binabasa mo ang...
SERIES: Dangerous Girl's Club, The Perfectionist's Karma

DGC: The Perfectionist’s Karma – Chapter 6

The Perfectionist's Karma

The Perfectionist's Karma

“Mariz!” akmang hahabulin niya ito nang pinigilan siya ni Kriz.

“Just stay here, honey and leave her alone. Ikaw din, baka mas lalong magalit ‘yun at hindi ka na kausapin,” maarteng paglalambing nito.

Inis na nilingon niya ito. Dahil sa kagagawan nito nasira ang date na plinano niya buong gabi. The nerve of this woman to say such lies! Nanggigigil na hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. “Bitch! How could you say that to Mariz? And why are you here any way?”

“Don’t say that, Angel. You’re making me feel neglected. You are hurting me,”mangingiyak-ngiyak na sabi nito.

He gritted his teeth. Matindi ang pagpipigil na sakalin ito. “Oh Stop that dramatic act, Kriz! Hindi bagay sa’yo.”

Nagbago ang expression ng mukha nito. Her face became tough. Matinding panganib ang nakikita sa mga mata nito. Hinaplos ng kamay nito ang pisngi niya possissively. “I think you got the message, Angel. You belong to me. Always bear that in mind.”

Iwinaksi niya ang kamay nito. “Keep dreaming because you’ll never have me as your property. And if you’re thinking of doing something bad to Mariz, give a second thought about it. I’m warning you, don’t hurt her at huwag kang lalapit sa kanya. Because if you do, baka makalimutan kong babae ka.” At tinulikuran na ito.

Kriz dangerously stared at him. “I will never let you be happy with her, Angel. You are mine. Only mine!”

NANGHIHINA si Mariz na napaupo sa sofa. Napahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang mukha. Napabuntong-hininga siya. This day is too hard for her. Maraming nangyari na sobrang nagpasakit sa kanyang ulo.

Look at what you have done! Nang dahil sa’yo na-comatose ang kuya ko! You ruined his life! Minahal ka niya ng totoo pero anong ginawa mo? Pinaglaruan mo lang siya! naalala niyang sinabi ng kapatid ni Florence.

Napaluha siya. Because of her, may isang taong nakikipaglaban kay kamatayan. Damn her! Kung nalaman lang niya na mangyayari ito disin sana’y hindi niya na lang pinilit ang sariling mahalin ito kahit sa simula pa lang hindi niya kayang gawin. Hindi niya na lang sana pinaglaruan ang damdamin nito. Pero nangyari na. Nacomatose na ito. At matagal na!

Nang gabi nakipaghiwalay siya rito ay naaksidente ito. Kaya nasa hospital ito ngayon at diyos lang ang nakakaalam kung kailan ito magigising.

“Anong nangyari, Mariz? Why are you crying?” Isang pamilyar na boses ang nagsabi nito. Pagtaas niya ng mukha ay nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Ava. Oh my god, multo! Bigla siyang nawalan ng malay pagkatapos ng realisasyong ito.

Ngunit ang inaasahang multo na mawawala sa kanyang pagdilat ay nakita niya pa rin. Titili na sana siya ngunit mabilis nitong natakpan ang bibig niya. Teka, may multo bang nakakahawak?

“Don’t be afraid, Mariz. I’m alive kaya ‘wag kang matakot. Okay?” Nang tumango siya ay tinanggal na nito ang kamay.

“How come? Di’ba kasama kang namatay sa plane crash?” pagtataka niya. Kagabi pa niya nabalitaan na kasama ito sa isang plane crash.

“Mamaya ko na ipapaliwanag sa’yo. I’m here to ask you. Are you really Steven’s cousin?”

Oh my god! Ngayon, alam niya na kung bakit ito nagpakalayo. And it’s because of her! “We are. Come on, we have to go to Steven.” Hindi na ito nakasagot nang akayin na niya ito.

NARATNAN niya ang pinsan na nakatingin sa bintana… nakatunganga. Gulong-gulo ang buhok at nanlalalim ang mga mata, tanda ng ilang gabing pagkapuyat at pagod. Hindi na nito nagawang ahitan ang maliliit na tumutubong balbas sa gwupong mukha. At ang damit ay noong isang araw pa yata nitong suot at hindi na nakuhang magpalit pa. Sa may sahig ay nagkalat ang mga bote ng alak at mga pictures ni Ava. Sobrang napakamiserable nito. Sanay siyang nakikita itong malinis at hindi gaanong haggard na haggard ang anyo.

“Steven?” untag niya dito. Pero hindi ito sumagot. Nanatili pa rin itongng nakatitig sa bintana na parang may hinihintay.

Ilang sandal pa’y sumagot na ito. “You know, Ma-an. I was really hoping that she will come back,” pumiyok ito, basag ang tinig. Napakalungkot ng boses nito. Ramdam na ramdam niya ang kalungkutang nararamdaman ng pinsan niya.

“I was telling myself that this is just a nightmare… that Ava is still alive and one day, things will go back where it used to be, where me and her always laughing, playing and fighting. But it’s all but lies. She’s no longer here and she will never come back!” sabi nito. Iitinukod ang mga kamay sa bintana at tumaas-baba ang mga balikat.

Nakita niyang napaiyak na rin si Ava. Kahit siya, she can see how miserable he is. Iniwan niya na ang dalawa to give them some privacy. Dahil rito, gumaan kahit papaano ang pakiramdam niya. Nanalangin siya na sana tuluyan nang maging masaya ang kanyang pinsan.

NALIMPUNGATAN si Angel sa lakas ng tunog ng kanyang cellphone. Napakaaga pa para sa isang unwanted caller. Nagpasya siyang balewalain na lang ang tawag. Ngunit, ang caller ay sadyang napakulit. Hindi siya hinayaang tuluyang makatulog ulit. He grabbed his cellphone at inis na pinindot ang answer button.

Mainit ang ulo niya dahil sa pagsabotahe ni Kriz kagabi. Samahan pa ng hindi pagsagot si Mariz sa kahit anong tawag at text niya.

“Who ever you are. It’s still early in the morning! Ang aga-aga pa, nambubulabog ka na. So speak! Kailangan importante ang sasabihin mo kundi malilintikan ka talaga,” angil niya.

“Its me, Ava. S-sorry if nakadisturbo ako sa pagtulog mo. May sasabihin lang kasi ako sabihin sa’yo eh.”

Ngumiti siya. Si Ava ay pinsan niya sa ina. Close sila at kahit noong nagpunta ito sa Europe ay nagcocommunicate pa rin sila. Kaya nang malaman niyang may nanakit dito ay parang gusto niyang suntukin ang may kagagawan no’n. “Ikaw pala, Ava. Sorry kung nasigawan kita. Mainit lang kasi ulo ko eh. Ano bang gusto mong sabihin at napatawag ka?”

“I’m going to be married!” masayang sabi nito. “And today is the wedding. I want you to attend,” dugtong nito.

Napabangon siya bigla dahil sa gulat. “What? Why all the sudden? Hindi ka pa nga nagkakanobyo tapos magpapakasal ka na? But, I’m happy for you though, couz.”

“Thank you. Basta, the important thing is… I’m happy. I’ll be marrying the man who I loved the most. I want you to be there on this special day. Gotta go, Angel. I still have many people to call. Be there, okay? Pretty please? At papuntahin mo na rin ang mga bestdudes mo,” at naputol na ang linya.

YOU must be kidding me!” frustrated na sabi ni Mariz. “Ayaw ko siyang makapareha!”

“Please naman, Mariz. It’s my wedding day, kaya sana gawin mo na lang okay?” pakiusap ni Steven.

“It cannot be! Kung ‘yun ang makakapareha ko sa entourage huwag na lang. Anyone but him!” She strongly disagree the mere idea of walking together with him in the aisle. Just thinking of it, gusto na niyang kilabutan.

“Come on now, Mariz. You’re being unreasonable. Just go with the flow and the wedding will run smoothly,” sabi ng isang baritonong boses na pamilyar na pamilyar sa kanya.

“Shut up! It will only run smoothly kapag hindi ikaw ang kapareha ko,” pagmamataray niya.

“Wow! I never thought that you don’t have professionalism in you. Hahayaan mo bang masira ang kasal ng pinsan mo dahil lang sa pagmamatigas mo?” buska ni Angel. At parang nananadya yata dahil nakangiti pa ng may pang-aasar.

“Am I asking for your opinion? I do have professionalism with the exception of facing this situation. I don’t want to stand near you, got that?”

“You’re just scared that you’ll fall in love with me even more, aren’t you?” cool na cool na sabi nito.

“Huh! The nerve! I would never ever fall in love with someone like you!”

“Oh really? Baka kainin mo ang mga salita mo at main-love ka sa akin.”

“Ang kapal ng mukha mo! Hinding-hindi mangyayari ‘yun,” mabuhay na sabi niya.

Si Steven na hindi makasingit sa bangayan ng dalawa ay napatigalgal na lang. Nang makahanap ng pagkakataon ay agad nitong sinugaban iyon. “Stop fighting, you two!” Binalingan siya nito. “Please now, Ma-an. Don’t be stubborn. Ilang minuto lang kayong maglalakad na magkasama. Payag ka na,okay? Maaatim mo bang masira ang kasal ko nang dahil sa katigasan ng ulo mo?” pagmamakaawa nito. Alam talaga nito kung saan siya titirahin. Napabuntong-hininga siya, tanda ng pagsuko. Kapag nangyari ‘yon sigurado siyang hindi na siya nito kakausapin.

“Oka–” bago niya matapos ang sasabihin ay naunahan na siya ng kanyang assistant sa pagsasalita.

“Ma’am bad news. The pianist and the wedding singer won’t be coming. They got stranded because of the rain,” pag-iinform nito.

“What? Oh my god! This can’t be happening!” hysterical na wika niya. Bakit sunod-sunod ang malas niya ngayong araw na ito ha? Nakakainis!

“I can be the pianist. And you, Maze, will be the singer. The problem solved” payo ni Angel na sinang-ayunan naman ni Steven.

Tinignan siya ni Steven ng isang nagmamakaawang tingin. “Okay. For you couz, I’ll do it. Basta, ‘wag mong itabi ito sa akin dahil hindi ko mapapangakong makakabehave ako,” sabi niya sabay turo kay Angel na para sa kanya ay isang demonyo.

“Fine. Might as well invite Nicole to sing too. It will make Ava very happy. You two could sing a duet,” suhesyon ng pinsan niya.

“That’s a brilliant idea. I totally agree on that,” nakangiti niyang tugon sa pinsan. At nang napatingin kay Angel ay napalis ang kanyang ngiti, at naging simangot.

“SUMALI ka na lang kasi. Wala namang mawawala sayo eh,” pagpipilit sa kanya ni Andrea.

“Ayaw ko nga eh! Bitiwan mo nga ako, Andrea. Bumalik ka na lang sa upuan mo at huwag mo na akong pilitin” matigas na tanggi niya.

“My sunshine, hindi ka ba sasali sa pagsalo sa bulaklak? Sayang naman baka ikaw makasalo at timing ding ako ang makakuha ng garter,” sabi ng isang baritonong boses. Kahit hindi nila linguin ay alam nilang si Lemuel ito.

“Kainis! Bakit nandito na naman ang asungot na ito?” narinig niyang bulong ni Andrea. “At ngayon sunshine na naman? Ano ang susunod moon? Star? Naku! Kung pupwede lang talaga, matagal na kitang pinaanod sa ilog,” mataray na wika ng kaibigan niya.

“Ouch! My lovely future wife naman. Can you see that you’re hurting me?” anito.

“Tumahimik ka na Lemuelito. Kundi makakatikim ka talaga sa akin,” sabi ni Andrea. “Tara na nga doon, Ma-an. May hindi kaaya-ayang tanawing napunta rito eh.” Kahit gusto niyang magprotesta ay naaakay na siya nito.

“Get ready ladies. Gonna throw the bouquet now,” wika ni Ava. Excited ang lahat na pumuwesto na nangangarap makasalo sa bouquet, except siya at si Andrea. Inihagis na ni Ava ang bulaklak at sa kamalas-malasan ay hindi sinasadyang napunta sa kanya iyon. Napatanga lang siya habang nakatitig sa bulaklak.

“Wow! You two are really destined, Ma-an,” kinikilig na sambit ni Andrea sa kanya.

“What do you mean?” nagtatakang tanong niya.

“Angel got the garter!” masayang-masayang tugon nito. Napamulagat siya. Another bad luck! Tatakbo na sana siya palayo, pero mabilis na pinigilan siya ni Andrea. She painfully stared at her friend, giving her a warning. Pero tila desidedo itong huwag siyang pakawalan. She knew that her friend is a sucker for romance. At siya pa yata ang napag- experimentuhan.

Hinila siya nito at pinaupo sa isang upuan na itinalaga sa babaeng makakasalo ng bouqet.

“ I never thought you could be this desperate. Sinalo mo talaga ang bulaklak para makatsansing ako ah,” tudya ni Angel na nagpairita sa kanya.

“It was unintentional kaya huwag kang feeler diyan,” pagsusuplada niya.

“Oy! Ano ba simulan na ‘yan,” hindi makahintay na wika ni Andrea. Ang bruha gusto yata talagang makatikim sa kanya. Kapag hindi ka tumahimik diyan makakatikim ka talaga, pinapapahiwatig ng tinging binigay niya rito. Tumahimik naman ito, tila nakuha ang mensahe niya.

“I think you already know what you are going to do Angel. Ilalagay mo ‘yang garter sa binti ni Mariz. Well, there’s an old saying that the higher the garter will place, the happier the bride will be. So, you can guys say higher and higher,” narinig niyang sabi ng host. “When the music starts Angel you may proceed,” dugtong nito.

Pumailanglang ang kantang “Can’t Hold Us Down” ni Christina Aguilera. Angel look devastatingly handsome standing there in front of her. He turned to face her and started dancing sexily. Hiyawan naman ang kanilang audience especially the girls. He looks sexy, so manly everytime he steps forward.

Wala na siyang magagawa. Itinaas niya na lang ang kanyang binti. Ipinasok nito ang garter roon pero itinigil nito iyon sa may ankle niya. Binigyan siya nito ng isang pilyong ngiti. “Oh bakit hindi ka na yata humihinga diyan? Nervous? Or excited ka lang masyado?” Ayun, nang-aasar na naman ito!

Inilapit niya ang bibig sa tenga nito. “Eh kung ipukpok ko itong sandals ko sa’yo? Dalian mo na nga!” bulong niya rito.

“Higher! Higher!” sigaw ng mga tao sa paligid. Sinunud naman iyon ni Angel. Sa bawat pagtaas ng garter sa kanyang binti lalo niyang nahahagit ang hininga.

“Pwede pang itaas?” hirit ni Angel. Ang garter ay malapit na sa kanyang panty.

“Tama na yan! Masyado ka ng sinuswerte,” tanggi niya. Tumawa lamang ito. A sexy and a manly laugh.

“Okay, you may kiss the bride!” hiyaw ni Laurence. Isa sa kaibigan ni Angel. Ang lugar ay napuno ng tawanan.

“Oo nga! Kiss! Kiss! Para makapaghoney moon na sila!” hirit pa ni Johnny. Muli ay nagtawanan ang mga tao sa paligid.

“Dalian na ‘yan. Excited na akong maging ninong,” ani Lemuel. Mas lalo pang lumakas ang tawanan. Aba ang mga loko, ginawa pa silang ikinasal! At ito namang lalaking nasa harap niya, pangiti-ngiti pa. Nagugustuhan pa yata ang nangyayari.

Tumingin ito kay Steven as if asking for permission. Ngumingiting tumango ang kanyang pinsan. Tututol na sana siya dahil marami ang makakakita. Baka halikan siya nito sa labi niya. My god! Pero hindi niya alam kung bakit siya nadismaya dahil hinalikan lang siya nito sa kanyang pisngi. Ayan kasi, assuming!

“Sa lips naman!” hirit pa ng audience nila.

“Hindi pwede. Bawal ‘yun sa mga bata,” nakangiting wika ng host. Whoo! Save by the host. Tumayo na siya sa upuan.

“Next is the dancing of the bride and groom. Together with the one who caught the garter and the bouquet,” anunsyo ng host. Hindi pa pala tapos! ‘Nakakainis naman oh!’ Kung mamalasin nga naman… hmm, malas ba talaga?

“Guess you have to be patient again,” pang-iinis nito at tumawa pa.

“Brute!” Sinuntok niya ang balikat nito dahil sa inis.

Diskusyon

23 thoughts on “DGC: The Perfectionist’s Karma – Chapter 6

 1. ang cute nmn..

  Posted by nesilita | Enero 20, 2014, 10:47 umaga
 2. yiiiiiiiiih

  Posted by vhenus | Mayo 3, 2013, 6:02 hapon
 3. ang cute ng kuwento…ntatawa din aq and kinkilig…

  Posted by alma | Agosto 28, 2012, 9:20 hapon
 4. kileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg!

  Posted by tintin | Agosto 23, 2012, 12:28 hapon
 5. ayeeeeeiiiiiiiiiii. .. . .. . . . kilig to the bones talaga. . . ..

  Posted by prettii_ren | Abril 15, 2012, 3:38 hapon
 6. pano koh poh mababasa ung mga kwento dito? please help!!!

  Posted by karyne2488 | Pebrero 25, 2012, 4:12 hapon
 7. kinikilig tlga ako s 2 grabeh.hhehe

  Posted by belle | Pebrero 10, 2012, 12:37 umaga
 8. haayyyzzzz nakakabitin … kilig to the bones na sana. 😦 ubos na gils ko.huhuhuhuh

  Posted by donna bantilan | Enero 10, 2012, 12:39 umaga
 9. umm si mariz ba ung cousin ni steven sa beauty is the beast??

  Posted by seraphina_28 | Enero 8, 2012, 9:00 hapon
 10. jejeje.wholesome.

  Posted by yladani | Disyembre 29, 2011, 6:04 umaga
 11. Hay wla na pla akng gils..sana my mabait na mgdonate sken.haha

  Posted by darkangel | Setyembre 14, 2011, 4:07 hapon
 12. Kakatuwa sila.haha

  Posted by darkangel | Setyembre 14, 2011, 4:05 hapon
 13. haiz kulang n gils…

  Posted by zelle | Setyembre 14, 2011, 1:01 umaga
 14. i remember ava and steve the childhood swtheart pangit nun c ava pumunta ng europe and bumalik at kidnap ciya ni steve,
  mariz ung wedding planner ni steve n hnd alm ni ava,, akala ava steve and mariz getting married kaya lumayas sa island., tapos balitang patay aircrash. hnd pla..

  angel ala ala istorya kaibigan niya ngharana sa my takot sa stanger hehehe hnd ko maalala title eh

  Posted by ronelyn | Hulyo 2, 2011, 10:07 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Mayo 2011
L T M H B S L
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: