binabasa mo ang...
Defying Destiny

Defying Destiny – Chapter 1

Defying Destiny

Defying Destiny

Mom, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, I will never, I repeat, I will never take over dad’s company.” Nahilot ni Ivan Arkain Sevilla ang kanyang noo. One of these days, lalapit talaga siya sa abogado para humingi ng court order para tigilan siya ng mga magulang. Inayos niya sa pagkakasandal ang kanyang motor, tinanggal ang susi sa ignition saka naglakad papunta sa maliit niyang apartment.

“How can you do this!” Ang overly dramatic na sumbat ng ina. “Ikaw lang ang p’wedeng magmana ng kompanya ng tatay mo! This is your responsibility as our son!”

Ivan rolled his eyes. Sinong ponsyo pilato ba ang nag-brainwashed sa sangkatauhan para paniwalaing responsibilidad ng anak ang manahin ang negosyo ng magulang?

“ Mom, give it up, kahit anong gawin niyo hindi niyo ko mapipi——”

“Ano bang ginagawa mo sa buhay mo?” Napapikit nang mariin ang binata. Shoot. Hinanda na niya ang eardrums para sa litanya ng ina. Umakyat siya sa hagdan patungo sa pinto ng apartment.  Mukhang mahaba at masalimuot ang gabing ito.

“ How old are you Ivan?” Tirada nito. “Bentetres ka na pero wala ka pa ring maayos na trabaho! Hindi ka namin pinag-aral ng tatay mo sa Ateneo para lang mag-pose nang naka-briefs sa mga billboards at magazines! Maghunus dili kang bata ka! We’re breeds of illustrious politicians! Magnates! Doctors! Hindi ka ba nahihiya sa mga kamag-anak natin!” Parang armalite sa bilis ang bibig ng kanyang ina.

Napabuntong hininga ang binata.

“ Mom, ilang beses ko bang sasabihin, side line ko lang ang modeling, I’m really into painting, pero kailangan ko ng pera———”

“Ano bang nakukuha mo sa punyetang pagpipinta na ‘yan! Hindi ‘yan matinong trabaho! Sinasayang mo ang potential mo d’yan!” Muli siyang bumuntong hininga. Kinapa niya sa bulsa ang susi ng apartment.

“Mom, this conversation is going no where———”

Natigil siya sa pagsasalita. Sa kanyang pinto, nakasandal ang isang matangkad na babaeng may mahaba at tuwid na tuwid na buhok. Naka-all black ang babae. Black sleeveless at black pants that clung to her perfect body. Itim na itim din ang mahaba at nakalugay nitong buhok. The girl could easily pass for a shampoo model. Or a skin model. He thought smiling to himself. The girl’s skin looked pearly smooth and white. This night may not be as bad as he predicted. Naughty thoughts came unbidden in his mind.

“Mom gotta go, I think I just saw an angel of death in my door way.” Sinara na niya ang clamp shell phone bago pa makapagprotesta ang ina. The girl really did look like an angel of death. She had this terrifying aura about her and yet no man could probably resist her. He plastered his toothpaste smile that never failed to make girls go gaga over him.

“Hey,” simula niya habang naka-full blast ang kanyang playboy pheromones. Nang makalapit siya lalo niyang nakita na talagang maganda ang babae. High cheekbones, deep set eyes, sensual lips, God, ang kanyang tanging hiling ay hindi clingy ang babae. He hated to be bounded in any way. Clingy girls were just not his cup of tea. Kaya kahit gaano pa ito kaganda, kung ito yung tipo na gustong laging nakadikit, kahit ayaw man niya, he had to pass.

“I assume you were waiting for me.” He said flirtatiously, he leaned over the girl as he placed one forearm against the door above her head. She smelled like lilies and rose waters.

“Ivan Arkain Sevilla?” Pormal ang boses nito, gayon din ang ekspresyon ng mukha.

“Uh-huh, that’s me, baby.” He smiled. Ngumiti rin ito.

Nanlaki ang mga mata niya nang umangat ang kamay nito at hawakan siya sa dibdib. Holy macaroni! This girl’s fast! Pero sino ba siya para magprotesta? Lalo siyang nagulat nang hinila siya nito sa leeg, pero ang kanyang pinakakinagulat, boltaboltaheng kuryente ang rumagsa sa buo niyang katawan nang dumampi ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg. For the first time in his life, the notorious wanderlust and playboy Ivan Arkain Sevilla was blushing like a teenage virgin!

“Yeah, we’ve been waiting for you.” Bulong nito. Walang oras para makabawi sa shock dahil may isa na namang dumating.

Ang sunod na nangyari ay mga bagay na nababasa at napapanood lamang ni Ivan sa mga scifi books at movies. He felt a blast of hot liquid fire in the place where the girl was touching him. Tumilapon siya sa ere. Pakiramdam niya lahat ng ugat niya sumabog, lahat ng buto niya nabali, lahat ng kalamnan niya nahiwa. Malakas siyang bumagsak sa semento na parang isang bali-baling manika.

Hindi na niya maramdaman ang kahit anong parte ng kanyang katawan. He knew he was dying. Shit, hindi niya akalaing totoong angel of death pala ang babae.

Sabi na nga ba niya at masama ang gabing ito eh.

Damn. Ang bata pa niya. Dapat pala mas nagpakasaya pa siya sa buhay niya. Shit. Hindi pa siya nakakapag-debut bilang painter.

Bad trip talaga.

Hinihila na ng kadiliman ang kanyang wisyo. Lumuhod ang dalaga sa kanyang harapan. Gusto niya ‘tong sakalin sa pagpatay sa kanya pero sa kanyang pagkairita, habang tinititigan niya ang magaganda nitong mata, hindi niya maiwasang magpasalamat na ito ang huling bagay na kanyang makikita. Gusto niyang umungol. Pakshet. Hindi niya akalaing may masochistic tendencies pala siya.

“Mahinang klase.” Iyon na ang kanyang huling narinig bago siya tuluyang mawalan ng malay.

“STOOOOPPPPPP YOU BIIIIITTTCHHH!!!!” Ivan Arkain Sevilla screamed at the top of his lungs. Marahas na bumukas ang kanyang mga mata, humihingal at pawis na pawis siya na animo’y buong gabi siyang tumatakbo mula sa mga kampon ng kadiliman. Lumibot ang mata niya sa paligid. Ilang segundo ang kinailangan bago niya mapagtantong nakahiga siya sa sariling kama sa loob ng kanyang maliit na apartment.

Bumalikwas siya ng tayo at dali-dali kinapa ang buong katawan.

“Shit…” Nanghihina siyang napasalampak muli sa kama. Thank God at buo pa ang katawan niya. Laughing weakly, nahilamos niya ang kamay sa mukha, akala talaga niya makakaharap na niya ang kanyang maker. Buwisit na panaginip ‘yon, mamaya talaga, bibili siya ng dream catcher.

“Mabuti naman at naisipan mo na ring gumising.” Nanigas ang buong katawan ng binata. Hindi siya makakilos, ni ayaw gumalaw ng mga mata niya para kumpirmahin ang kahindikhindik na katotohanan. Nanatili siyang nakaupo, habang lahat ng balahibo sa katawan niya nakatayo.

Sumalampak ang kanyang angel of death sa may paanan ng kanyang kama. She was the same beautiful girl who almost killed him last night. Nagtaas ito ng kilay.

“Hindi panaginip ang kagabi at hindi rin panaginip ang ngayon.” Sabi nito na tila ba nabasa ang kanyang iniisip. Hindi alam ng binata kung ilang segundo, o ilang taon din siyang nanatiling nakatitig sa dalaga. The girl rolled her eyes. She snapped a finger in front of him.

“HOY! Ano ba!” Sigaw nito sa kanya. “Get over your shock, we need to talk business. Naalala mo ba ang lalaking ito?”  Obviously, wala itong katiting na pagpapahalaga sa kanyang nararamdaman. Wala itong balak hintayin siyang makabawi mula sa ultimate shock at trauma ng kanyang buhay. Maldita talaga.

Mula sa isang maliit na cube sa kamay ng babae, may lumabas na three dimensional holographic image ng isang matandang lalaki. Still in the state of utter shock, all he could do was stare dumbly at the image before him. It was his great great great grandfather. Ito ‘yung ninuno nila na sinasabi ng mga kamag-anak niya na kamukhang kamukha raw niya, which he denied vehememently. Sa tingin niya mas g’wapo siya rito.

“Galing ako sa Isoff, isang planetang isang daang bilyong light years ang layo sa planetang ito. I’m Eleina Razaiden, Captain of Isoff National Denfense System.” Simula nito.

“Ang lalaking ‘yan, sigurado akong kilala mo siya,” tukoy nito sa kanyang ninuno. “That’s Arkain Rauscher Sevilla. He’s one of the top soldiers of the Isoff Government.”

“Nung eighteen hundreds, napadala siya sa mundong ito para sa isang misyon, sa kung anong dahilan, pinili niyang tumira sa mundong ito. Stupid ass.” Umismid ito. “Mula sa lineage niya, walang lumabas na may potential ability kaya pinabayaan na.” The image shifted, iba’t ibang mukha na nakilala ni Ivan bilang mga ninuno niya ang tumambad sa kanyang harapan. Mabilis na sumulpot at nagpalit-palitan ang mga imahe na parang mga channel sa telebisyon na nililipat ng dalaga.

Pabago ng pabago ang mga ito hanggang sa dumating sa tatay niya. Tapos, dumating at huminto sa three dimensional image niya.

“ Then you came.” Binalingan siya nito. Sinara nito ang palad at nawala ang kanyang holographic image. “Siguro naman alam mo ang theory ng genetics hindi ba? It was a simple case of passing genes, nataon na sa ‘yo napasa ang genes ni Arkain. The genes that could harness energy and matter and convert them into whatever form is needed at will.” Binuksan nito ang isang palad.

“ Like fire.” Ivan’s eyes turned into saucers when a blue flame suddenly danced on the girl’s palm. “Or wind.”  Nawala ang apoy at napalitan ng isang mini sized tornado. “Or water.” Water splurt out of her hands like they did on fountains. Sinara nito ang palad at tinitigan siya.

Now, kung ano mang pagdududa meron ang binata kung gising na nga ba siya o hindi, pumutok lahat iyon na parang bula. Dalawa lang ang pagpipilian niya; panaginip ito o nasisisraan na siya. Naturalmente mas komportable siyang isipin na ito ay ang una kaysa ang huli.

“ Kagabi, I attacked you to test the synchronization level of energies in your body. It was quite disappointing, really. Halos five percent lang ng atake ko ang na-block ng energy sa katawan mo. Way way below average ang current ability mo to harness energy but you do have potential.” Sinipat nito ang buong katawan niya na para ba siyang isang appliance na bibilihin.

“ Isang pruweba na nagawang gumaling agad ng katawan mo matapos kong buksan ang energy channels sa iyong mga nerves.”

He just continued staring dumbly at her. Sure she’s speaking English and Filipino, but he couldn’t have understood her less if she had spoken elf language. Pero minsan naman talaga, walang sense ang mga panaginip di ba?  Kinurot niya ang braso. Masakit, pero minsan naman talaga nakakaramdam din ng sakit kahit sa panaginip di ba?

Malakas siyang hinampas ng babae sa balikat.

“ARAY!” Bulyaw niya rito. Ngayong sigurado na siyang panaginip ito, lumakas ang loob ng binata at naalala niya kung gaano siya nabuwisit sa muntikan nitong pagpatay sa kanya kagabi.  “Sumusobra ka na! Kahit na panaginip lang ‘to I will not let you continue abusing me! Foul yung ginawa mo last night!”

“That was a test, a calculated attack you dimwit———”

“TEST?” He growled. Gusto na talaga niyang magising mula sa buwisit na panaginip niya. Mariin niyang pinikit ang mga mata.

“I am dreaming and I will wake up! I am the master of my dream———ahhhg!!!” Hinampas na naman siya nito sa balikat.

“You’re not dreaming.” Parang matalas na yelo ang boses nito. “ Pindala ko rito para dalahin ka sa mundo namin, you don’t belong in this world. We will teach you to control your powers and you’ll become a top soldier like your ancestors———”

“What the hell!” Napatayo siya sa kama ng wala sa oras. Dadalahin sa mundo nila? Gagawing top soldier gaya ng ancestor niya? HUH! Over his dead freaking gorgeous body! Dream or no dream, hindi siya papayag na kontrolin ng kung sino ang buhay niya!

“ Look, kung panaginip man ‘to o totoo ay hindi na ang issue, kung sino ka man, bumalik ka na sa pinananggalingan mo, kung ang nanay ko nga hindi ako napilit manahin ang negosyo ng tatay ko ikaw pa kaya? Kaya kung pwede———ahhg shit!” The girl shot him with an energy blast.

Bumagsak siya pabalik sa kama. The girl straddled and leaned on him, her long straight hair falling on his shoulders and chest, the scent of lilies and rose waters enveloped him. Sa ibang pagkakataon, ikatutuwa niya ang pagpatong nito sa kanya, pero ngayon, abot langit ang kanyang iritasyon dahil muli, napansin na naman niya kung gaano kaganda ang babae at kung gaano kalambot ang katawan nitong nakadikit sa kanya. He had never thought he’d hate being a normal, healthy, young man.

“Akala mo ba may halaga ang opinion mo? Sasama ka sa ‘kin sa ayaw at sa gusto mo—”

“Like hell! Do you think you can treat people like that? Sino ka ba sa palagay mo——”

“You should be honored you filthy human! It’s your duty for having such potential, it’s in your blood, this is your destiny—”

“Fuck destiny!” He growled, pero hindi siya pinakinggan ng dalaga, with a flick of her hand, isang vortex na may diameter ng isang pintuan ang lumabas sa ulunan ni Ivan.

Nanlamig ang binata. No way! No freakin’ way! Hindi siya papayag na dalahin sa kung saang impiyerno! He’s going to become a goddamned famous painter! PAINTER DAMMIT! Bakit ba di makuha ng iba ‘yon! Not a goddamned businessman! Not a goddamned politician! Not a goddamned doctor and definitely not a goddamned soldier in some goddamned alien planet!

“I WILL NOT GOOOOOOO DAMMMMIIIIITTTT!!!!” He felt a searing sensation spreading through out his body like wildfire. Then something snapped and exploded from his body, it sent the girl flying off away from him. Pati ang vortex sa ulunan niya biglang nagsara sa lakas ng impact ng kanyang energy blast.

Sa bilis ng mga pangyayari, ni walang oras para lumaki ang mata ni Eleina. The powerful energy blast took her by complete surprise. Kung ordinaryong Isoff soldier ang nasa sitwasyon, sigurado si Eleina malaking pinsala ang tinamo nito. Mabuti na lang hindi siya ordinaryong Isoff soldier.

Siya si Captain Eleina Razaiden. Hindi siya nagtapos bilang pinakamahusay na estudyante sa kasaysayan ng Isoff Defense Academy para lang sa wala.

Salamat sa labing walong taon ng matinding pagsasanay mula noong pitong taong gulang siya, instinctively gumalaw ang enerhiya sa katawan ng dalaga at gumawa ng isang force barrier upang protektahan siya mula sa atake ng binata. Salamat din dahil kahit na malakas ang energy blast na pinakwalan ni Ivan, hindi naman ito concentrated. Sabog sabog ang enerhiyang lumabas dito at tumapon iyon sa iba’t ibang direksyon.

Her eyes narrowed at him as she crouched some feet from his bed. Humihingal at nakaupo na itong muli sa kama. Kabubukas lang niya ng energy channels nito pero nakapaglabas agad ito ng ganoon kalakas na energy shot. Kung hindi nagkakamali si Eleina, inabot siya ng tatlong taong pagte-training bago nakagawa ng ganoon kalakas na energy blast. And she’s a pure Isoff and considered as a genius!

Lalong naningkit ang mga mata niya sa binata. Doon napagpasiyahan ni Isoff Captain Eleina Razaiden na hindi niya gusto si Ivan Arkain Sevilla.

Akmang tatayo na siya mula sa pagkakaluhod nang mapasin niya ang kanyang magulong buhok. She momentarily froze. Legendary sa Isoff Academy ang obsession ng dalaga sa pagkontrol sa lahat ng bagay lalo na sa kanyang buhok. Instantly, dark, heavy, ominous smoke swirled madly around her.

Ang kanyang buhok, ang kanyang napakaganda, napakahaba, napakatuwid, at napakaitim na buhok ay nagulo! Oh YES! It’s official!

She definitely did NOT like Ivan Arkain Sevilla.

Dahan dahan siyang tumayo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang nakakatakot niyang aura. Napaurong ito sa kama.

“ Hey… hey…cool ka lang, it’s your fault!” Freaked out nito habang patuloy na umaatras sa kama. Humakbang siya palapit dito at muntikan ng mapatakbo palayo ang binata.

“You. Ruined. My. Hair.”

“I didn’t!” He squeaked. ”Suklayin mo lang ‘yan ok na ‘yan!” pero hindi niya ito pinakinggan, she fired out a small but densely concentrated ball of energy that hit him straight in the gut. Hard.

“SHIT!” He groaned habang namimilipit sa sakit. Pakiramdam nito nag-rupture ata ang mga internal organs nito. Satisfied sa nakitang damage sa binata, she flipped her hair casually at matapos ang ilang suklay ng daliri, perfect ten na ulit ang kanyang shiny black hair.

“Bitch.” Ivan swore under his breath.

“May sinasabi ka?”

“Whatever.” Grumbled nito.

He was looking at her as if he wanted to throttle her. Seryosong pinagmasdan ni Eleina si Ivan. Nang ibigay sa kanya ang misyong ito, akala niya pagsasayang lang ito sa oras at resources. Who needed an impure breed who never showed energy harnessing potential all his life? Pero kahit na nagdududa, wala siyang nagawa kung di sumunod. After all, wala siyang karapatang kwestiyunin ang utos ng mga nakatataas. As an Isoff soldier, it’s her duty and obligation to abide orders.

At tama nga ang ginawa niya. Ngayong nakita na niya ang kayang gawin ni Ivan, tama nga ang mga superiors niya na dalahin ang binata sa Isoff.

“Mukhang may potential ka nga talaga.” sabi niya matapos ang ilang sandali. ” Very unstable pero malakas ang intensity, kapag naturuan ng tama, you’ll definitely become a great soldier for the current regime.”

Gustong mapamura ng malakas ng binata. Bakit ba ang daming taong gustong diktahan ng buhay nito?

“Sige, rito muna ako hanggang sumama ka sa ‘kin.”

“What the hell!”

“You really have no choice in this; I’ll stay here until you come with me.”

At doon na nagsimula ang adventure at misadventure ng buhay ni Ivan kasama si Eleina.

~

WANT TO READ THIS STORY? Go to http://tagalogonlinepocketbook.com/read/feature/stories-legacy/defying-destiny

About 3m1ly70p

Aspiring writer and currently a medical practitioner. I love TOP! :)

Diskusyon

86 thoughts on “Defying Destiny – Chapter 1

 1. Teaser pa Lang maganda na

  Posted by Roxanne Luvite | Setyembre 28, 2017, 8:42 hapon
 2. I like this parang magical and something n suspense.minsan lang ako makabasa ang ganitong kwento kasi puro tao ung karacter.

  Posted by marianne | Enero 30, 2017, 10:52 hapon
 3. nice one…kakaiba ito sa lahat….

  Posted by Jane | Nobyembre 26, 2015, 9:59 umaga
 4. much enjoyable ako sa isang toh kakaiba .huh like ko toh tlaga .i swear

  Posted by cassie cruz barreTTo_34 | Agosto 30, 2014, 8:49 hapon
 5. nice one…kakilig

  Posted by qgnene | Agosto 9, 2014, 5:52 umaga
 6. heheh wow nice 🙂 kakaiba 2 mukhang mganda

  Posted by luvlyangel | Disyembre 11, 2013, 4:56 hapon
 7. Ang gnda nq story kxo bitin

  Posted by yhela enclona | Setyembre 17, 2013, 5:46 umaga
 8. I like this 🙂

  Posted by Judy | Agosto 10, 2013, 3:08 hapon
 9. wow ganda..fantasy, sayang hindi sapat yong gils.

  Posted by Sherilyn | Hulyo 17, 2013, 1:56 hapon
 10. hay. dmi na pla bago dito…
  so excited to read this^.^

  Posted by iminlovewithyou | Hunyo 27, 2013, 6:44 hapon
 11. Hmmmp,.hngi po ng saklolo hndi po aku mka log in …hndi 2loy aku mkbasa..huhuhu..

  Posted by April jean araneta | Abril 16, 2013, 2:37 hapon
 12. ano to’ power-power… hehehehe

  Posted by Joycee Anne Mabuyao | Agosto 22, 2012, 1:05 hapon
 13. Ganda ng preview kaso di ko mabasa

  Posted by jim oliva | Hulyo 23, 2012, 5:45 hapon
 14. like ko eto

  Posted by Bianca | Hunyo 10, 2012, 8:40 umaga
 15. oh!!! wow…. may halong fantasy pala ung isang to…. interesting. . . . XD

  Posted by prettii_ren | Abril 16, 2012, 10:48 umaga
 16. wow!!out of diz world ang story na to huh??. .
  Oder dimention??
  so exiting!. . .;;)
  i thnk i gnna love diz story of ivan and eleina . .har!har!har!

  Posted by pazawaiy_1901 | Pebrero 25, 2012, 9:33 umaga
 17. grabe! Kakaiba ang isang to. Feeling ko nanonood ako ng movie while reading this story. A hollywood movie na nakakaexcite! Babasahin ko toh. Kaya pala walang teaser eh.,kakaiba kasi. You have to discover it yourself ang drama nito. Galing ah. 🙂

  Posted by Ziah | Disyembre 31, 2011, 1:14 hapon
 18. omg…. i can’t believe this story excess in TOP…
  hehehehe!!!

  Posted by annamay | Disyembre 22, 2011, 2:36 hapon
 19. gandang start ng story…^^

  Posted by teresa yu | Disyembre 13, 2011, 8:19 hapon
 20. romance fantasy..:)nice

  Posted by kat08 | Nobyembre 26, 2011, 1:30 umaga
 21. I’ll definitely reAd thiS!! .,. napaka-unpredictable ng story!!., ., .nakaka-excite!!. ,. ,(^_^)

  Posted by msengineer | Nobyembre 4, 2011, 8:41 umaga
 22. nakakaintriga naman ito..walang teaser.. babasahin ko ito ;)) konting gils pa ;)))

  Posted by mane9185 | Setyembre 21, 2011, 10:32 hapon
 23. hahaha parang ang ganda…kahit may dimension…hihiih

  Posted by aiza | Setyembre 18, 2011, 8:02 umaga
 24. its my first time to read a pocketbook na ganito a story…i want to finished to read this story…

  Posted by jermae | Agosto 26, 2011, 10:19 umaga
 25. cute!!!

  Posted by princess_janecruz | Agosto 17, 2011, 9:00 hapon
 26. cute nga ito sa wakas matatapos ka na din ito matagal na panahon akong nag-ipon ng gils todo effort to d maxxxxx….

  Posted by mjmercado | Agosto 16, 2011, 11:11 umaga
 27. fantastic….

  Posted by nicola21 | Hulyo 18, 2011, 11:27 hapon
 28. Interesting ung story pro ala me gils na..

  Posted by april_love07 | Hulyo 16, 2011, 11:49 hapon
 29. kala ko super drama,, sci fi pala. but looks interesting.

  Posted by lukaylovesme | Hulyo 12, 2011, 10:00 hapon
 30. wuuu! kaganda naman. ang unique ng story at kaintere-interesante talaga.

  Posted by arabeybsxP | Hulyo 5, 2011, 9:02 hapon
 31. whew.. sobrang ganda ng 1st encounter nila..

  Posted by Marie Grace Gutierrez | Hunyo 4, 2011, 6:29 hapon
 32. grave mag-isip ang author, napakalawak…..hmm,, need more read pa,,,,

  Posted by chelzu | Mayo 18, 2011, 8:45 umaga
 33. malapit ng maubos gils ko bka ilang chapter lng ang mabasa ko huhuhuhu….T_T

  Posted by rhein131 | Mayo 11, 2011, 1:51 hapon
 34. wow..exciting toh…hehehe…so nice..

  Posted by kharlzz | Mayo 10, 2011, 6:12 hapon
 35. creative ang author! international movie ang dating!! hopefully hanggang sa huli maganda.

  Posted by kastiel | Mayo 10, 2011, 10:07 umaga
 36. great story

  Posted by angel29 | Mayo 8, 2011, 6:58 hapon
 37. ang gnda nga story, di ko ineexpect na gnito..kala ko romance and drama lng na love story, as Pb tlga…un pla iba..pero i lily lily like it! kh8 1st chap pla…ms gus2 ko ung gnito..galing ng writer! 🙂

  Posted by saien | Mayo 5, 2011, 6:21 hapon
 38. baka nmn Defying Gravity,, ung kanta sa GLEE

  Posted by IAmTheChronicle24 | Abril 30, 2011, 3:58 hapon
 39. exciting & unique

  Posted by believe85 | Abril 15, 2011, 12:40 umaga
 40. mabuti na lang may extra pa akong gils at nabasa ko ito…
  interesting…
  may magic magic pala to…………

  Posted by darius_628 | Abril 11, 2011, 12:08 hapon
 41. o may naiixcite na ako…….maliit pa naman ang ils ko…
  effort lang mababasa ko rin to….
  can somebody help me pls…..

  Posted by darius_628 | Abril 11, 2011, 11:50 umaga
 42. NICE STORY…

  Posted by amalto | Abril 7, 2011, 9:15 umaga
 43. Ang magandang kanta for this is defying gravity.. hehehehe =) =) =)

  Posted by IAmTheChronicle24 | Marso 24, 2011, 6:00 hapon
 44. ay!! di na pala ako makakabasa ng mga stories dito wala akong gils!!! sana ibalik na yung dating policy para makabasa naman !! pls!!!

  Posted by tabachingching | Marso 24, 2011, 3:19 umaga
 45. nice story..kaabang-abang..

  Posted by steffi | Marso 20, 2011, 9:24 hapon
 46. sana meron akong mabasa kahti isa… 😦

  Posted by airakoto | Marso 16, 2011, 12:26 hapon
 47. first time kong makabasa ng ganitong story a.. can’t wait sa “washing machine” part hehe..

  Posted by lilygirl15 | Marso 12, 2011, 1:54 umaga
 48. hmm… nakakaintriga… powers-powers kamo vine? hahah
  gusto ko rin tong mabasa.. ^^

  Posted by andy001 | Marso 9, 2011, 10:03 hapon
 49. waah! nakakaexcite…. haha! ngayon ko lang siya binasa pagkatapos kong iopen lahat ng chapters…… OVER!

  Posted by melody | Pebrero 27, 2011, 11:19 hapon
 50. LIKE IT! talaga.. sobrang ganda 🙂
  keep up the good work..
  godbless you.

  Posted by hyperjhell | Pebrero 24, 2011, 12:33 umaga
 51. Ang ganda naman nito heheheh
  😀 pwede na ako makapagbasa hahahha 😀

  Posted by Zheirah | Pebrero 22, 2011, 10:18 hapon
 52. babasahin na kaya kita ? 🙂 nakooo! kaylangan ko ng madaming gilsss! 🙂

  Posted by Ikai08 | Pebrero 19, 2011, 10:51 hapon
 53. pano po magkaroon ng gils

  Posted by samanne_ca | Pebrero 19, 2011, 9:52 umaga
 54. kha loka 2 i like it talaga kakaiba talagah!!!:)

  Posted by ladygaga | Pebrero 18, 2011, 6:49 hapon
 55. weeeeeee!!! mga kapatid, tenchoos! ^.^ hihi, ang totoo, may revisions pa ito, kae-edit ko pa lang nung post, hindi ako sure kung ok na at updated na rin dito, mas mahaba yung edited version lalo na yung chap 4, chap 5 at chap 9 ^_^ . salamat ulit!

  Posted by annajanelee | Pebrero 17, 2011, 10:21 umaga
 56. waah! exciting! love it!

  Posted by melody | Pebrero 16, 2011, 10:10 hapon
 57. omg! i didn’t expect na powers2x pala toh wahahahaa :)) you ruined my hair haha

  Posted by itsgonnabeme | Pebrero 16, 2011, 4:42 umaga
 58. bat po ganun? 300 gils yung nababawas sakin everytime mag open ako ng new page? pero ang nakalagay naman is 100 gils only to view the page =( i have 2,400 gils and just opened 3 chapters, naging 1,500 nalang 😦 everytime mag open ng new page, nababawasan ng 300 gils…

  Posted by ch0c0 | Pebrero 15, 2011, 7:09 umaga
 59. hala!!! mahal man masyado, maliit palang gils ko… f magbasa ako, dko matapos ang buong story… please….

  sana may teaser!!! tnx

  Posted by ghize | Pebrero 14, 2011, 2:51 hapon
 60. foo walang teaser?

  Posted by itsgonnabeme | Pebrero 14, 2011, 4:19 umaga
 61. wahhhhh….pano po mabasa to? sad naman po 😦

  Posted by lanloy | Pebrero 14, 2011, 12:29 umaga
 62. huhuhu!!!nakakasabik naman magbasa!wala naman akong gils??? ang higpit na yata ngayon???huhuhuh!!!

  Posted by cheche | Pebrero 13, 2011, 12:34 hapon
 63. Oo nga po..wala po bang teaser??
  heheh sna ung iba merong teaser pero walang gils heheh
  🙂

  Posted by Zheirah | Pebrero 13, 2011, 2:12 umaga
 64. oo nga eh paano n lang kung di ka nakapag online 24/7 ibig sabihin di mo mababasa yung mga story… wala po bang paraan para mabasa po namin yung mga stiry nyo? pls. help us naman po

  Posted by danbhengdjred | Pebrero 12, 2011, 5:56 hapon
 65. whaaa,wala manlang po bang teaser ito?:O hehe.

  Posted by thart | Pebrero 12, 2011, 1:05 hapon
 66. ..bkt po ganun..kailangan p po ng gils..T_T..d ko tuloy mabasa ung mga story..ang hirap p namn magkaroon ng gils..:(

  Posted by chiel | Pebrero 12, 2011, 5:19 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Pebrero 2011
L T M H B S L
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: