binabasa mo ang...
My Sweet Stranger

My Sweet Stranger – Chapter 10

“ Kailan ka ba mag may-I-say-yes diyan kay fafa August, te?” ang usisa ni Wendy sa kanya. That morning ay himalang sumabay itong mag-jogging sa kanya. Alas kwatro pa lamang ng madaling araw ay hinihila na siya nito paalis sa kanyang malambot na kama. “Halos dalawang buwan ng nanliligaw sa’yo ang mamang ‘yun, ah. Anong petsa na? Anong hinihintay mes new era? Baka mamuti na mata noon.”

May point ito. Sigurado na siyang mahal niya ang binata at ayaw na sana niyang pahirapan ito pero nahihiya siya. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa binata. Gawa ng wala pa siyang karanasan sa pag-ibig ay hindi niya alam kung paano, kalian, at saan niya saagutin ang lalaki. Nang nagdaang araw lamang ay binisita siyang muli nito.

“Gusto ko sanang sa pag-uwi ni daddy next month mula sa pagbabakasyon sa hacienda ay may ipapakilala na ako sa kanyang girlfriend,” ang seryosong wika pa nito noon sa kanya.

Tinitigan niya ang kaibigan. Can I trust him with this, spongebob? Matutulungan niya ba ako? “Aherm…may dumi po ba ang feslak kes?” tanong nito. Agad naman siyang nagbawi ng tingin.
“Wends, may tanong ako sa’yo.”

“Shoot,” pangalawang lap na nila paikot sa club house ng Village noon.

“Paano ba sumagot ng ‘Oo’ sa manliligaw?” napatapik sa noo nito ang kaibigan.

“Juice me, tutorial ito te?” ang tili kunsuming wika nito.

“Ito naman. Alam mo naming naïve ang lola mo e. Manang nga,” ang nakalabing turan niya rito. Sabi na makukunsume sa akin ang baklang ito e.

“Tulad ng palagi kong sinasabi, it will come naturally…sa takdang—“

“Panahon,” dugtong niya sa sinasabi nito. Pero hindi e. Dapat diba special? Hindi na niya isinatinig pa ang bagay na iyon. Nagkibit balikat na lamang siya at ipinagpatuloy ang pag-jojogging.

‘Hi, gudmorning my heart,’ text kaagad ni August ang bumungad sa kanya ng i-check niya ang messages niya pagdating ng bahay. Ibinalik nito sa kanya ang phone niya nang unang gabing umakyat ito ng ligaw as August himself. Laking gulat niya ng tumambad sa kanyang gallery ang mga pictures nito. Kasunod noon ay nag-text ang binata, ‘Para lagi mo akong ma-aalala…don’t get mad.’ Hinayaan na lamang niya ang mga pictures na iyon doon.

Nakasanayan na rin siyang tawagin nitong ‘heart, short for sweetheart kuno. Hindi naman niya ito masaway sapagkat masyado itong makulit. Marahil nga ay hindi lamang siya sanay sa mga ganoong bagay.
‘Good morning 2 :)’ she texted back. For the past month he never failed to greet her every morning may it be a text message or a door-to-door delivered fresh roses with chocolates and a small note. She became too accustomed to it that she didn’t bother complain. She’s always flattered.

Nagulat siya ng bigla nalamang mag-ring ang cellphoe niya. “Hi, sweetheart,” ang matamis na bati ng baritonong boses ng binata.

“Hi, you’re up early,” she can’t help smiling. Batid niya, sa kabilang linya ay nakangiti rin ang binata.

“Yeah, sabi kasi ng puso ko maaga ka raw magigising e. Kaya ayun kailangan maaga rin akong magising,” lalong lumapad ang pagkakangiti niya.

“Ang aga-aga binibilog mo na naman ang ulo ko,” she joked. Mahina lamang na tumawa si August.

“May gagawin ka ba tomorrow?” matapos ang sandaling katahimikan ay tanong nito.

“Wala naman, why?”

“Yayayain sana kitang mag-picnic. Kung okay lang sa’yo?” tanong paanyaya nito.

Kunwa’y sandal muna siyang nag-isip. Di naglipas oras ay nakangiti siyang tinanggap ang alok ng binata. “Oh, paano, bukas ng hapon ha susunuin nalang kita. Bye.”

“Bye,” nakangiting pintay niya ang cellphone.

Nakatanghod lang sa kanya si Wendy. Nawaglit sa isip niya na naroon pa pala ang kaibigan sa kwarto.

“Oh, bakit nakasimangot ka diyan?” puna niya sa naka-busangot nitong mukha samantalang kanina lamang ay maaliwalas ang ngiti nito.
“Si fafa Kian kasi nagtext,” lalong humaba ang nguso nito.

“Oh, hindi ba’t dapat happy ka kasi nagtext yang mahal mo.”

“Paano wrong send siya,” naintindihan na niya ang ibig ipakahulugan nito. That text could be intended for another lover or another woman di kaya.
Lumapit siya rito at kinuha sa kamay nito ang cellphone. “Hi Chen, I’ll meet you up tonight at the same restaurant,” ang malakas niyang basa sa text ng lalaki. Muntik na niyang maibato ang cellphone sa inis. Kung hindi pa niya naalala hindi siya ang may-ari ng hawak na phone.

Nakangiting nag-angat ng tingin ang kaibigan, “Comm’on don’t look at me like that, sanay na akesh noh, te. No hard feelings, tanggap ko naman that no man would ever stay faithful to me. Nothing in this world is constant.” Hindi siya umimik. Totoo naman yun, ilang beses naba niyang nakitang umiyak ito. Katakataka lamang na ni hindi man lang ito umiiyak ngayon. He just has this little smile curved in the corner of his lips, which is much worst. Sapagkat sa mga mata nito ay bakas ang lungkot. “Yo—you know you are a lucky girl. Everyone loves you…you have August. So, if I were you ‘wag mo na siyang pahirapan pa ‘te. Ikaw rin baka mag-sawa ‘yun.”

Hanggang ngayon na kaharap niya na si August ay umaalingawngaw pa rin sa utak niya ang mga katagang binitawan ni Wendy. Paano nga kung bigla siyang magsawa spongebob? Maraming babaeng naghahabol sa kanya…mas magaganda at mas sexy pa sa akin. What should I do? Paano ko sasabihing tinatanggap ko na siya sa buhay ko? She heave a sigh.

“Anong problema?”Tanong ng binata.

She smiled. “Wala ito,” wika niya saka inabala ang sarili sa paglalabas ng pagkain sa basket na dala-dala nila. When her mom found out that August invited her at a picnic ay agad itong naghanada ng madadala nilang pagkain. Natuwa si August ng malaman ito. Ngayon nga ay mukhang hindi nila mauubos ang mga dala sa rami.

“Your mom is really a good cook,” wika ng binata ng malanghap ang amoy ng mabangong halo-halong ginataan.

“You bet.”

“Ang swerte ko naman kung ikaw ang mapapangasawa ko,” anito

“H-ha?” Kulang pa ang sabihing nagulat siya sa pahayag nito. Napakamot naman ang binata sa ulo, “Kasi tiyak namana mo rin ang skills ng mommy mo. Tiyak tataba ako.” Napatawa siya sa sinabi nito.

“But seriously, I wasn’t kidding,” dagdag pa nito.

Nag-iwas siya ng tingin, Should I say it now? Tumingin siya sa paligid. Maganda ang lugar na pinagdalhan sa kanya ng binata. It was a place in Tagaytay malapit sa Rest house ng mga Crisanto. Napakalinis at aliwalas ng paligid. Masarap din damhin ang hanging humahaplos sa kanyang balat…a romantic place indeed. It is a place where lovers would enjoy. Hindi na masamang lugar para sagutin ang binata. but how?

Ibinalik niya ang tingin sa binata na kasalukuyang nakatingin rin sa paligid. “I used to play here when I was a kid.” Nilingon siya nito. “Nang magbinata ako, I told myself na dito ko dadalhin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay,” simpatiko ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Ibinalik nito ang tanaw sa malayo.

“Oo na,” ang mahina niyang usal.

Muli itong napalingon sa kanya, “Anong oo na?”

“Oo na, as in oo,” ang nahihiyang usal niya sa mahina parin na tinig.
Umayos ito ng upo paharap sa kanya. “Monday, I don’t understand. What do you mean oo na? Oo na na sinasagot mo na ako?” ang nagugulumihanang tanong nito.

“Oo na nga sabi tayo na,” mahina pa rin ang pagkakasabi niya noon. Sapat lang upang maabot ng pandinig ng binata.

“Pwedeng lakasan mo hindi ko kasi marinig,” paki-usap nito.
Huminga siya ng malalim. “Oo na Mr. August Crisanto. Sinasagot na po kita. Today, October 17, 2010,” ang malakas na niyang bigkas.

Nagulat nalamang siya ng bigla itong tumayo at nagtatalong sa tuwa. “Yahoooooo!” Nang tila mapagod sa katatalon ay lumuhod ito paharap sa kanya. Ginagap nito ang mga nanlalamig niyang kamay. “I am the luckiest guy in this world today. Salamat ‘heart…salamat,” paulit-ulit nitong hinagkan ang mga kamay niyang tangan nito. She can’t help but smile.

Tama si Wendy dapat ay ‘wag na niyang palagpasin ang ganitong pagkakataon na may isang lalaking handing magmahal sa kanya sa kabila ng takot na nadarama niya.

“Sana alagaan mo ako at huwag mo akong sasaktan.”

“Hinding hindi ko gagawin ‘yun. Mahal na mahal kita.”

“Mahal din kita, August,” ang nahihiyang saad niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Masayang tinapos nila ang pagmemeryenda. Matapos noon ay pinasyal siya ng binata sa rest house ng mga ito.

“Tito Enrico…tita Matilde, may nais ho sana akong sabihin sa inyo,” ang magalang na wika ng binata. Nasa sala sila noon ng mansion. Hindi ito pumayag na hindi siya ihatid. Nagulat pa siya ng bigla nalamang itong mag-ayang kausapin ang kanyang mga magulang.

Hinawakan ng kasintahan ang kanyang mga kamay. “Sa wakas po ay tinugon na po ng anak ninyo ang hinuhulog kong pag-ibig sa kanya. Nais ko pong ako ang mismong magsabi sa inyo ng balitang ito. Mahalaga pos a aking malamang tanggap ninyo ako bilang nobyo ng inyong anak,” maluhaluhang inihilig niya ang ulo sa balikat nito.

Ngumiti ang kanyang mommy. Alam niyang natutuwa ito sa nabatid. “Mabuti kung ganoon, hijo. Alam kong mapagkakatiwalaan ka. Inaamin kong noong una ay hindi kita gusto dahil sa mga kwentong nakarating sa akin tungkol sa pagiging babaero mo but you’ve proven yourself worthy of our daughter. Congrats, hijo,” ang nakangiting wika ng kanyang ama.

“Salamat ho, tito. Asahan niyo pong hindi ko paiiyakin itong mahal ko. Baka nga ho siya pa magpaiyak sa akin,” sabay na napatawa ang kanyang mga magulang.

“Inaasahan ko yan, August. Bweno, kami’y aakyat na nitong tita Matilde mo,” kumindat pa ang kanyang daddy sa nobyo niya bago tuluyang pumanhik sa silid ng mga ito.

Nang mawala ang mga magulang sa kanilang paningin ay marahang inangat ni August ang kanyang mukha. “Hush, heart. Why the tears?” anito ng mapansin ang hilam na luha sa kanyang mga mata.

“I’m just happy…so happy that I was able to experience this stranger feeling…so happy that I had loved someone like you,” maluhaluha na naman siya.

“I am also happy. Masaya akong binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka at mahalin mo,” hinagkan siya nito sa noo. He held her in his arms like there’s no tomorrow. Matagal sila sa ganoong posisyon bago nito naiisipang mag-paalam.

Kaagad niyang tinawagan si Wendy ng makapanhik siya sa kwarto. “Really? I am happy for you,” wika nito. Ngunit hindi siya kumbinsidong Masaya nga ito ng mga sandaling iyon. Mukhang namomroblema pa rin ito.

“Parang hindi ka naman happy e.”

“Comm’on I am really happy for both of you. It’s just that—ala mo naman siguro hindi ba, ‘te.”

She sighed. “Fine! Call me when everything’s okay.” Nagdadalawang-isip man ay pinindot na niya ang end button. Maybe Wendy needs time to think and be alone.

Masayang dumiretso si August sa bar ni Johnny. Just like the many ordinary nights ay alam niyang naroon na naman ang mga ito.

“August, bro what brings you here?” ang agad na bungad ni Johnny ng mamataan siya.

“I am here to celebrate with you guys,” ang nakangiti niyang saad.
“Anong okasyon? Uuwi nab a si Tito Mauricio from his vacation?” singit ni Lemuel.

“Guess what?”

“Huwag mo ng patagalin dude,” ang tila bitin na saad naman ni Laurence. Nilingon niya ang barkada. “Teka, parang kulang tayo ng isa e,” wala si Angel sa kumpulang iyon.

“Ayun, busy yun sa virus kuno na dumapo sa kanya. Just like what happened to you,” si Johnny.

Napatango siya, “I see.”

“So, what’s the good news that needed a celebration?” si Laurence.
“Sinagot na ako ni Monday,” ang proud na wika niya.

Napatayo si Lemuel sa upuan at pumalakpak. Hinila niya ito paupo at binatukan. “Mukha kang sira,” ang natatawa niyang saway dito.
“Well, congrats sayo bro,” ani Johnny.

Itinaas ni Laurence tangan nitong Dirty Martin, “Cheers to that.” Nagsigaya rin sila Johnny at Lemuel. Masayang kiniwento niya sa mga ito kung anong nagyari.

Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging madalas ang pagkikita nila ni August. Halos doon na ito tumira sa kanilang bahay. Doon ito naghahapunan kasabay nila. Nang nakaraang gabi ay naka-inuman pa ito ng kanyang tatlong kuya. Inis na inis nga siya sa mga ito dahil balak pang lasingin ang nobyo gayung alam naman ng mga itong babyahe pa ang binata.

“Hijo, kailan ba ang uwi ng daddy mo mula sa pagbabaksayon niya?” ang tanong ng kanyang mommy. Doon nga muling ngahapunan ang binata sa kanila. Laking pasalamat niya na wala roon ang tatlong kapatid at baka mayaya na naman itong makainuman.

“Sa susunod na linggo po. Aayain ko nga ho sana itong si Monday sa bahay,” bumaling ito sa kanya. “Okay lang ba, heart?” Nakangiting tumango siya dito. Gayun pa man ay may kabang bumundol sa kanyang dibdib.

“Okay naman pala, hijo. Walang problema sa amin ng tito mo,” ani kanyang mommy.

“Then, I’ll tell dad,” masiglang wika ng binata.

Diskusyon

27 thoughts on “My Sweet Stranger – Chapter 10

 1. nice..

  Posted by charm | Hulyo 27, 2013, 2:34 hapon
 2. Miss mharliz, maraming salamat po s magandang kwento n ibinahagi mo sa amin….
  😉

  Posted by Lyn | Marso 15, 2012, 7:47 umaga
 3. Hala, sbi ko nga baka isa ang dadi nya s mga dumukot sa kanya nung 10 yrs old sya… Isa ko png suspetsa i ang grupo nina august un pero d nman sya ngrereact ng msma pag kasama sila… Ano kya? Hy nkakakaba!

  Posted by Lyn | Marso 15, 2012, 7:44 umaga
 4. Ask lg po. Pag binasa mo ulit u have to pay again? Thanks…

  Mharliz: Ang alam ko ganda, hindi na pero ask the Admins pa rin… ^^

  Posted by mariatheresa1138 | Enero 29, 2012, 7:56 umaga
 5. nakakakilig talaga..:P natawa ako sa reaction ng kaibigan ni august ahhaha

  Posted by jhoy | Nobyembre 27, 2011, 10:59 umaga
 6. sa wakas sila na talaga.. hehehe kilig to the mAx..!!
  naku last chapter na. matatapos ko na sa wakas!

  Posted by karen bunda | Oktubre 27, 2011, 7:20 umaga
 7. last chapter na…!! ;))) sa wakas.. matatapos ko talaga ito :)))

  Posted by mane9185 | Setyembre 29, 2011, 1:40 hapon
 8. hay di ko pa mababasa last chapter wala na nmn ako gils!

  Posted by marylyn | Setyembre 4, 2011, 12:06 umaga
 9. hay mgiipon na nmn ak ng gils, para mabasa ang chapter 6

  Posted by aleiashane | Setyembre 2, 2011, 11:06 hapon
 10. ANO NB NANGYARI S CHAPTER 7 NG BABY & LOVE NDE KC AQ MKAIPON NG GILS EH

  Posted by verlyann | Agosto 24, 2011, 2:09 umaga
 11. yakz may kinalaman ang dad ni august sa nangyari ka monday dati!

  Posted by poopzy | Hulyo 22, 2011, 5:24 hapon
 12. nice nmen netoh sisa….

  pal n c august weehhh..

  alpakalpal muks makikain,…whehehee

  Posted by clarkeys | Hunyo 27, 2011, 12:41 umaga
 13. ayaw kong magwish kagaya ni august, ang ganda ng story,,

  sana my lakas din loob at itiwala tau sa love natin.. at ligawan sa bahay hnd n ata uso un hheheh

  Posted by ronelyn | Hunyo 25, 2011, 12:27 umaga
 14. chuksssss….its going to end my sweet stranger

  Posted by yoon eun hye | Mayo 21, 2011, 6:41 hapon
 15. super perfect naman ni Mr. August!! like his character so much!

  Posted by kastiel | Mayo 12, 2011, 3:15 hapon
 16. hays isang chapter na lang.. ayiiii kinikilig ako.. sana meron din akong August.. ^-^

  Posted by im_virus | Abril 30, 2011, 5:23 hapon
 17. Ayiee!! Kinikilig tlaga aq! Tapos Birthday q pa ung monthsary nila.. KAso, may problem, ung daddy ni August??

  Posted by rochelyn17 | Abril 14, 2011, 10:24 hapon
 18. wow…nakakakilig para akong mamatay sa kakatawa,….’
  nagmimikha na akong baliw…’bahala na bastat kinikilig ako ””hay…………………

  Posted by jeter_628 | Abril 13, 2011, 8:09 hapon
 19. thanks po sa top makakabasa na ako thanks po sa donation……………….

  Posted by jeter_628 | Abril 13, 2011, 7:56 hapon
 20. ‘HAY …….SANA MAG KAROON NA AKO NG GILS KAHIT FIFTY LANG,…
  33 LANG KASI ‘HAY…….
  DAPAT TALAGA AY MAGLOG-IN NG MAG LOG-IN……..’
  GO KAYA KO TO….HUHUHUHUHU

  Posted by jeter_628 | Abril 13, 2011, 5:42 hapon
 21. ahahaha buti pa si chesly makakabasa na hehehe sana ako din weeewww.. heheh pag iponan ko nalang heheh

  Posted by totzkie2 | Abril 12, 2011, 5:33 hapon
 22. kailan ko kaya mabasa to ang tagal na wala pa ring akong nabasa ni isa… palagi kc akong nakaconnect thru my cell phone. any suggestion how could a i get more gils using my CP for log-in

  Posted by chesly0217 | Abril 4, 2011, 2:57 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Pebrero 2011
L T M H B S L
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: