binabasa mo ang...
Haven’t I Met You Yet?

Chapter 3 – Haven’t I Met You Yet?

“HINDI na umuwi sa bahay si Suzzane simula nang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagpapakasal niya. Sa kapatid ko siya tumutuloy pero hindi raw ito umuwi kagabi. We’re so worried. Baka mangyari na naman ang nangyari noon!”

“So, aatras na kayo sa kasunduan ng pamilya?” anito.

“Siguro naman ay maiintindihan mo ate Felisse na mas importante ang relasyon namin ng anak ko.”

“Naiintindihan ko naman kayo. Magulang din ako ngunit hindi na mamabali ang kasunduan.”

“I know the consequences ate but—”

“Hindi na mababali dahil nagpakasal silang dalawa kagabi.”

“What?” sabay pa silang dalawa ng asawa niya. Nagulat sila sa sinabi nito.

Ikinuwento naman nito ang nangyari kagabi kung paano nito nalaman.

“Oh my God!” hindi makapaniwalang bulalas ni Marriane at tumingin ito sa kanya na may galit sa mata.

“I’m sorry Marriane. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Kung ibang lalaki inalok niya?” Nagsisising sabi niya. “Nakilala ba niya si Zyro?”

“Sa palagay ko ay hindi. At kung kilala niya ang anak ko, sa palagay mo ba sasama siya ky Zyro? Ipagpasalamat nalang natin na sila pa rin ang nagkatuluyan.” anito at ngumiti.

“Parang natuloy na rin natin ang kasunduan ng pamilya, kasal na silang dalawa.” aniya. “Bilang ama ni Suzzane, I’m so worried but happy dahil siya na rin ang gumawa ng paraan para makilala uli niya si Zyro” huminga muna siya ng malalim. “Kahit hindi niya alam.”

KAGAGALING lang niya sa opisina para magleave. Magbabakasyon muna siya para sa kunwaring honeymoon nila ni Suzzane. Papanhik na sana siya sa kwarto niya kung saan nandoon si Suzzane nang marinig niya ang tinig ng ina sa may library at may kausap ito. Hindi niya intensiyong makinig pero narinig niya ang pangalan ni Suzzane sa pag-uusap ng mga ito.

“Parang natuloy na rin natin ang kasunduan ng pamilya, kasal na silang dalawa.” Sabi ng nakatalikod na lalaki. “Bilang ama ni Suzzane, I’m so worried but happy dahil siya na rin ang gumawa ng paraan para makilala niya uli si Zyro…”

Hindi na niya tinapos ang pakikinig at diridiritsong pumunta sa kwarto. Nagpupuyos sa galit ang kalooban niya. Hindi siya makapaniwalang naisahan siya ng ina niya at ng pamilya ng ipinagkasundo sa kanya. At higit sa lahat ay naisahan siya ni Suzzane. “Damn that girl!” She’s good in acting, ang galing magkunwari. Tiim-bagang pumasok siya sa kwarto niya.

NAPATALON siya sa pagkagulat nang may biglang marahas na bumukas ng pinto. At ang iniluwa no’n ay ang galit na anyo ni Zyro. Parang magigiba na ang pinto sa pagkasira nito.

“Zyro!”

“Take a shower then change your clothes as fast as you can!” maawtoridad nitong utos. Sabay lapag sa dala nitong paper bag.

“Why?” takang tanong niya. “Where are we going?”

“Don’t ask, just do it!” Pagkasabi nito ay tumalikod agad  at tuloy-tuloy sa may pinto.

“Sino ka para sundin ko? Ayokong sumama sa’yo at wala kang magagawa!” pagmamatigas niya. Bakit? Siya lang ba ang masusunod?! Pwes! Tumigas ka dyan!

Lumingon ito sa kanya at kitang-kita niya ang pagpipigil ng galit nito. “Gagawin mo ang sinabi ko kung ayaw mong ako mismo ang magpapaligo at magbibihis sa ‘yo, my dear wife!” may diin nitong sinabi ang huling dalawang salita at sabay lumabas ng kwarto.

Grrr! Kakainis ka talaga!!!

Inihagis niya sa sahig ang mga pinamili nito. Inis na tumayo siya at tuloy-tuloy sa banyo nito. Ilang minuto rin siyang nagbabad sa bathtub nito. Sinadya niya talaga ang magbagal para naman makaganti siya konti. “Lord, bakit siya pa? Eto ba ang parusa ninyo sa ‘kin dahil hindi ko sinunod ang mga magulang ko? Huwag naman po sana” panalangin niya.

“Kung hindi ka pa tapos d’yan pagkatapos ng isang minuto ay papasok ako dyan. Alam kong sinadya mong magbagal” boses ‘yon ni Zyro.

Demanding ba? Kakapikon na ah!

Dali-dali siyang umahon sa bathtub. Hindi sa takot siya rito kundi takot siyang madatnan nito sa loob na nakahubad. At nangilabot siya sa kaisipang makita nito ang kahubdan niya. Kinabahang lumabas siya sa banyo sa pagkakaalam niyang nasa loob ito ng kwarto. Pero ganoon nalang ang pasalamat niya nang wala ito roon.

Ilang minuto lang ay bumalik ito agad. Mabuti nalang ay nakabihis agad siya. Napansin niyang may dala-dala itong maliit na traveling bag.

“Where are you going? Bakit may bag kang dala?” usisa niya.

“We!” pagtatama nito. “Honeymoon.”

“What?!”

“You heard me!”

“Teka, teka!” napaatras siya sabay taas sa dalawang kamay niya para hindi ito mahawakan ni Zyro. “Wala sa kontrata natin ‘yan ah!”

“Exactly! Wala sa kontrata mo ang tungkol dyan. Kaya, malaya kong iconsume ‘yon bilang asawa mo!”

Narindi siya sa narinig. Hindi niya naisip ‘yon ah. What the!!! Nagtangka itong hablutin ang kamay niya para sumama siya kaya minabuti niyang gamitan ito ng alam niya sa taekwondo. Plano niyang pihitin ang kamay nito para maitumba pero hindi niya napaghandaan ang counter attack nito. Masyadong mataas ang bilib niya sa sarili pagdating sa taekwondo dahil marami na siyang napatalo. Hindi niya inisip ang abilidad ng lalaking ito.

“Nice moves brat!” sabi nito na ang bibig ay nasa may tainga na niya.  Nasa likod niya ito at hawak ang kaliwang kamay niya. “Hindi ko akalain na ang isang patpating babae na gaya mo ay marunong ng taekwondo. But sorry to disappoint you my dear, kaya kong gawin ang lahat ng alam mo sa pagta-taekwondo.

Nagtangka siyang kumawala pero mas hinigpitan nito ang pagkakahawak nito. “Let me go!” asik niya. Gusto niyang maiyak pero pinigil niya ito. Ayaw niyang maging talunan. “Ano bang problema mo? ‘Yong ibabayad ko ba sa ‘yo? Pwes, ‘di ko ‘yon nakalimutan!”

“The hell with your money!”

“So ano nga?” naiinis na talaga siya dito.

“You want to know what’s the prob?” galit na tanong nito.

“Yes!”

“You!”

“Me?” kunot-noo niyang tanong.

“Oh, don’t play dumb Suzzane!” nagtagis ang bagang nito. “Alam mo ba kung bakit galit ako sa mga babaeng katulad mo?”

A woman like you. Naririndi na siya sa sinabi nito na para bang may nakapandidiri siyang sakit.

Inaamin niyang mataas talaga ang pasensiya niya. Sabihin pang siya na siguro ang pinakamahabang pasensiya sa school nila ay kailangan din namang matapos sometime. At ang sometime niya ay ngayon na.

“A woman like me? Why? Ano ba ko, Zyro?” Binitawan siya nito at hinarap siya.

“A good actress! A liar! A good liar actress!”

“A what?” nagpanting ang tenga niya.

“A cheat, liar, deceiver, deluder, dissimulator woman. A worthless con artist, what else?” detalyado nitong ulit.

Aaminin niyang nasaktan siya sa sinabi nito pero sino ba ‘to para masaktan siya ng todong-todo? Pero para siyang tangang natawa. Tinitigan niya ito. Maybe it was a relief pero naramdaman niyang bahagyang  nawala ang galit niya habang napapatanga siya dito. What a beautiful eyes. Nagbigay iyon ng kilabot sa kanya. Kung tumitig ay para kang kikiligin. Pero alam niya ang mga titig na iyon. Mga matang malamig din na nakatitig sa kanya at nagpapahiwatig din ng galit.

Lalo siyang kinilabutan. “A liar, con artist…” bumuntong-hininga siya. “And you hate me?”

Ngumisi ito. Ngising nakakaliyo. “Good. Atleast you’re not stupid.”

Tiningala niya ito. “So, if you hate me that much, hindi ba’t dapat na layuan mo ‘ko?” Hindi ito tumugon kaya nagpatuloy siya. “Ridiculous! Alam mo naman kung bakit tayo nagpakasal ‘di ba? At ang pagsasama nating ito ay isang taong kontrata lang. Ano bang ipinagpuputok ng buchi mo d’yan? Makukuha mo naman ang ibabayad ko mamaya at pareho naman tayong nakikinabang.”

Iniba nito ang usapan. “Now, you listen. Ayusin mo ‘yang sarili mo. Nasa baba si mama kasama mga bisita niya. ‘Wag mo akong ipahiya. Umakto kang normal at masaya.” Tinampal nito ang noo. “Ba’t ko pa ‘yon sinabi, eh magaling ka naman no’n!” sarkastikong sabi nito.

MANGIYAK-NGIYAK siya habang nakatingin siya sa mga tanawin sa labas. Nakasakay siya sa sports car na minamaneho ni Zyro. Maraming dahilan kung bakit niya gustong umiyak. Ilang araw lang ay nabago agad ang buhay niya.

Ngayon ay nagsisisi siya dahil kahit nawala nga siya sa pagdidikta ng ama ay may pumalit naman. At mas ito kaysa daddy niya. Naiinis siya rito dahil hindi niya maintindihan ang ugali. Aaargh! Nanggigigil ako! sa isip niya.

“Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo?”

“Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Ang pinagsisihan ko lang ay kung bakit sa lahat ng lalaki dito sa Pilipinas ay ikaw pa ang nakilala ko.”

“Huh! Bilib talaga ako sa mga babaeng—”

“Babaeng katulad ko? Yeah, I know!” aniya at hindi na nagsalita pang muli. Masyadong masakit na ang mga salitang binitawan nito sa kanya. And worst, she doesn’t deserved it. Kaya naman ay umiyak nalang siya ng palihim.

“DAMN!”

Narinig pa niya ang pag-iyak ni Suzzane bago ito nakatulog. Gusto niyang yakapin ito pero pinigil lang niya ang sarili. Galit siya sa babaeng ito. Niloko siya nito. At kailangan niyang turuan ng leksyon ang babaeng ito.

“HEY, wake up Zane.” narinig niya ang mahinang sambit ni Zyro. Nang imulat niya ang mga mata, ang gwapong mukha agad ng binata ang natunghayan niya. Sa’n ko ba nakita ang mukhang ito? Ibang Zyro ang namulatan niya ngayon. A very gentle Zyro. Kahit hindi ito ngumiti ay makikita pa rin sa mga mata nito ang ngiti. Ano kaya ang nakain nito at biglang bumait?

“Ahem!” untag nito.

Parang napahiya naman siya kaya umiwas agad siya ng tingin at umayos ng upo. At last! Nakita niya rin itong ngumiti. Oh crap! Please don’t smile at me. Hindi mo ba alam na weakness ko ‘yang pantay-pantay mong mga ngipin??“Where are we?” pag-iiba niya.

“Nasa mall.”

“Anong gagawin natin dito? Pwede ba iuwi mo na ako?” angal niya.

“Wala akong balak na iuwi ka! You have to stay with me whether you like it or not!” seryosong sabi nito. Nagpatuloy ito ni hindi man lang siya nakapalag. “Lets go. Bibili pa tayo ng mga gamit mo!” maawtoridad nitong sabi.

Wala na naman siyang nagawa kundi sumunod dito. Hindi naging masaya ang pagshashopping nila dahil parati silang nag-aaway. Hindi kasi sila nagkakasundo sa mga damit na pipiliin niya. Ang gusto niya ay iyong jeans at t-shirt lang ngunit ang gusto naman nito para sa kanya ay ‘yong masisikip na blouse, mga walang manggas. Iyong tipong pambabae talaga. Hindi pa naman siya sanay magsuot ng ganoon.

Naabutan sila ng gabi sa kakashopping kaya doon na sila naghaponan sa kalapit na restaurant. Hindi lang ordinaryong restaurant ang pinuntahan nila kundi high class restaurant. Napansin niyang puro sosyal ang kumakain dito dahil na rin sa suot ng mga ito. Para naman siyang nanliit dahil sa suot niya.

“Gusto mo talagang akong mapahiya ano? Bakit dito tayo nagpunta? May mga fastfood naman doon sa loob ng mall ah!” naiinis niyang sabi.

“Kaya pala ang payat mo dahil puro fastfood lang ang kinakain mo.”

“Ang mahal kaya dito tapos konti lang ang isiserve nilang pagkain. Hindi ako magsasayang ng pera para lang dito noh!” taas-kilay niyang sabi.

“Huh!” Tumawa ito. “Nagsalita ang hindi nagsasayang ng pera!” Ngayon lang niya nakita itong tumawa ng ganoon. Parang nakakagaan ng loob. “Tara na nga! Nagugutom nako.”

Nakauwi na sila sa condo nito. Hapong-hapo siyang napaupo at sumandal sa upuan. Kahit away sila ng away ni Zyro kaninang nagshopping kabaliktaran naman iyon sa naging haponan nila. At hindi na niya namalayang nakatulog na siya.

Kinabukasan ay namulatan niyang nasa kwarto na siya. Hindi na niya pinagtakhan iyon dahil marahil inilipat siya ni Zyro kagabi. Parang pamilyar ang silid na ito? Pero binalewala lang niya iyon. Hinagilap nalang niya ang binata kaysa sasakit pa ang ulo niya sa kakaisip. Pero wala ito kaya naman dali-dali siyang naligo.

Pagkatapos niyang maligo ay lumabas siya agad ng kwarto para kausapin si Zyro. Gusto na kasi niyang umuwi. Gusto niyang kausapin ang mga magulang niya. Ngunit hindi niya mahagilap ito. “Saan kaya nagpunta ang lalaking iyon? Hindi man lang ako hinintay na magising! Kakainis talaga.” sabi niya habang sapo ang tiyan. “Gutom nako, makakain na nga!”

Habang kumakain ay kinuha niya ang newspaper at binasa ito. Muntik na siyang mabulunan ng makita ang headline. THE SOUGHT AFTER BACHELOR  ZYRO DE LA RIVA WAS SEEN DATING ANOTHER WOMAN. OR A GIRL? Pagkatapos manlaki ng mga mata niya sa pagkagulat dahil sa nakitang picture nila ni Zyro ay tumaas naman ang kilay niya dahil sa nakasulat. Girl? What the heck! The picture above was taken last night at the Nevada Restaurant. Though the  face of the girl is not clear in the picture, she is beautiful and sexy despite of her outfit. Yesterday, Zyro De la Riva was rumored to have secretly married the unknown woman…

Hindi na niya tinapos ang pagbabasa dahil biglang kinuha iyon ni Zyro. Tumayo siya agad at hinarap ito. “I know you are shocked. Now, lets sit.” sabi nito.

Inilahad nito lahat kung bakit nasa dyaryo sila. Una ay nag-alala siya pero inassure ni Zyro na magiging pribado pa rin ang buhay niya. Sisiguraduhin nitong walang makakalapit sa kanya na mga paparazzis. At ipinagpasalamat niya iyon.

Ikatlong araw na niya sa pad nito. Ni hindi siya lumalabas dahil sabi ni Zyro ay may mga reporters na nakabantay sa labas. Nabobore na siya at siguro nahalata iyon ni Zyro. Kaya naman sinabi nitong mag-impaki siya. Sinunod niya ito sa kabila na hindi niya alam kung saan sila pupunta.

Nasa sasakyan na sila at binaybay ang daan. Mabuti nalang ay nakaiwas sila sa mga reporters.

“Where exactly are we going?”

“To my paradise!”

“May ganun?” naintrigang tanong niya.

“Yeah.”

“Saan iyon?”

“Somewhere in Mindanao!”

“Really? Tulad ba ‘yon sa Isla Paraiso?” excited niyang tanong.

“How did you know that place?” Nakita niya ang pagtiim-bagang nito pero ininda lang niya.

“My mom used to go there when she was young. Wala pang pangalan ang islang iyon noon dahil wala pang nagmamay-ari. She told me that that place was like a paradise or let me say heaven. Marami raw doong nakatagong mga magagandang tanawin na hindi pa daw nadidiskubre.” Naalala pa niya kung paano nilarawan ng mommy niya ang islang ‘yon.

“Sabi ko nga, pumupunta na siya doon noon. Magkalapit lang ang lugar namin sa islang ‘yon.”

“Really?”

“Yep. Taga-roon ang angkan namin.” sabi niya at ikinuwento niya ang pagkakadiskubre nang mommy niya sa isla. Nang hindi man lang ito kumibo ay nagpatuloy siya. “I want to go there. Pinilit ko si mommy na magbakasyon doon but sad to say, hindi na pwede.” malungkot niyang sabi.

“Bakit hindi na pwede?”

“Naaa! Private property na iyon!” may panghihinayang niyang sabi. “I wish I could go there someday like in my dreams.” Sa kakapangarap niya ay hindi niya namalayan na pumasok na pala sila sa barko.

“Dream?” usisa nito.

“Simula noong ikwento ng mom ko ang tungkol sa islang iyon ay I started to dream. Wierd dreams.”

“Like what?”

“Like nasa isang isla ako at isang lalaki na hindi ko matandaan ang…” Tumigil siya nang huminto ang kotse. “Nandito na pala tayo.”

 

Every Saturday & Sunday po ang posting nito.

Salamat sa lahat ng tumangkilik ng kwentong ito. Sana po ay hindi kayong magsawa sa kababasa ng mga kwento dito sa TOP.

And thank you din po sa mga nagcomment, nababasa ko pong lahat yan! group hugzzzz…mwah..

About blythe sapphire

a graduate of Bachelor in Science of Electronics and Communication Engineering but! a frustrated writer ;)

Diskusyon

24 thoughts on “Chapter 3 – Haven’t I Met You Yet?

 1. Meant to be tlga sila…

  Posted by morena | Setyembre 16, 2014, 2:23 hapon
 2. Ang gnda. . But y is it arranged marriage? .

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 10:58 umaga
 3. very nice! galing ng author but a bit confusing sa 1st chapter at prologue. 🙂

  Posted by aileen | Oktubre 3, 2013, 9:06 hapon
 4. i like this chapter too

  Posted by ira | Agosto 20, 2013, 5:58 umaga
 5. exciting talaga,., ang ganda

  Posted by zyn | Mayo 19, 2013, 10:21 hapon
 6. 🙂

  Posted by kenneth | Nobyembre 21, 2012, 1:52 hapon
 7. ang ganda talga ng story

  Posted by jjhuls | Oktubre 23, 2012, 5:59 hapon
 8. i thought alam n ni zyro n si Suzanne ang ipingksundo sa knya at inaccept niya ung proposal ni Sezanne..then bglang ngalit si Zyro kay Suzanne…ano un?wag po kayong mgalit ah..

  Posted by alma | Agosto 30, 2012, 3:06 hapon
 9. naconfuse aq???

  Posted by alma | Agosto 30, 2012, 3:02 hapon
 10. like ,like like q to.nkakalig ang galing ang gumawa nto,id0l q nato.

  Posted by Khrishna | Agosto 23, 2012, 10:16 umaga
 11. sino po ba author nito???

  Posted by judyann geromo | Mayo 31, 2012, 3:18 hapon
 12. its nice, pero medyo nakakalito ang flow ng story.. Ok yung palaisipan sa una talaga pero sobrang palaisipan ito… dot get me wrong.. medyo talagang nalilito lang po ako.. like, bakit biglang nagalit si zyro kay zane? while browsing sa mga comments, i notice that someone asked already regarding this. only the difference between me and her she thought that zyro knew it from the very start then suddenly it seems not. on my side naman, really dont have any idea on which part sa sinabi ng mama nya ang ikinagalit nya.. for sure naman everything will be clear in the end, para lang too much na palaisipan on the start of the story as in no idea what is really happening in the story. sorry for the comment naglabas lang ng nasa isip. (Peace). anyway gonna read the next chapter para mawala na katanungan ko.. 🙂

  Posted by faige | Abril 23, 2012, 8:04 hapon
 13. moody c zyro but i kn0w why 😉 hahahah!!

  i thnk c zyro ung guy sa dream nia . .and dun cla tlga ikakasal sa place na cnabi sa kania ng m0m nia 😉

  ang cute cute tlga ng story na to. .pati ung mga dizcoutionz nila kakakilig heheheh! 🙂 ang galing ng author nito more power pu sau ;;)

  Posted by pazawaiy_1901 | Marso 15, 2012, 10:42 umaga
 14. ganda ng story tlga,hehe

  Posted by belle garcia | Pebrero 1, 2012, 1:06 umaga
 15. ilove dis na super !

  Posted by cutiegurl | Enero 30, 2012, 11:38 hapon
 16. i really like ang pagkakasulat ng story na ito…good job!

  Posted by Liv | Nobyembre 5, 2011, 3:45 umaga
 17. grabeh…
  talagang curious na ako sa flow ng story at ung past nila

  Posted by jeh089 | Disyembre 23, 2010, 12:41 hapon
 18. ..nice…

  Posted by ♥LYN♥ | Nobyembre 14, 2010, 11:16 umaga
 19. ang unique po ng story nia. :DD pero maganda pa din. keep it up.

  Posted by arabeybsXP | Nobyembre 14, 2010, 4:20 umaga
 20. Nyeh ang pag kakaalam ko sa unang chapter alam na ni Zyro na si Suzzane un gs2ng ipakasal sa knya ng mga parents tas ngeon iniisip nyang niloko sya ni Suzzane? ang labo hehe 😉

  Posted by Sugar | Nobyembre 13, 2010, 8:55 hapon
 21. ayy every sat and sun. pala..hehehehee ganda n ng story..

  Posted by eizzy | Nobyembre 13, 2010, 8:02 hapon
 22. heckz !! kabitin !!

  Posted by xxBunZxx | Nobyembre 13, 2010, 2:48 hapon
 23. I love the story:)

  Posted by joyjoy | Nobyembre 13, 2010, 11:30 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Nobyembre 2010
L T M H B S L
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: