binabasa mo ang...
Haven’t I Met You Yet?

Chapter 2 – Haven’t I Met You Yet?

PAGKATAPOS magpaalam ni Jen ay nanatili pa siya sandali sa bar na ‘yon. Umorder pa siya ng maiinom. Nagpupuyos pa rin ang damdamin niya dahil feeling niya, pinagkaisahan siya ng buong mundo. Gusto niyang umalis nalang sa lugar na ‘yon, pero paano? Hindi siya sigurado kung makakapagdrive pa siya. She’s a little bit dizzy.

Hindi niya namalayan ang pagbalik ng lalaking pinakiusapan ni Jen. “Ba’t ba pinagkaisahan ako ngayon ng mga tao? Naku! Maghintay ka lang Jeniveev ka! Iniwan mo na nga ako, ipinagkanulo mo pa ko sa hambog na lalaking ‘yon. Akala mo kung sinong gwapo. Well, gwapo nga! Ah, ewan!” parang tangang sabi niya at lumagok uli ng beer. Hmmm, he looks familiar pero hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita.

“Are you going to stand or I will carry you to my car?” he said in a cold voice.

Nagulat siya. “Ganyan ka ba talaga, nanggugulat? You’re freaking me out!”

“Ikaw? Ganyan ka ba talaga, judging without knowing?” balik tanong nito.

Oh, no! Natigilan siya. Narinig ba nito ang sinabi niya?

“Kanina ka pa?” tanong niya.

“Medyo.”

“W-wala akong sinabi!”

“Okay.”

“May narinig ka?”

“Medyo.”

Huminga siya ng malalim. Mas lalong sumakit ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan. Ang tanga mo Zane! Pagkasabi n’un ay kinuha niya ang beer para inumin. Hindi pa man naabot ng bibig niya ang botelya ay nahawakan na ito ng lalaki. Tiningnan niya ito ng masama at nakipagtitigan rin ito.

Whoah! Ang gwapo! Hindi lang gwapo kundi so hot and sexy!

“Nakapasa na ba ko sa panlasa mo?” sarkastikong sabi nito. Agad niyang binawi ang tingin dahil sa pagkahiya. Strike two! At hindi niya pinalampas ng kanyang mga mata ang pagngiti ng lalaki. Ngiting nakakaloko at dahil dito, mas ginalit siya nito.

“Kapal.” mahina ngunit sapat lang para marinig ito.

Hindi niya napaghandaan ang ginawa nito. Bigla siyang binuhat nito na hindi man lang siya nakapalag.

“Hey, let me down!” Nagpumiglas na siya nang naamoy na niya ang mabango nitong katawan. Ayaw niyang, pati siya, ipagkanulo ang sarili sa estrangherong lalaking ito. He’s so damn hottie and sexy. Sa pagpupumiglas niya, mas humigpit pa ang paghahahawak nito sa kanya. Kaya naman naramdaman niya ang mga muscles nito sa braso at naramdaman din niya ang matipunong dibdib nito. “Let me down or else—”

“Or else, what?” putol nito sa kung ano mang sasabihin niya. “Sisigaw ka? Sige, ‘kaw din ang mapapahiya.” Binigyan ‘yan siya nito ng nang-iinis na ngiti.

Tiningnan niya ang buong paligid. Maraming tao ang nandoon. Halos lahat yata na nandoon ay sa kanila nakatingin. Ang iba ay nakangiti na parang kinikilig at ang iba naman ay napatanga.

“Damn you!” mahina niyang sabi.

Nakalabas na siya ng resto bar ay hindi pa rin siya nito binaba. “Where the hell are we going?” inis niyang tanong.

“To my car darling!”

Darlingin mo yang mukha mo!

“No!” sigaw niya at dahil doon ay nakatawag siya ng pansin sa mga taong nandoon.

“Dammit, shut up brat!” galit na tono nito. Nakita siguro nito ang pagkabigla niya kaya naman huminga ito ng malalim at saka nagsalita. “Ok, wala akong gagawing masama sa ‘yo. Ihahatid lang kita sa bahay niyo, so don’t worry.”

“Thanks but no thanks. I have my car and I can manage to drive” pagmamatigas niya. Pagkasabi no’n ay bigla siya nitong binaba. Muntikan na siyang matumba, buti nalang ay naagapan siya agad nito.

Ganun nalang ang kabang nadarama niya nang magtama ang mga mata nila. Ewan ba niya pero hindi takot sa lalaking ito ang nagpakaba sa kanya kundi takot sa sarili.

He smiled sweetly. “You know what Zane? I don’t take ‘no’ for an answer unless you’re not drunk!” pabulong nitong sabi. Napasinghap siya nang lumapit ang mukha nito sa kanya. Akala niya hahalikan siya nito ngunit may ibubulong lang pala. “Get inside the car.” utos nito.

“But what about my car?”

“Tauhan ko na ang maghahatid.”

Wala siyang nagawa kundi sundin ito. Hindi niya maintindihan ngunit ramdam niyang safe siya rito kahit kaya niyang protektahan ang sarili. “Don’t drive fast, please!” pakiusap nalang niya.

Iyon lang at pinaandar na nito ang sasakyan.

HABANG binaybay na nila ang kahabaan ng EDSA ay tahimik pa rin sila. Tahimik siyang nagmamaneho at si Suzzane naman ay tahimik na nakamasid sa daan. Hindi niya alam kung ano ngayon ang iniisip nito. Damn! This girl is hard to read.

“How old are you Suzzane?” basag niya sa katahimikan.

“Twenty” sagot nito na hindi man lang tumingin sa kanya. “What is your name?”

“Zyro.”

“Ah, ok.” Iyon lang at bumalot na naman ang katahimikan. Pinalipas na muna ang ilang minuto bago ito nagsalita uli. “Are you married?”

“No comment.”

“Good!” mahinang sabi nito. “Can I ask you something?”

He smiled. Na-amused siya sa pagtatanong nito at hindi niya maitatanggi na nag-enjoy siya sa pagsagot ng mga tanong nito. “You just did.”

“What will you do if you are forced to marry someone you don’t even know?”

Nagulat siya sa tanong nito. “Do we have a choice?” balik tanong niya.

She sighed. “Yes, kung may paraan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko.”

“I’ll marry another woman that I know!”

Nakita niya ang pag-aliwalas ng mukha nito. “Really? If that’s the case, tama ang plano ko!”

“Na, babae ang pakakasalan mo?” he tried to joke.

“Corny! Anyway, may proposal ako sa ‘yo. Please listen first before you react.”

“Shoot!”

Humugot muna ito ng hininga bago nagpatuloy. “M-marry me and—?”

“Wh-o-at?” bigla niyang naapakan ang preno. Mabuti nalang ay nakaseatbelt silang pareho kundi napasubsob sila sa harapan. “Are you insane?”

Naningkit ang mga mata nito. “I told you to listen first!”

“Ok, go on!”

“May trust fund na ibinigay ng lola ko para sa akin. Malaking halaga ‘yon at tamang-tama makukuha ko na ‘yon sa bangko dahil nasa tamang edad na ‘ko.”

“Then what?”

“Kung papayag ka sa alok ko, hindi ka manghihinayang. I’m going to pay you with my own money.” diritsong sabi nito.

Nagpanting ang tenga niya sa narinig. Siya? Susuhulan ng isang batang walang alam kundi ang masunod lang ang gusto. Tumawa siya ng malakas. At nakita niya ang paniningkit na naman ng mga mata nito na nagpaaliw sa kanya. At nagpatuloy ito.

“Kung ang pinoproblema mo ay matali sa ‘kin, puwes, you don’t have to worry. Sa papel lang ang kasal natin. Kaya malaya kang gawin ang gusto mong gawin at ako din. Then, after one year, we will discuss our annulment.”

“What if hindi ako susunod sa mga kondisyones mo? What if hindi kita papayagang gawin ang gusto mo?” paghahamon niya.

“Hmmm. Naisip ko na rin ‘yan. Gagawa tayo ng contract at syempre, masusunod ako dahil ako ang magbabayad sa’yo.”

Tumawa na naman siya ng malakas na nagpakunot ng noo nito. “Just like other brats. You’re drunk and you don’t know what you’re talking little girl.”

“Oh, don’t call me little girl ’cause I’m not anymore. And FYI, I know what I’m talking about.”

Humarap siya rito at hinawakan ang braso nito. “Now, listen you little brat. The hell I care with your damn money. Hindi lahat ay nabibili ng pera mo” galit niyang sabi at mas humigpit ang pagkakahawak niya sa braso nito.

“Ouch! Nasasaktan ako!” Bigla niyang binitawan ang braso nito. “Ano ba ang ikinagagalit mo? It’s just a proposal at kung ayaw mo ay hindi naman kita pipilitin. Hindi lang ‘kaw ang lalaki dito sa mundo noh! Marami naman d’yan na magiging interesado sa proposal ko.”

Naalarma siya sa sinabi nito. “You don’t mean that, do you?”

“Mukha ba akong nagbibiro?”

Tumahimik ito bigla at tumingin na naman sa labas. Akma niyang papaandarin ang kotse nang makita niya ang mumunting butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito.

“Damn!” sabi niya sabay hampas sa manibela.

NABIGLA si Suzzane sa paghampas ni Zyro sa manibela na agad siyang napalingon sa direksyon nito. Nakita niya ang pagtiim-bagang nito at pagkatapos ay walang salitang lumabas ng sasakyan.

“Teka! Galit ang mokong?” tanong niya sa sarili. Mula sa loob, nakita niyang may kausap ito sa cellphone nito. “Hoy!” sigaw niya kahit na alam niyang hindi siya naririnig nito. “Ang gwapo mo sana pero ang taas ng taas ng tingin mo sa sarili. You’re bossy just like my father.” she sigh. “Naku! Hindi ko talaga maintindihan kayong mga lalaki. Hindi mo alam kung bakit galit. Naku naman talaga, nakakasakit ng ulo.” Sinapo niya ang ulo dahil umikot na naman ang kanyang paningin.

Lasing na yata ako!

Hindi niya inaasahan ang pagtingin nito sa kanya kaya nagtama na naman ang kanilang paningin. Anak ng pating! Kahit sa malayo, ang lakas pa rin ng dating nito sa kanya. Agad niyang binawi ang tingin nang makita niyang nagsalubong ang mga kilay nito.

“Ang sungit! Bakit? Nag-away siguro kayo ng girlfriend mo ‘noh? Kasalanan ko ba?” tanong niya sa sarili. Oo, dahil hindi sila nakapagdate ngayon dahil sa ‘yo. Sabi ng konsensiya niya. Parang nanlumo siya sa kaisipang may girlfriend na ito. Pero pake niya! Hindi naman niya type ‘to. “Hinding-hindi kita magugustuhan. Hindiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Anong hindi? Nagbago na ba ang isip mo?”

Nagulat siya sa pagsulpot nito. Bago sumagot ay tinapunan niya ito ng nakakatinik na tingin. “Hindi sa ikalawang tanong mo!”

“Ok.” sabi nito sabay nagkibit-balikat at agad na pinaandar uli ang kotse nito.

“WHERE are we?! Hindi ‘to ang daan patungo sa bahay namin ah!”

“Sabi mo kanina na ayaw mo pang umuwi, ‘di ba?”

“Oo, pero—”

“Good! So, just shut up and wait. Hindi ako makapagconcentrate sa pagmamaneho dahil sa ingay mo!”

Natigilan siya. Aba’t! Nakakarami na ‘tong mokong na ‘to ah. She tried to control her anger. “Sungit!” mahina niyang sambit. Dahil sa galit ay kinuha niya sa plastik bag ang anim na latang beer. Nakabili siya nito nang huminto sila sa isang gasoline station.

“Hey what’s that?”

Hindi niya sinagot ito. Instead, binuksan niya ang lata ng beer at walang kagatul-gatol niyang ininom ito hanggang sa maubos.

“Aaaagh.”

“Ang tigas ng ulo mo, Suzzane!”

Hindi na siya nakatiis kaya hinarap niya ito. “Anong bang problema mo ‘mainitin ang ulo’? Kanina mo pa ko pinangangaralan ah! Tumahimik na nga ako rito! Para kang si daddy!”

“‘Cause you’re not listening! Dammit!”

Hindi na niya kinibo ito dahil sasakit lang ang ulo niya. Kahit pansin niyang lasing na siya, kinuha pa rin niya ang isa pang lata at binuksan ‘yon. Pagkabukas na pagkabukas niya ay biglang hinablot ito ni Zyro.

“Hey.”

Ubos na ito nang ibinalik sa kanya. “Gusto pa lang uminom, mahirap bang magsabi noon?” Tinitigan niya ito. “You know what? You look familiar.” bigla niyang sabi. “Haven’t I met you before?”

Hindi ito kumibo.

“Ah, never mind!”

Habang nagbabyahe ay naubos nila ang anim na latang beer. Hanggang nakarating sila sa pupuntahan.

Isang mansyon.

“Kaninong bahay ‘to?” inilalayan siya nitong makababa ng sasakyan. Alam nitong nahihilo na siya.

“Sa kaibigan ko.”

“What are we doing here?”

“You want me to marry you, right?”

“What?” napasigaw siya.

“Bakit, aayaw ka na? Sabihin mo lang. May chance ka pang umayaw.”

“Bakit? Sinabi ko bang aayaw ako?” ngumiti siya. “Lets go.”

“I NOW pronounce you, husband and wife” sabi ng judge. “Now, you may kiss the bride.”

“Huh!?” kinabahan siya sa huling sinabi ng judge. Tinitigan niya ito, nagtatanong ang kanyang mga mata, pero ngiti lang ang sagot nito sa kanya. Nang hindi pa rin siya nakakilos ay may biglang humila sa kanya. A guy!

“You?” kunot-noo niyang tanong.

“Surprised?”

“Ikaw ‘yong dream boy ko?”

“Siya ang naipagkasundo ko sa ‘yo Suzzane.” biglang singit ng daddy niya.

“Dad?”

Ngumiti lang ito sa kanya.

“N-no…no..no…no! This is not happening!”

“Natupad na rin ang gusto ko Zane”

Umiling siya. “Nooooooooooooooooooooo!”

NAGISING siya mula sa masamang panaginip. Panaginip na ayaw niyang mangyari. Nagpasalamat siya dahil panaginip lang pala ang lahat. Ipinikit niya muli ang mga mata niya. “What a dream!” sabi niya sabay tangkang bumgangon.

“Ouch!” sapo niya ang ulo. “Ba’t ang sakit ng ulo ko?” tanong niya sa sarili nang may naalala siya. “Oo nga pala, naparami ang inom ko kagabi!”

Unti-unti niyang minulat ang mga mata. Ganun nalang ang pagkaba ng dibdib niya. “This is not my room. Where am I? Kaninong silid ‘to?” hysterical na tanong niya. Agad niyang kinapa ang sarili kung may nangyari ba sa kanya. Nagpasalamat siya dahil ang damit pa rin niya ang suot. Ibinalik niya uli ang tingin sa buong paligid.

Hmmm.. Ang linis ng kwarto. Malaki at halos lahat ng kagamitan ay moderno at luxurios. Nakaharap sa kanya ang flatscreen tv na nakapatong sa salamin na mesa. Sa likod naman ng tv ay may gray na carpet na sakto lang sa black and white na sofa set. Sa likod nito ay pader na sinadya lang na inilagay doon at ang kulay nito ay krema na may nakasabit na abstract painting. Halos lahat ng pader ay yari sa salamin kaya naman maliwanag na ang kwartong iyon. Sinipat niya ang kama. May dark gray carpet din ito at ang kulay ng kama ay combination ng black and white.

Parang panlalaki ang silid na ‘to ah? Teka! Panlalaki? Naalarma siya. Bakit ako nandito? Nang may biglang nahagip ang kanyang mga mata. A note at may kasamang maliit na kahon. Agad niyang inabot ang papel at binasa.

“I know you’re tired that’s why I didn’t wake you up. Siguro nakita mo na ang singsing. Kahit sa papel lang tayo kasal, you deserve to have it…”

Kinakabahang binuksan niya ang maliit na kahon. What a beautiful ring!

“Oh. My. God!” bulalas niya. Wedding ring? Kasal? Biglang nagflashback ang lahat na nangyari kagabi. Gaya nang sa pelikula na inirewind kapag may naalala ang isang bida. At doon niya na naalala lahat. “Zyro.”

“GOOD morning Jake, Marriane. Napadalaw kayo?” nakangiting bati ni Felisse sa kanila.

“Good morning din ate Felisse.” nahihiyang bati naman ng kanyang asawa na si Marriane. Pagkatapos ay humalik sila sa pisngi. “Kaya kami naparito ate dahil sa anak namin.”

“I guess may mahalaga tayong pag-uusapan kaya doon nalang tayo sa library. Halika Marriane at sabayan mo na ko. Alam mo naman ang mga matatanda, hirap ng pumanhik sa hagdan.” nakangiti pa rin ito. Ngiting may ibig sabihin pero hindi nalang niya ininda. Mas inalala niya ang pagkawala ng anak. “Manang Tis, ipanhik mo nalang sa library ang meryenda” baling nito sa kasambahay.

“Oho Doña Felisse.” sagot naman ni Manang Tis.

“Maupo kayo” sabi nito nang makapasok sila sa library. “So, what happened to Suzzane?”

Kilala na ni Doña Felisse si Suzzane simula pa noong ipinanganak ito at noong doon pa sila nakatira sa hacienda ng pamilya. Magkatabi lang ang hacienda nila at ang hacienda Chiara na pag-aari ng napangasawa ni Doña Felisse na si Don Alfonso De la Riva. Kaya naman ay naging matalik na kaibigan nila ang pamilya De la Riva.

Noong mga bata pa lang sila ni Don Alfonso ay parang magkapatid na ang turingan nila sa isa’t isa. Kahit malayo ang agwat ng edad nila ay hindi hadlang iyon sa magandang relasyon meron sila. Kuya Alfons ang tawag niya rito at bunso naman ang tawag nito sa kanya. Hanggang sa nakapag-asawa na si Don Alfonso kay Doña Felisse at nagkaroon ng mga anak ay hindi pa rin nawala ang closeness nila. At nang siya na rin ang lumagay sa tahimik ay ganoon pa rin ang relasyon nila. At doon na nanghimasok ang papa niya at si tito Rodrigo De la Riva. Naipagkasundo nila na isa sa mga apo nila ay magpapakasal sa tamang panahon.

Kahit lumipat na sila sa Manila ay hindi pa rin sila nawawalan ng komunikasyon.

About blythe sapphire

a graduate of Bachelor in Science of Electronics and Communication Engineering but! a frustrated writer ;)

Diskusyon

24 thoughts on “Chapter 2 – Haven’t I Met You Yet?

 1. Ok next..gondooo

  Posted by morena | Setyembre 16, 2014, 2:04 hapon
 2. Oh my gosh

  Posted by eli | Nobyembre 2, 2013, 10:09 umaga
 3. hanep…he’s my kind of guy..hahaha

  Posted by ira | Agosto 20, 2013, 5:35 umaga
 4. ang sweet si ZY

  go for the next chapter

  Posted by zyn | Mayo 19, 2013, 10:05 hapon
 5. ang ganda di nakakabitin ang story
  astig

  Posted by jjhuls | Oktubre 23, 2012, 5:11 hapon
 6. wow!!ayos ah..yan kc ngpropose bigla un pla un na ang lalakeng ipinagksundo sa kanya..jejeje

  kakakilig…:)

  Posted by alma | Agosto 30, 2012, 2:51 hapon
 7. wow ang ganda nto ang cute nla

  Posted by Khrishna | Agosto 23, 2012, 9:29 umaga
 8. hala? . .ang galing ng kwento pero parang ang bilis. ..pero oqei lan. .

  Yun pla un pinagkasundo na cla matagal na. . .

  i knew it! Sabi que na nga ba maraming kulitan momentz dito ei. . Chapt 1 palang merun na hahaha! Kakatuwa =D
  ang nde alam ni zane ung pinakasalan nia un din ung pinagkasundu sa kania ng papa ni . .heheh 😉

  uhm. . peru bkit kaya kilala ni zyro c zane? . .coz of accident? Nd about dat? . .wat was dat? . . .

  Posted by pazawaiy_1901 | Marso 15, 2012, 9:57 umaga
 9. NG KULET dn ng girl, hehe. cute

  Posted by belle garcia | Pebrero 1, 2012, 12:46 umaga
 10. so nice 🙂

  Posted by cutiegurl | Enero 30, 2012, 11:09 hapon
 11. i like this story..

  Posted by Liv | Nobyembre 5, 2011, 3:26 umaga
 12. next chap na please. ang ganda tlaga ng story. :))

  Posted by ladyinpink | Nobyembre 11, 2010, 10:01 hapon
 13. nice one.. nxt chapter, pls

  Posted by jade | Nobyembre 11, 2010, 7:36 hapon
 14. Hello po!!! ang galing ng writer….kelan ang next chapter??? kakabitin po…keep it up po sa writer….God Bless po!!

  Posted by mary_guinto28 | Nobyembre 9, 2010, 9:07 hapon
 15. Nice one, exiciting n story:)

  Posted by joyjoy | Nobyembre 9, 2010, 6:58 umaga
 16. haha !! next chapter na po !!

  Posted by xxBunZxx | Nobyembre 8, 2010, 6:12 hapon
 17. parang ang ganda ng istorya nya sana ipost na ulit yung iba gang sa last chapter na para di bitin….. pls. pls. pls.

  Posted by angel | Nobyembre 8, 2010, 3:20 hapon
 18. i like this stories…

  Posted by ♥LYN♥ | Nobyembre 8, 2010, 1:29 hapon
 19. ganda!!!!! i really like this one… thank’s author

  Posted by Rochelle | Nobyembre 8, 2010, 8:22 umaga
 20. uu nga po ang galing galing clap clap….next na pls…heheheh

  Posted by eizzy | Nobyembre 8, 2010, 12:36 umaga
 21. Thanks for posting this!

  Ayun, isang note lang, spelling ng luxurious. Para sa akin di naman mabilis ang takbo ng story, nasa tamang pacing lang, para kasing intro lang yang kasal-kasal. Marami pang mangyayari. 😀

  Posted by tamago | Nobyembre 7, 2010, 9:46 hapon
 22. Galing ahh.. Mabilis ang takbo ng story.. Sana maraming mangyari… Unlike those prev ang tagal most esp sa mga real pocket books.. Kabitin un..

  Posted by Zarah | Nobyembre 7, 2010, 6:02 hapon
 23. wow!! ganda ng story next chap, na pls.

  Posted by marigen533 | Nobyembre 7, 2010, 12:50 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Nobyembre 2010
L T M H B S L
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: