binabasa mo ang...
Haven’t I Met You Yet?

Chapter 5 – Haven’t I Met You Yet?

SINIPAT-SIPAT niya ang sarili sa salamin at hila-hila pa niya pababa ang sheath dress niya na hindi lagpas-tuhod. “Kuh! Kung bakit pa kasi sinuot ko pa ito!” reklamo niya. Tiningnan niya uli ang sarili at pagkatapos ay nagretouch konti. Ako ba ito? tanong nang isip niya habang hinahaplos ang mukha. Napangiti siya. Ako nga!

Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nag-ayos siya. Nainsecure ba siya kay Melody? Natigilan siya dahil naramdaman na naman niya ang sakit dulot ng insidente kanina sa suite nila. Gusto niyang sumigaw sa galit hindi dahil kay Zyro kundi dahil sa lintik na damdamin niyang iyon. Kaya sa halip na magtagal pa sa kalokohan niyang iyon ay minabuti na niyang lumabas ng banyo.

Palabas na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Hinanap niya ito sa bag kaya hindi niya napansin ang nagmamadaling lalaki.

“Oh my gosh” napasinghap siya nang magkalat ang mga gamit niya sa sahig.

“I’m so sorry miss.” sabi ng lalaki.

Hindi siya nakasagot dahil busy siyang pulutin ang mga gamit niya. Akala niya ay aalis na ito pero sa halip ay tinulungan pa siya nito.

“Thank you!” sabi niya habang kinuha niya dito ang isa sa mga gamit niya at sabay pa silang tumayo. Tiningnan niya ito at nginitian at pagkatapos ay tumalikod na siya.

“Miss, wait!” tawag nito.

Agad naman siyang lumingon dahil akala niya may naiwan pa siya kaya tinawag siya nito. “Yes? May naiwan ba ako?”

Agad itong lumapit sa kanya. “Suzzane?” nakangiti nitong tanong. “Is that you?”

Siya naman ay kunot-noong kinilala ito. “D-do I know you?” nauutal pa niyang sabi. Ngayon lang niya napansin, gwapo pala itong lalaki na ito. Maganda rin ang pangangatawan. Maganda din ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Teka, bakit parang may kahawig ito lalong-lalo na kapag ngumiti ito?

He smiled sweetly. “I’m not sure if you remembered me.”  paalala nito. Parang may kahawig talaga ito pero hindi niya matanto kung sino. “Hey!” pukaw nito nang hindi siya kumibo.

“Ha? A-ah eh” nahihiyang tugon niya. Bakit ba parang ang wierd niya ngayon? Ayan tuloy, napapahiya siya. Pero naalala na niya kung sino itong lalaking kaharap niya.

“Alfie, remember?”

“Oh!” Ngumiti siya. “Ahm sige Alfie, I have to go. Nice meeting you again.”

Akmang tatalikod na siya nang pigilin na naman siya ni Alfie. “Ahm. Wait!” pigil nito. Ano na naman? sa isip niya.

Bago siya humarap ulit ay nakita niya ang mga kaibigan na nakatingin sa kanilang direksiyon. Alam niya ang mga titig ng mga iyon. Tila nanunukso at nagtatanong.

“Hmmm. Bakit?”

Napakamot naman ito sa ulo. Nakita niya ang alinlangan nito. “It’s awkward but can you be my date tonight?”

“Huh?” tila nagulat siya sa tanong nito. Ang lakas naman ng loob ng lalaking ito! “Date?”

Tumango ito.

“Why me?”

“Wala kasi akong kakilala dito eh.”

Hindi niya sinasadyang tumaas ang isang kilay niya. “So?”

“Ganito kasi iyan.” anito at ikinuwento nito sa kanya ang sitwasyon. Sa tingin naman niya ay wala namang masama kung pagbibigyan niya ito. Kawawa naman kung maa-out of place ito sa sinasabi nitong party. Gwapo pa naman.

“Are you sure?” paninigurado nito. “Teka, wala ka namang mga kasama, ‘di ba?”

“Actually, meron. Nandoon sila oh!” sabi niya sabay nguso sa mga ito.

“Ang dami niyo pala. Are you sure? Paano ang mga kasama mo?”

“Oo nga sabi basta hindi ako magtatagal ha?.” Natatawa niyang sabi. “Naaah! Don’t worry. Papayagan ako ng mga iyon. Halika, ipapakilala muna kita sa kanila.”

Nang makarating sila sa mga kaibigan niya ay agad niyang ipinakilala si Alfie sa mga ito. At nang matapat na kay Sherie ay napansin niyang nagulat ito at ganoon din si Alfie. Nakita niyang biglang napasimangot ang kaibigan habang napangiti naman si Alfie pagkatapos nilang magkamayan.

“Ang ganda mo talaga ngayon Zane ha! Sige na alis na kayo, baka agawin ko pa iyan sayo” biro ni Tonia.

“Hoy! Magtigil ka nga. Mahiya ka naman!” natatawa niyang sabi at binalingan niya ang binata. “Lets go.”

“Kuh! Maghanda ka mamaya pagbalik mo Zane.” dagdag pa nito.

Nasa second floor na sila nang maalala niya sina Zyro at Melody na pumanhik din sa floor na ito. Gusto na tuloy niyang umalis sa lugar na iyon.

“I’m sure magugulat ang kapatid ko ngayon kapag nakita ka niya!” narinig niyang sabi ni Alfie pero hindi lang niya ininda iyon.

Nang may lumapit sa kanila.

“Ninong, happy birthday po.” bati naman nito sa matanda habang nagkamayan.

“Alfie, hijo. Mabuti’t nakarating ka.” nakangiting sabi ng matanda. “Akala ko ang kuya mo lang ang paparito. Ipapakilala mo naman ako sa maganda mong kasama.”

“Oh, my bad. By the way po, this is Suzzane Sierra, my friend.” pakilala nito sa kanya. “Suzzane, my ninong Edward.”

“Hi po. Happy birthday po” nahihiyang bati niya sabay lahad sa kamay niya.

Tinanggap naman nito ang kamay niya.

“Thank you. Nice meeting you hija.”

“Same here po.”

Ngumiti ito. “Anyway, I’ll excuse myself first. Alfie, ‘kaw na bahala sa bisita mo ha?” sabi nito at pagkatapos ay tumalikod niya.

“Maghanap na tayo ng mauupuan. Gutom na ‘ko eh.” anito.

“Tara.”

“Suzzane?” sambit ng isang pamilyar na boses sa pangalan niya. Agad naman silang napalingon ni Alfie.

SUZZANE?

“Zyro!” tila hindi man lang ito nagulat.

“Teka! Nagkabalikan na kayo?” kunot-noong tanong ni Alfie habang palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa.

“Ha? Nagkabalikan?“ kunot-noong tanong ni Suzzane.

“After all, she’s my wife!” walang kagatul-gatol niyang sabi. Nakita niyang napasinghap si Suzzane nang sabihin niya iyon. Lalong tumindi ang kanyang hinala na pera lang ang habol ni Suzzane sa kanya na ikinagalit niya nang husto. O dapat sabihing sa kanila. Pati ba naman kapatid niya ay isinali sa plano nito? So, wala pala itong balak na ipalam sa kapatid niya ang tungkol sa kanilang dalawa. Damn this woman!

“Wait a minute, what are you two talking about? Magkakilala kayo?”

Nagmaang-maangan pa! “Of course!” sabi niya.

Tumawa si Alfie. “Hindi mo talaga ako nakikilala Suzzane!” sabi nito sabay tingin sa kanya.

Yumuko ng ulo si Suzzane. “I’m sorry Alfie.”

Biglang nag-init ang ulo niya nang akbayan ni Alfie ang asawa niya. “Oh, it’s ok. Don’t worry!”

“Alam kong kung gaano ka katinik sa mga babae bro! Lahat pinapatulan mo.” Dugtong niya sabay tawa. “Kaya back off bro.”

Natawa rin ito. “Ang mga babae ang lumalapit sa akin at hindi ako. Hindi naman ako santo na hihindian sila ano!? But I’m choosy. Hindi basta-basta.” Anito. “Anyway, hindi kasali sa mga iyon si Suzzane.”

“Siguraduhin mo ‘yan.” Aniya.

“Paano ba ‘yan Suzzane, tadhana ko talaga ang walang date ngayong gabi.” Napakamot ito sa ulo.

She smiled sweetly to Alfie. “Don’t worry Alfie, may kadate iyang si Zyro kaya I’m still your date.” sabi nito sabay kapit sa braso ng kapatid. “Kuha na tayo nang pagkain, nagutom ako uli eh!”

“Really? So sige kuya, date ko muna itong asawa mo. May kadate ka palang iba eh!” tudyo nito.

Medyo nag-init ang kanyang ulo pero kinalma lang niya ang sarili. “Will you excuse us for a minute? May pag-uusapan lang kami ng asawa ko!” sabi niya sabay hatak sa braso ni Suzzane. Hindi na niya hinintay pang makasagot ang kapatid niya.

“Ouch! Ano bang problema mo ha?” asik nito at pilit iwinaksi ang kanyang kamay. Malayo na sila sa karamihan.

“What are you doing here!? Bakit kayo magkasama ng kapatid ko?”

“Pakialam mo kung kasama ko ang kapatid mo!” nanggigil nitong sabi. “Hindi nga kita pinakialaman na kasama mo ang babaeng iyon!”

“Don’t change the topic Suzzane.” galit niyang sabi. “Bakit kasama mo siya? Pati ba naman kapatid ko aakitin mo?”

“For heaven’s sake Zyro, wala kang pakialam kung sino mang Pontio Pilato ang gusto kong makasama.” huminga muna ito nang malalim bago nagpatuloy. “Malay ko bang kapatid mo si Alfie!”

“Don’t play innocent Suzzane. I know your kind.” tiim-bagang tinitigan niya ito. Nakipagtitigan din ito sa kanya. Napansin niya ang pamumuo ng luha nito sa mata. Damn! Gusto niyang bawiin ang mga sinabi niya rito pero hindi niya inaasahan ang sasabihin nito.

“You know what? I really don’t care what kind of girl you think I am! Now, let me go!” anito sabay talikod pero pinigilan niya ito.

“No! You’re my wife and you’re my date. Hindi kita mapapayagang makipaglandian sa kapatid ko.”

“Nakakatawa ka Zy, kung hindi ko lang alam na galit ka sa akin ay iisipin kong nagseselos ka.” pailing-iling pa nitong sabi.

Zy? Siya pa lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon maliban sa mga magulang niya. Ayaw niyang tawagin siya ng ganoon pero bakit parang ang sarap pakinggan ngayon?

“Anyway, impossibling  mangyari iyon dahil hanggang langit ata ang galit mo sa akin” patuloy nito. “Asawa mo lang ako sa papel, Zyro! Wala kang karapatang pagbawalan sa kung anong gusto kong gawin. Alfie is my date whether you like it or not.” sabi nito sabay apak nito sa paa niya. Nabitawan niya ito dahil masakit ang ginawa nito.

“Ouch!”

“Masakit?” pang-iinis nito habang nakalayo na ito sa kanya. “Iyan ang pinaparamdam mo sa ‘kin!” at tuluyan na itong tumalikod.

Napatanga siya. Hindi niya akalain na masasaktan niya na ng ganoon si Suzzane. God! What’s wrong with me? Sa totoo lang, hindi niya alam kung saan siya galit at bakit siya nagagalit. Inaamin niyang wala na siyang nararamdamang galit kay Suzzane. Pero nang makita niya ito kanina na kasama ang kapatid niya ay uminit ang ulo niya.

Nakita niyang sweet na sweet ang mga ito. Ang lalong nagpagalit sa kanya ay ang suot nito. Hindi sa pangit itong tingnan kundi mas umitaw ang ganda nito. Damn! She looks dashingly beautiful and sexy. At syempre, nakakakuha ito ng pansin mula sa kalalakihan.

PILIT ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi nang lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo si Alfie. Kasama nito si Melody. Gusto na sana niyang umalis pero ayaw niyang bigyan ng kasiyahan si Zyro.

“So, napag-usapan niyo na ba ang annulment niyo?” panunuya ni Melody sa kanya.

Umupo muna siya bago niya papatulan ang bruhang ito. Binalingan muna niya si Alfie na kunot-noong napatingin sa kanya. “Thank you.” sabi niya pagkatapos siyang paupuin nito.

She smiles. “Ako ba ang tinatanong mo? Well, sorry to disappoint you Melody. Why should we discuss that thing, anyway? Nagtatalo lang kami kasi gusto niya akong bawiin kay Alfie. Sabi ko naman huwag na kasi kawawa ka naman kung tutunganga ka lang dyan at walang kadate.” Napangiti siya dahil nakita niyang umasim ang mukha nito.

Nang bumalik si Zyro ay hindi niya ito pinansin. Masaya siyang nakipagkuwentuhan kay Alfie. Sa gilid ng mga mata niya ay nakita niya rin ang paglalandi ni Melody kay Zyro. At naiirita siya.

“Zane, if you don’t mind, ano ‘yong tungkol sa annulment?” tanong ni Alfie nang nasa dance floor sila.

“Huh!?”

“Alam mo bang siya iyong tipong ayaw magpatali sa isang relasyon? Maliban sa mahal niya talaga ang babae. And now, here you are.”

“May I?” putol ni Zyro sa sasabihin niya. Nasa likod niya ito.

“Sure!” napangiting sang-ayon ni Alfie habang ipinaubaya na siya nito. Ni hindi man lang siya nakatanggi.

Tinitigan niya ito ng masama. Kailangan niyang gawin ‘yon para maikubli ang kakaibang nararamdaman niya ngayon.

“You look so tense!” mahinahong sabi nito.

Tumaas ang isang kilay niya dahil nag-iba ang mood nito, hindi galit. “I’m not!” tanggi niya kahit totoo. “Why should I?”

Napangiti ito. Ngiting nakakaliyo. My God, what’s up with him? Kanina ay parang leon ngayon naman parang nang-aakit.

“Iba ang ikinikilos mo sa sinasabi mo, honey!” anito.

“Pwede ba, huwag mo kong tawaging honey dahil hindi mo ako girlfriend!” angal niya. “At bakit ba isinayaw mo pa ako? Tingnan mo nga iyang girlfriend mo, ang sama ng tingin sa ‘kin!” Hindi niya napigilang magtaray.

Bigla siya nitong kinabig palapit kaya napasinghap siya. “You know what? You amused me!” Ang lapit-lapit ng mukha nito sa kanya kaya nalanghap niya ang mabangong hininga nito.

Anak ng! Bakit ba ang lakas  ng kabog ng dibdib niya? At bakit ba parang may paru-paro sa tiyan niya na hindi niya maipaliwanag? “Hindi nga kita girlfriend pero asawa naman kita! Anyway, alam mo bang ang ganda mo ngayon?” dagdag pa nito.

“Asawa lang sa papel! At saka, huwag mo nga akong bolahin dahil hindi iyan uubra sa akin.” inis na sabi niya.

“Bakit parang nagseselos yata ang asawa ko?” tudyo nito.

“Huh! My ass!”

“Your mouth Suzzane.”

“Ako pa ang sinasabihan mo ng ganyan. Eh, ikaw nga dyan, kung insultuhin mo ako parang ang sama ko.” ganti niya.

Huminga ito ng malalim. “Look, I’m sorry.”

Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang magsosorry ito. Parang gusto na niya tuloy maniwala rito. “Bakit ang bait mo ngayon? Hindi ba ininsulto mo pa ako kanina? Ni hindi mo nga–” Biglang naputol ang kanyang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Zyro.

Hindi niya alam ang gagawin. The kiss makes her a little bit crazy. Oh no! He’s my first real kiss. No! The kiss is familiar. Again? Bakit ba parang lahat nalang ay familiar?

Iwinaksi niya ang taong sa isipan. Sumasakit lang ang ulo niya. Mabuti nalang ay nakaalalay ang mga braso nito sa likod niya. Kung hindi ay baka natumba na siya.

His lips are soft, firm and sensual. And of course, he is a good kisser.

Kung gaano katagal ang halik na iyon ay hindi niya alam. Confused, she looked at him seriously.

“You’re so lovely and I can’t help myself.” He said calmly. Tiningnan niya ang paligid. Ganoon nalang ang pamumula ng mukha niya sa nang lahat ng mga taong naroroon ay sa kanila nakatingin. At pinalakpakan pa sila.

HE kissed me! sabi niya sa sarili habang hinihimas niya ang mga labing hinalikan ni Zyo. Nasa banyo na siya at nakaharap sa salamin, hatong herself for acting like a kid. Ganoon pala ang pakiramdam ng mahagkan ng isang lalaki.

Oo na! sigaw ng isip niya. I like him.

Hayon, inanim na rin niya. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa lalaking iyon? All the physical attributes na maaaring pangarapin ng sino mang lalaki ay nasa kay Zyro na. Idagdag pa na wala pang lalaki ang naging ganoon ang epekto sa kanya gaya ng epekto ni Zyro sa kanya.

Nakakalungkot lang dahil siya lang ang may gusto. Kahit hindi nito kinumperma sa girlfriend nito si Melody ay ramdam niyang magkasintahan ang mga ito. Malungkot pero siguro ay ganoon talaga ang kapalaran ng taong natututong magmahal. Magmahal? Mahal na ba talaga niya ito? Ipinilig niya ang ulo na ibig sabihin na hindi siya sigurado.

“Was it your first time to be kissed by him?” may panunuyang sabi ni Melody. Nakapasok ito ni hindi niya namalayan.

“You don’t want to know” ganti naman niya. “But don’t worry, hinding-hindi ako mananalo sayo pagdating sa bagay na iyan. I’m not a bitch like you!” Hindi naman siya nagkamali sa patutsada niya dahil biglang umasim ang mukha nito.

“How dare you! Anyway, hindi kita papatulan. Tingnan ko lang kung anong magiging reaksiyon mo kapag nalaman mo ang tungkol sa plano ni Zyro sayo.”

Kunot-noo niya itong hinarap. “What do you mean?”

Tumawa ito na nagpainit ng ulo niya. “Poor little girl! Alam mo bang alam ko kung bakit kayo nagpakasal? Kaya huwag kang magmalinis!” sagot naman nito.

“Huwag ka ngang magpaligoy-ligoy!” naiinis na niyang sabi. Ang hinayupak na Zyro, sinabi pa ang lahat! inis na sabi ng isip niya. “Anong plano ang pinagsasabi mo?”

About blythe sapphire

a graduate of Bachelor in Science of Electronics and Communication Engineering but! a frustrated writer ;)

Diskusyon

17 thoughts on “Chapter 5 – Haven’t I Met You Yet?

 1. Kilig much,lol

  Posted by morena | Setyembre 16, 2014, 3:40 hapon
 2. Inggit ka lng melody. .

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 11:24 umaga
 3. mukhang ampalaya c melody hahahaha. ang bitter mu teh.

  d nga..kilig sa 1st kiss,hehe

  Posted by aileen | Oktubre 3, 2013, 11:10 hapon
 4. kulit talaga…ang galing

  Posted by ira | Agosto 20, 2013, 6:25 umaga
 5. what a first kiss,.,

  bad trip tong c MELODY.,.

  Posted by zyn | Mayo 19, 2013, 10:57 hapon
 6. ..melody gusto mo ata ng away ha……….grrrrrrrrrrrrr

  Posted by kenneth | Nobyembre 21, 2012, 2:46 hapon
 7. ang kontrabida nga naman……

  Posted by alma | Agosto 30, 2012, 3:34 hapon
 8. ayan!!inamin na nia sa sarili nia! . .hahahah! 😉
  c zyro nlan ang kulang =)

  wag ka mgpa2niwala jan sa bruha na yan!baliw yan ei. . .

  Posted by pazawaiy_1901 | Marso 16, 2012, 10:17 umaga
 9. waah sarap sabunutan n melody ganda n sna eh. ok n sna ang progress

  Posted by belle garcia | Pebrero 1, 2012, 1:55 umaga
 10. bruhang melody to ! Haha

  Posted by cutiegurl | Enero 31, 2012, 12:01 umaga
 11. naku masasabunutan ko itong si Melody..talaga..isa pa Melody at patay ka sa akin

  Posted by Liv | Nobyembre 5, 2011, 4:24 umaga
 12. magkakadugt0ng lht ng ta0ng makabanga nya. Medyo magulo.akala q may chapter aqng hndi nabasa.

  Posted by jajah | Marso 29, 2011, 7:47 umaga
 13. hmmm…nagkaroon ba ng amnesia si suzzane?
  kasi ung sa teaser niya parang na aksidente siya…
  at malamang na totoong boyfriend niya si zyro…

  parang my amnesia girl ang tema..hehehehe

  Posted by shon | Nobyembre 22, 2010, 8:40 umaga
 14. ang ganda!!!
  tnx po:)

  Posted by angel | Nobyembre 21, 2010, 9:16 umaga
 15. ang gulo. bakit ba familiar lahat sknya? anyway, maganda pa rin sya.

  Posted by arabeybsXP | Nobyembre 21, 2010, 5:10 umaga
 16. wew. grabe. hindi ako nakatulog last saturday kakaisip kung anong susunod na mangyayari dito. haha. meron pang post tomorrow diba? can’t wait. 🙂 parang full house. haha

  Posted by candy | Nobyembre 20, 2010, 6:04 hapon
 17. Ganda ah!
  Tsaka tama lang ang haba pra hindi mabitin kaming mga readers sa bawat chapters…

  Tnx po….

  Posted by GM | Nobyembre 20, 2010, 12:36 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Nobyembre 2010
L T M H B S L
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: