nice naman ng idea ni zack.. kinidnap.. 😀

  Posted by rishelL_18th | Setyembre 28, 2011, 5:27 hapon
 15. haha, sana ganito ang love story cuh :p

  Posted by rose ghelaine | Setyembre 26, 2011, 1:42 umaga
 16. pero kakilig pa rin…. ang cute

  Posted by sumoku | Setyembre 24, 2011, 4:01 hapon
 17. ganyan cguro pag inlove…..hehehe parang praning

  Posted by sumoku | Setyembre 24, 2011, 3:58 hapon
 18. grabe santong paspasan nman yun…….

  Posted by sumoku | Setyembre 24, 2011, 3:57 hapon
 19. pwersahan na ba ito??

  Posted by cutiektine | Setyembre 16, 2011, 12:34 umaga
 20. hayyyy ito na ung hinihintay ko ng matagal..hihihih tagal ko nde naka pagbasa dito sa top….

  Posted by aiza | Setyembre 7, 2011, 2:24 umaga
 21. hahahaha kaka-tawa c zack hayy, nako pag in-love nga naman ^_^

  Posted by rielle | Agosto 30, 2011, 2:49 hapon
 22. ayieee!! nakachapter 2 na din sa waks ;)))

  Posted by mane9185 | Agosto 28, 2011, 8:32 hapon
 23. OMG… i;ve bn waiting na matapos ang story na 2!!!!
  Finally ❤ ❤ ❤

  Posted by Domo | Agosto 17, 2011, 7:42 hapon
 24. nakakainggit naman si mia parang feeling ko ako sya hehehe sana may isang zack din ako sa buhay ko haaaaaayyyyyyyyyyyyyy

  Posted by cally23 | Agosto 9, 2011, 12:52 hapon
 25. grabe naman ang ginawa ni Zack dahil sa pagmamahal niya kay Mia. Sana magkaayos na sila.

  Posted by jermae | Agosto 3, 2011, 8:39 umaga
 26. adik si zack…. but thats a sweet gesture… keep it up!

  Posted by alain_desouza13 | Hulyo 19, 2011, 2:41 umaga
 27. go zack! claim your mia!!^.^!! … and i’ll claim u in my dreams! bwehehe joke!.. i hate it when rafael said:charlize distance coz she understood me.. kaasar! i feel sorry for charlize for being treated like that.. naman! may sequel kea ung story ni rafaelXcharlize?? kung meron man…hehe syempre support pa rin! choosy pa? yumminess nman c rafael kung sya ang bida:p

  Posted by bhai | Hulyo 16, 2011, 3:33 hapon
 28. PAUBOS! Na gills kuh!.. huhuhu! but the story is really worth that 50′!..

  Posted by louise-sama | Hulyo 14, 2011, 7:30 hapon
 29. waaaaaahhhhhhhhhh…nakakabitin magbasa? bkit ba kasi kelangan may gils?

  Posted by yuuan23 | Hulyo 7, 2011, 6:01 hapon
 30. Astig! Sulit pag hihintay ko dito! As in super worth it sana naman totoo yang Zack Salcedo na yan HHA! 2 Thumbs up Athena! :3

  Posted by Yufaa | Hulyo 5, 2011, 3:07 umaga
 31. kinikilig ako hehehhee

  Posted by ronelyn | Hunyo 24, 2011, 7:01 umaga
 32. wee, ang pinakahihintay na pagbabalik ni zack and mia. nakakakilig.

  Posted by milletchelsea | Hunyo 23, 2011, 9:11 hapon
 33. wuuuu! nakakatuwa si mia at zack. pati si dylan. ang kulit. :)))

  Posted by arabeybsxP | Hunyo 20, 2011, 7:38 hapon
 34. nkakakilig nman… ang saya sayang bsahin… hmmmmm…. 🙂

  Posted by mayo | Hunyo 20, 2011, 2:48 hapon
 35. W0www…ang ganda na ng story

  Posted by chellut | Hunyo 18, 2011, 10:28 hapon
 36. yiiii……..kaka excite naman to…….ang magpinsn magkaribal sa iisang girl!!!!!!!!!!!

  Posted by Gesela Mae | Hunyo 17, 2011, 10:59 hapon
 37. omg!! that’s waht we called oa sa pag ibig. mabuti na lang si zack yun kung hindi nakakatakot na yun. back to sta monica again’ where it all begins.

  Posted by lukaylovesme | Hunyo 13, 2011, 1:47 umaga
 38. Wooahhhh ganda newxt chapter n’a…..i love Zach character ..:)))

  Posted by chasty23 | Hunyo 9, 2011, 5:09 hapon
 39. Di ko pa nababasa….base sa mga responce eh shumaganda xa…hahahahz ok eto n’a babasahin ko na. :€)€

  Posted by chasty23 | Hunyo 9, 2011, 4:40 hapon
 40. Ang ganda,kakakilig haha

  Posted by darkangel | Hunyo 8, 2011, 9:59 hapon
 41. wwwaaaahhhh..ang ganda talaga..<3

  Posted by Charmaine Joy C. Javier | Hunyo 7, 2011, 11:15 umaga
 42. kakailig talaga si mia at zack.

  Posted by fhil | Hunyo 7, 2011, 3:33 umaga
 43. haha, kawawang mia, tss wla na xiang kawala ngaun ke zack ahahay.. :))

  Posted by saien | Hunyo 4, 2011, 10:18 hapon
 44. wala ana kong gills. . . i need some para makabasa ng susunod.

  Posted by laramaeperez | Hunyo 4, 2011, 9:27 hapon
 45. ang cute naman!!! sana kaya rin yang gawin ng bf ko.

  Posted by laramaeperez | Hunyo 4, 2011, 9:25 hapon
 46. grabe naman tong si zack kung makapagselos may pakidnap pang nalalaman 🙂

  Posted by jeytil | Hunyo 3, 2011, 9:34 hapon
 47. yiheeee kakilig excited na ako mabsa next chapters=)

  Posted by poopzy | Hunyo 2, 2011, 11:02 umaga
 48. wow kakakilig naman…

  Posted by precious | Hunyo 2, 2011, 3:04 umaga
 49. naku mga kabataan talaga…hahaha pagkatapos labing labing na naman…nyahahahaha type ko ung line na un ah…labing labing na naman..iiiiiiihhhh kakakilig naman..

  Posted by jayselle | Hunyo 1, 2011, 10:36 hapon
 50. Love it!!!

  Posted by grace | Mayo 30, 2011, 9:12 hapon
 51. ganda grabeh can’t wait to read the next chapz…

  Posted by macey_khet | Mayo 25, 2011, 4:29 umaga
 52. hayyysss ala na akong gils.. can’t wait to read the next chaps.

  Posted by ryan | Mayo 24, 2011, 9:21 hapon
 53. _hahaha!!! kakatuwa ni zack mag selos…tsskkk… 😉
  _ 🙂 kakakilig ^^

  Posted by @jenz | Mayo 24, 2011, 10:26 umaga
 54. grabeh…ang salaw ni dylan…
  ang shungabels nmen ni zack…naloko sya ni dylan…
  weheheheheheheh….

  kidnnapn ang drama….nxt chap n nga….
  ay wah n pla aq gils…nkow..ipoipon n ulit..

  Posted by clarkeys | Mayo 22, 2011, 1:46 hapon
 55. sayang ang ganda p nmn..la n q gils…:-(need mgipon lt…

  Posted by stephanie_mae | Mayo 21, 2011, 11:45 umaga
 56. wwwwaaaahhhh…. wala n akong gils!! hindi ko matatapos… huhuhu

  Posted by chubby | Mayo 20, 2011, 5:24 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Mayo 2011
L T M H B S L
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: