binabasa mo ang...
My Love Is A Nerd

My Love is a Nerd : Chapter 8

Chapter 8

“OMG!” Hindi lamang ang mga mata niya ang nanlaki kundi maging ang mga butas ng ilong niya dahil sa sinabi nito.

“Just tell me kung saang simbahan mo gustong magpakasal tayo,” sinabi ulit nito. “Ikaw ang masusunod sa lahat. Kahit na ilang bisita. Kahit anong motif. Just marry me!”

“Z-Zed,” mahinang sabi niya. “Ang bilis naman yata. Hindi ka pa nanliligaw, nagpo-propose ka na.”

“Hindi pa ba matatawag na panliligaw ang ginawa ko sa’yo noon? He asked. “This is just a continuation, my dear. And I need an answer now. Ang tagal kong nagtiis. I’ve waited for you. Ayoko nang maghintay uli. Marry me, please. If you sa ‘yes’, ipahahanda ko kaagad ang kasal natin. If you sa ‘no’, hindi na kita gagambalain kailanman.”

“D-do I really have to answer now?”

“Yes.”

Nalito ang isip niya. Hindi kaya napasubo siya kung sumagot kaagad siya ng “oo”? Paano naman kung pinakawalan pa niya ito at pagkatapos ay pagsisihan pala niya sa bandang huli? Iisipin na lamang na tumatakbo ang oras, lumilipas ang panahon, tumatanda na siya.

Tumatanda na siya!

“Yes!” malakas niyang sabi. Napatingin sa kanya ang mga manutugtog dahil sa lakas ng kanyang boses. “I’ll marry you, Zed. Kahit saang simbahan, kahit kailan, kahit ngayon na.

Ito naman ang napatulala matapos iyon. Maging ang mga manutugtog  ay napatigil nang matahimik ito. Matagal bago nito nagawang magsalita ulit. “I’m happy to hear that Ashley,” mahina nitong sabi. “ipahahanda ko kaagad ang kasal natin sa lalong madaling panahon.

Masayang yumakap siya rito. Wala siyang makapang takot o pagsisisi sa kanyang dibdib. Patunay lamang iyon na nakahanda na siya sa panibagong buhay na papasukin. At patunay na si Zed na nga ang lalaking pinakahihintay niya.

***

“IKAKASAL na ako!”

Napatigil sa pagbibilang ng pera ang lola glo at tita tam niya. Nagkatinginan at pagkatapos ay sabay pang bumaling sa kanya nang bigla na lamang siyang bumungad sa pintuan at isinigaw ang balitang iyon.

Inihatid siya ni Zed, ngunit umalis din ito kaagad.

“Anong sabi mo?” tanong ng tita tam niya.

“Pakiulit?” dugtong naman ng lola glo niya.

“I’m getting married. Ikakasal na ako!  Mag-aasawa na ako!” Naupo siya sa sofa at niyakap ang throw pillow.

Natulala naman ang dalawang forget’s. Kung hindi pa nilipad ng hangin mula sa electric fan ang mga perang binibilang ng mga ito ay hindi pa matatauhan ang dalawa. “Ikakasal ka na?!” sabay pa ring sabi ng mga ito habang pinupulot sa sahig ang pera.

“Kanino naman?’ tanong ng lola glo niya.

“E, di kay Zed,” diretsong sagot nito.

“Kay Sid?” gulat na namang tanong ng lola glo niya. “Ngayon lang kayo nag-date, magpapakasal na?”

“Instant attraction,” pagbibigay-kahulugan niya sa bagay na iyon. “Tumibok agad ang puso. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero gano’n lang siguro talaga iyon. Mas hindi nga raw nagkakatuluyan ang mg taong dumaan sa long engagement, eh.”

“Sigurado ka na ba, Ashgab?” tanong ng tita tam niya. “Eh, mukhang kailan lang kayo nakita ulit ng taong  iyon, ah?”

“Niligawan na naman niya ako noon, eh,” sabi niya“Okay na ‘yon. Magte-trenta na ako, lola glo, tita tam, kaya payagan niyo na akong mag-asawa. Kung hindi, baka puti na ang buhok ko at single pa rin ako tulad niyo.”

“O, sige na,” sabi ng lola glo niya. “Pero sigurado na ba iyan? Baka naman practice lang iyan?”

“Sus!” Pinatirik niya ang mga mata. “Ano namang tingin niyo sa pag-aasawa, kailangan ng rehearsal?”

“Eh, kailan naman daw ang kasal?’ tanong ng tita tam niya.

“Bukas,” nakatawang sagot niya.

“Bukas?!” sabay pang bulalas ng mga ito.

“Ba’t hindi na lang kaya ngayong gabi?” dugtong na biro naman ng tita tam niya.

Nakatawang pumanhik na siya sa hagdanan, nahiga sa kama, at hinalikan ang litrato ni Zed. Wala na siyang dapat katakutan. Ikakasal na siya sa wakas.

***

“C’mon, honey, huwag ka nang mahiya,” akay-akay ko siya patungo sa dating opisina niya sa Marine’s.” I’ll introduce you to my friend.”

“Is it ok to go inside?” pabulong nitong tanong habang iginagala ang paningin sa paligid. Lahat ng mga babaeg napapasulyap dito ay hindi na magawang tumingin sa iba. Ang guwapo-guwapo yata ng fiancé niya.

“I’m sure na wala pa si Mr. Romero, ang AVP for sales. Mababait ang mga empleyado rito.” Tuloy-tuloy niya itong inakay  sa harapan ni Pre.

“OMG, Ashgab!” napahiyaw na sabi ng babaw nang makita siya at niyakap siya nang mahigpit, pagkatapos ay binalingan nito si Zed. “Ang who is this very good-looking man here?”

“Si Zed,” nakangiting sabi niya dito.

“Si Zed?!” Halos mabingi siya sa lakas ng boses nito.

“Yes,” pagkukumpirma niya.

“OMG! This  is really something, huh!” Taranta nitong inalok ng upuan si Zed at naupo naman ang binata.

“Is it okay kung maiwan ka muna dito for a while, honey?” pagkawa’y tanong niya rito.

“Sure,” nakangiting sabi nito.

Iyon lamang at hinila na siya ni Pre patungo sa ladie’s room. “What is the meaning of that?” kaagad nitong usisa sa kanya nang makarating sila roon. “Explain, Ashgab. Explain.”

“Look at this.” Ipinakita niya ang suot na singsing na ibinigay ni Zed nung gabing nag-date sila. “I’m engaged to be married!”

“Totoo?! Magkahawak-kamay na lumundag-lundag sila nito sa labis na katuwaan.

“Sobrang bilis ng mga pangyayari, Pre,” sabi niya. “Nagulat nga rin ako nang mag-propose siya, eh, pero sumagot kaagad ako ng ‘oo’”.

“I’m happy for you, but do you really love the guy? O pakakasal ka lang sa kanya sa takot na maging old maid?”

Saglit siyang natigilan at pinagmasdan ang sarili sa harap salamin. Mahal nga ba niya si Zed? Pero ano nga ba ang palatandaan ng isang taong nagmamahal kung hindi pa niya nararanasang magmahal nang totoo?

“Well?” anito na nakatitig na sa repleksiyon niya sa salamin. “You don’t love him, do you? Masyado ka lang na-excite na magpakasal. Natakot kang tumandang nag-iisa kaya sumunggab ka kaagad. But have you considered the possible consenquences, Ashgab? Paano kung marealize mong hindi pala siya ang lalaking hinahanap mo kapag kasal na kayo?

Matagal-tagal din bago niya nagawang sumagot dito. “A-ang mahalaga ay may nadarama akong excitement, Pre,” sabi niya. Ang mahalaga ay hindi naman ako napipilitan lang. Kung hindi ko man siya mahal, matututuhan ko rin siguro iyon, lalo na at hindi naman siya mahirap mahalin.”

“It’s your decision,” sabi nito. “But I wish you luck, friend. Sana nga ay si Zed na ang makakapag-papaligaya sa’yo.”

***

Kinahapunan ay tumuloy sila ni Zed sa bahay nito. Nagpahanda nga raw ito ng dinner para sa kanya. Ipinakilala siya nito sa Papa at sa stepmother nitong mukhang mabait naman.

“Where’s your mom?” hindi niya matiis na tanong ko sa kanya nang kami nalang ang nasa garden. Medyo inaatake raw ng migrane ang papa nito kaya umakyat na kasama ang asawa nito.

“She’s married to someone else,” sagot nito. “Sa Cebu sila nakatira. One of these days, isasama kita roon para makilala mo na siya at ang lolo’t lola ko.” Pagkasabi niyon ay bigla itong natigilan na tila may naalala. Marahil ay noong hindi siya sumama rito. Ang araw na dapat ay lilipad sila patungong Cebu upang magbakasyon at upang makilala na rin niya ang lolo’t lola nito.

“W-what’s wrong?” tanong ko sa kanya.

“Nothing.” Ngumiti ito, pagkatapos ay hinawakan siya sa kamay at hinila paupo sa kandungan nito. “I love you honey,” he whispered. “This is the realization of my greatest dream. Ang makasal tayo. Ang makasama kita for the rest of my life. Ang mayakap kita nang ganito.” Niyakap siya nito nang mahigpit na tila ayaw na siyang pakawalan.

“And this is the happiest moment of my life, honey,” nakangiti ring  sabi niya. Hindi siya umiwas nang hagkan siya nito sa mga labi. When their lips met. She felt something she couldn’t explain. Something that made her the happiest women on earth.

Tumagal ng ilang minute ang kanilang paghahalikan, pagkatapos ay tumayo ito at kinarga siya.

“Saan mo ako dadalhin?” halos pabulong niyang tanong dito.

“To my paradise,” he answered with a flirty smile. Karga-karga pa rin siya nito hanggang sa itaas ng bahay at hanggang sa loob ng kuwartong berde ang dingding at mga kurtina. “This is my room, honey,” he whispered.

“Beautiful,” sabi ko.

Maingat siya nitong ibinaba sa kama. Matapos niyon ay may ilang sandaling pinagmasdan nito ang mukha niya na tila kinakabisa ang bawat bahagi niyon. He caressed her face gently. “You are the most beautiful woman I’ve ever known,” pag-uulit na naman nito sa linyang madalas nitong sabihin sa kanya.

Then slowly, he lowered his lips to hers.

***

Napasinghap si Ashgab sa kaaya-ayang sensasyong gumapang sa buo niyang katawan. Zed was truly a good kisser. He started to touch her in different places on her body.

“Z-Zed,” napamulat niyang sabi nang hinubad na nito ang suot.

“You’re getting warmer,” he teased. “And I like it, Ashely.I know you want me, too. It feels incredible.” He started kissing her neck downward, and he just drove her excitement level higher.

“I-I think I have to go home now,” naalarma na niyang sabi. Halos hindi na nga makawala ang mga salitang iyon mula sa bibig niya. Parang napakahirap nang tapusin ang tagpong iyon. “A-and I think it’s not right to go deeper than this, Zed.”

“I’m your fiancé now.” He went on kissing her. “And went on kissing her. “And we’re getting married soon. I’m crazy ‘bout you, Ashley, and I can’t wait for our honeymoon night.”

He teasingly stripped off her top with his teeth.

“Zed!’ Naitakip niya ang mga kamay sa dibdib niya nang malantad iyon sa mga mata nito.

“Honey…” Nakangiti naman nitong inalis ang mga kamay niyang nakapatong sa dibdib niya, then he teased her nipples. “They are beautiful.”

Naipikit na lamang niya ang mga mata. Malinaw sa isip niya ang katotohanang masyado mabilis ang mga pangyayari. Mas mabilis pa sa inaasahan niya. Pero hindi naman niya magawang umiwas na para bang may kapangyarihan itong bumibihag sa kanya.

“Z-Zed…” Bigla niyang nasabi habang unti-unting bumababa ang mga labi nito.

“I still believe that we must get married first before doing this thing,” halos pabulong niyang sabi.

“Oh, c’mon. We’re on modern days, honey. Hindi na iyon uso…” at muli siyang hinalikan.

Napalaki na nga ng ipinagbago nito. Kasama nang nawala ang conservative nature nito.  Natatandaan pa niya noon na takot na takot itong madikitan ng kamay niya noon. Ang tingin sa kanya noon nito ay isang babasaging kristal.

“Trust me, honey, this is going to be wonderful,” bulong nito sa kanyang tainga. I’ll make you happy.”

Wala na siyang nasabi kundi ang pangalan nito nang magtagpo ang kanilang mga katawang kapwa nahubaran na ng saplot. He touched her slowly, gently and sweetly. Until they both reached the most satisfying part of it.

She lost something, yet earned something. Happiness. At natagpuan  niya iyon—sa piling ni Zed.

***

“Honey…” Iginala  ni Ashgab  ang mga mata sa loob ng silid. Hindi niya nakita si Zed. Pagkatapos niyon ay sumandal siya sa headrest ng kama habang hawak-hawak nang mahigpit ang kumot na tumatakip sa hubad niyang katawan  na para bang meron pa siyang dapat protektahan matapos nang namagitan sa kanila ni Zed.

Naupo ito sa gilid ng kama na ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Saka lamang niya napansin ang hawak nitong baso na alak ang laman.

“Napaka-aga naman para uminon ng alak.,” hindi niya mapigilang tanong.

“It’s my coffee,” Sinabayan nito ng tipid na ngiti.

May kabang naramdaman sa dibdib niya. Bakit ganoon? Bakit tila bumalik na naman ito sa dating kapormalan? Bakit parang naglaho ang pagiging malambing niya sa akin? He wasn’t wearing anything but of boxer shorts, and his body looked perfect. Hindi niya maiwasang hindi ilakbay ang mga mata sa kabuuan nito.

Yes, he was truly a picture of a perfect man. And she was happy na ito ang lalaking pakakasalan niya. And she just made him the first and the last man in her life. When he looked at her, there was a strange smile on his face.

“You were a virgin,” iiling-iling nitong sabi. “Wow! Gabriella Ashley Morgan was virgin.” Pagkatapos sabihin ay napatutop ito sa noo, tila nalilito, hindi makapaniwala at naguluhan.

“W-what do you mean?” napakunot-noong tanong niya rito. “B-bakit parang hindi ka makapaniwala na ikaw ang unang lalaki sa buhay ko? Dahil ba sa kilala mo akong nangongolekta ng boyfriends at dahil marami ang nangliligaw sa akin noon? Hindi por que maraming boyfriends at maraming lumalapit nalalaki ay hindi na virgin, Zed.”

Saglit itong natigilan habang nakatuon pa rin ang mga mata sa sahig. Naguguluhan siya sa ikinikilos nito. Minabuti niyang tumayo na at balak na sanang pumunta sa bathroom upang doon ayusin ang sarili nang bigla siya nitong yakapin sa likod.

“I’m sorry, honey,” he whispered, kissing her nape, “I was just surprised. Hindi ko ito ine-expect. But it’s a good surprised. I love you more.” Pinihit siya nito paharap at muling hinagkan nang mapusok sa mga labi. Halos malunod siya sa mga halik nito. But she couldn’t say “no” again.

Muli na naman niyang ipinagkaloob ang sarili kay Zed.

***

Nag-aalmusal pa lamang ang tita tama at lola glo niya nang umuwi siya sa kanila. Naupo siya sa harap ng mesa, ngunit hindi naman siya kumain dahil nag-almusal na siya sa bahay nila Zed.

“Sobra namang overtime ‘yan,” komento ng tita tam niya. “Inumaga ka sa opisina?”

“Kina Zed po ako natulog,” walang kagatol-gatol niyang sabi.

“Ano?!” sabay bulalas ng mga ito. Tila muntik pang mabulunan ang lola glo niya.

“Pinagplanuhan po naming mabuti ang kasal namin,” pagpapaliwanag niya. “Gusto niya kasing lumabas na pinaghandaan talaga. Ayaw niya ng may palpak. Nakilala ko na rin ang papa niya at asawa nito. Okay naman ho sila. Baka lumipad kami patungong Cebu sa susunod na buwan para makilala ko naman ang mama niya at lolo’t lola niya.”

“Bakit nasa Cebu ang mama niya?” usisa ng lola glo niya.

“Hindi po kasal ang mama niya at ang papa niya.” Paliwanag niya. “May iba narin pong asawa sa Cebu.”

“Ah.” Sabay pang napatango ang mga ito.

“Pero bago ‘yon, siyempre dadalaw rin dito ang pamilya niya pra naman makilala naman namin,” dugtong nito.

“May nangyari na ba?” mayamaya ay kaswal na tanong ng lola glo niya.

“May pasok pa ho pala ako,” pag-iwas niya at tumayo na. “Magbibihis lang ho ako at aalis ulit. Sige.” Nang pumasok siya sa kuwarto, panigurado niyang nagkatinginan na lamang ito. Ganoon talaga ang mga ito. Kahit noong college pa siya ay never itong tinutulan ang mga dumadalaw na nangliligaw o mga naging boyfriend niya. Basta’t may tiwala lang daw ang mga ito sa kanya.

Malaya niyang nagagawa ang gusto niya. May naririnig siyang payo mula sa mga ito, ngunit ni minsan ay hindi tinutulan ng mga ito ang pagpapalipas niya ng gabi sa bahay ng mga kaibigan niya o ang pag-uwi niya ng hatinggabi.

Nang makarating siya sa kuwarto ay nahiga siya sa kama at muling sinariwa ang mga nangyari sa kanila ni Zed.

***

“Siguro naman ay puwede na tayong lumabas mamaya?

Mula sa binabasang memorandum ay nag-angat ng paningin si Ashgab at sinalubong ang mga mata ni Kyle. Ito ang pinakaunang panauhin niya nang umagang iyon. Noong isang araw pa kasi siya nito niyayayang kumain sa labas ng tinanggihan niya.

“Sorry, Kyle, may lakad kami ni Zed, eh” diretsa niyang sabi. Hindi pa niya nasasabi rito ang tungkol sa kanila ni Zed pero siguro naman ay hindi ito manhid para hindi mahalata ang sweetness nila ng binata lately. Nangako kasi si Zed na ito ang magsasabi niyon kay Kyle. Marahil ay nakalimutan lang ng lalaki, palibhasa abala ito sa trabaho.

“Nakakahalata na ako niyan, ah,” nakangiting sabi nito. “palagi na lang kayong mgkasama ni Zed. Sumisipsip ka na yata sa pinsan ko, eh.”

“Kyle…” Nag-isip siya ng ilang sandal. Siguro ay wala namang masama  kung sabihin na niya rito ang totoo. Baka naman hindi makatiyempo si Zed dahil puro negosyo ang paksa ng usapan ng mga ito kapag naghaharap. “I guess I have to tell you this now.” Humugot muna siya ng hininga. Zed and I are getting married.

“What?!” Halos mag-echo ang malakas nitong boses. “How could that be possible? Kailan lang kayo nagkita. It’s impossible, Ashgab.!”

“Why do you seem mad, Greg?” hindi siya makapaniwalang tanong niya. “So what if we’re geeting married? We both have no commitment to anyone. We’re at the right age.”

“It’s because I like you,” prangka nitong sabi. “Because I promised myself that I’m gonna have you for a wife the first time we saw each other again. Dahil sa tagal-tagal ng paghahanap ko sa tamang babae, noon lamang ako nakaramdam ng sobrang excitement nang makita kita, Ashgab. Naghihintay lang ako ng buwelo. And now you’re telling me that you and Zed ang getting married?” Tumaas na ang tono ng boses nito.

She was silent for a moment. Ngayon naman ay dala-dalawa ang gusto siyang seryosohin. Ngunit hindi niya magawang magsaya. Ayaw na niyang makasakit ng damdamin ng iba. “I-it happened so fast Kyle,” halos pabulong niyang sabi. “W-were just felt that we like each other very much. Basta nalang bigla na napag-usapan ang kasal.

“You don’t love each other,” waring nakatitiyak nang sabi nito.

“I’m starting to feel it just now.”

“No,” giit nito. “Masyado ka lang na-amaze sa malaking pagbabagong nakita mo kay Zed. That made you like him that fast. Nabulag ka sa magandang ipinagbago niya. At si Zed, never ko pa siyang nakitang nag-seryoso sa isang babae.

“Perhaps, he has changed,” pagtatanggol naman niya sa mapapangasawa niya. “Because he found me again, Kyle. I knew that he has never stopped loving me.”

“Hindi ka seseryosohin ni Zed,” mariing sabi nito. “Gumising ka Ashgab. Huwag kang pabubulag sa magagandang bagay na nakikita mo  sa kanya ngayon.”

“You’re talking behind your cousin’s back, Kyle.” Hindi makapaniwalang sabi niya. “He helped you a lot.”

“Yes, I owe him that much. But it does not mean na puwede ko nang kunsintihin ang mga ginagawa niya. Kilala ko si Zed, Ashgab. Walang mahalaga sa kanya kundi trabaho. Libangan lamang ang mga babae para sa kanya. He just promised you marriage but he’ll surely break that promise again just like what he did to other women.”

“Please, Kyle…” Itinuro niya ang pinto. “Please leave now. Tapusin na natin ang usapang ito. I’m marrying your cousin and that’s final.

“Don’t tell me that  I did not warn you, Ashgab,”seryosong sabi nito. “Kailan mo lang ulit nakita si Zed. Hindi mo na siya kilala ngayon.” Pagkasabi niyon ay saka lamang lumbas ni Kyle ng opisina niya.

Kahit paano ay pinag-isip siya ng mga sinabi ni Kyle. Ngunit tila ayaw nang making ng utak at puso niya sa sinasabi ng iba. Ang gusto lamang niyang paniwalaan at pagkatiwalaan ay si Zed. Si Zed lamang.

“Honey…”

Naputol ang pag-iisip niya at saka lamang niya napansing nakatayo na sa harapan ng mesa niya si Zed, nakangiti at may hawak pa itong white roses. Kahapon, he gaved her red roses. Nung isang araw naman ay pink flowers.

Tumayo siya at dinampian ito ng halik sa mga labi. “Thanks. You really are thoughtful.

“Because I love you very much.” His eyes was sparkling again. Niyakap siya nito at idinuyan sa banayad nitong pagsayaw. “Ikaw ang pinaka-magandang nangyari sa buhay ko, honey. Please don’t leave me again.”

“I will not, I promise.” Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. Animo’y naririnig pa niya ang sinasabi ng puso nito na mahal na mahal siya nito. Paano siya maniniwalang wala itong balak na seryosohin siya?

“Nakausap ko na ang corturier,” he said after a while. “Kailangan na nating pumunta sa shop niya para masukatan ka. Nakausap ko na rin iyong wedding planner. Wala na tayong masyadong poproblemahin dahil siya na ang bahala sa lahat.

Napangiti siya. Ano pa ba ang dapat niyang ipangamba?

“I want you to be the most beautiful bride ever,” saad nito at niyakap siya, “And I want our wedding to be unforgettable. Kailangang tumatak sa isip ng lahat ang espesyal na araw na iyon. Ang araw ng pinakasalan ko ang tanging babaeng minahal ko.”

“Thank you Zed,” nakapikit ang mga matang saad niya, “Thank you for coming into my life again. You make me happy. You give me life.

Diskusyon

25 thoughts on “My Love is a Nerd : Chapter 8

 1. Nag umpisa na ang pag higanti ni zed kay ashgab..

  Posted by sushibar | Pebrero 18, 2014, 7:53 hapon
 2. next n..n_n

  Posted by nesilita | Enero 19, 2014, 8:03 hapon
 3. Nakz

  Posted by eli | Nobyembre 9, 2013, 1:08 hapon
 4. mix emotions. kinikilig ako sa kanilang dalawa and at the same time, kinakabahan ako.

  Posted by marshmallow | Mayo 2, 2012, 3:50 hapon
 5. haaay. . .i thnk totoo ung cnasbi nia in his heart. . .
  but niloloko nia c ash . . .

  Posted by pazawaiy_1901 | Abril 20, 2012, 7:50 umaga
 6. graveh,….. nakakatense so far no problem….. anu kaya ang susunod. . . haynku… next chapter. .

  Posted by prettii_ren | Abril 18, 2012, 7:59 hapon
 7. Kinakabahan akoh sa susunod nah mangyayari!.sana everything will be fine..

  Posted by michsoliva | Pebrero 22, 2012, 10:57 umaga
 8. may kilig at kaba ako habang binabasa ko ang story…

  Posted by maritel go teves | Enero 12, 2012, 6:50 hapon
 9. parang ang hirap naman isipin na pinaglalaruan lang sya ni zed. pero tama si kyle di pa kilala talaga ni asley si zed kaya posibleng paglaruan nga sya.. aww maskit kung niloloko lang sya.. hayyy.. super hooked na ko.. next chapter na agad…^o^

  Posted by aann023 | Disyembre 16, 2011, 3:45 hapon
 10. looking foward to the next chapter…

  Posted by Liv | Nobyembre 10, 2011, 3:55 hapon
 11. Suspense na romance to!!
  And I love Zed!

  Posted by Delaney1018 | Abril 11, 2011, 12:52 umaga
 12. nakanang instant yan oo..hanep!! instant proposal! Instant attraction! Instant marriage!! instant noodles!! Lucky them! whew!!

  Posted by bainisah | Disyembre 29, 2010, 8:20 hapon
 13. Salamat sa bagong chapter! Grabe, kelan lang ako naging reader nito at na-hook na’ko.

  Gah, I need more conflict. Salamat sa confession ni Kyle. I don’t really like Zed– the way he acts, gosh, true playboy. 😀

  Posted by tamago | Oktubre 31, 2010, 10:07 hapon
 14. maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sumusubaybay..

  Posted by Clay | Oktubre 23, 2010, 1:38 hapon
 15. EPAL SI KYLE!! aheheh!!

  ang ganda ng story ever!!! i love it!!1

  ano na ba balak ni zed?? hala! 😛

  more power!!

  Posted by tracy93 | Oktubre 22, 2010, 8:59 hapon
 16. waahh totoo kaya ung sinabi ni kyle….wahhhh next na po..

  Posted by eizzy | Oktubre 22, 2010, 3:30 hapon
 17. feeling ko hindi darating si zed sa church. Mag hihigante muna yan bago ang happy ending

  Posted by shannen | Oktubre 22, 2010, 11:43 umaga
 18. ang ganda ganda ng story!!!!!grabe as in…..cant wait for the nxt ch…

  Posted by April<3 | Oktubre 21, 2010, 11:37 hapon
 19. nxt chpter na plsss… super excited na aq sa su2nod na mangya2ri… 🙂

  Posted by reycel09 | Oktubre 21, 2010, 9:25 hapon
 20. ganda.tlga..
  sna happie ending na agad’)

  Posted by Chiara | Oktubre 21, 2010, 6:25 hapon
 21. paganda nang paganda na talaga ito.exciting!.parang nalilito si zed kung maghihiganti ba sya o hindi kasi gaano man sya nasaktan nuon,hindi pa rin nya maitatanggi na mahal pa rin nya talaga si ashley.can’t wait for the next chapter.thanks.

  Posted by wenz | Oktubre 21, 2010, 5:28 hapon
 22. wow ang gandaaaaaaaaaa…..^_^

  Posted by ♥LYN♥ | Oktubre 21, 2010, 5:19 hapon
 23. i like the story lagi q ngang hinihintay ung posting kaso msydong nkkbitin ung mga bwat chapters..prequest naman po pkhabaan ng konti

  Posted by love | Oktubre 21, 2010, 4:16 hapon
 24. Thanks poh for the new post chapter… I’m dying to know what will happen to them in the next chapter…

  Posted by nely | Oktubre 21, 2010, 3:43 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2010
L T M H B S L
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: