binabasa mo ang...
Mi Odiosa Querida

MI ODIOSA QUERIDA-CHAPTER TWO

CHAPTER TWO

Pabagsak na sumara ang pintuan ng office niya. “Let me guess, your sister pissed you off,” sabi niyang hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na binibasa niya. Alam niyang si Jake iyon. Ito lang naman ang nakakapasok sa office niya na walang pasabi ang secretary niya e. At kapagka ganoon ang bagsak ng pinto, alam na niyang nag-away ito at ng half sister nitong si Camille.

“Who will not be pissed? Gawain ba ng isang matinong babae ang umuwi ng hating gabi at makipag halikan sa kalsada!” galit na saad nito.

Napailing siya, parang hindi na ito nasanay sa kapatid, e halos araw-araw namang ginagawa yon ng dalaga. Para itong nagpapalit ng damit kung mag palit ng boyfriend, and of course that’s according to his bestfriend – well, kung tutuusin pareho lang naman sila, the only difference is that he makes sure his affairs are private, which means, hindi siya nakikipaghalikan sa kalsada, except inside his car perhaps.

“God! What will I do with her! She’s such a pain! Sakit siya sa ulo, batok, sa utak, sa kuko!” Galit na turan ng kaibigan.

“And in the groin,” dagdag niyang iiling-iling. Maganda nga naman kasi ang kapatid nito. Maputi at makinis ang kutis nito. And the body? Pefect! All the curves in all the right places kahit na menor de edad pa ‘to.

“What?!” Mabalasik na baling nito sa kanya.

“What?” aniyang tumingin dito, itinaas pa ang mga kamay at nagkibit balikat. “I’m speaking in behalf of the male population.”

Lumapit ito sa table niya at pabagsak na itinukod nito ang mga kamay sa mesa niya. “Don’t you dare mess with my sister, Rave. Kahit best friend kita, makakatikim ka sa’kin,” kita niya ang pagbabanta sa mga mata nito.

Nailing nalang siya. Basta ang kapatid nito ang involve, napaka protective nito. Tantiya niya apat na taon palang mula nang unang magkita ang mga ito.

“I met her yesterday,” si Jake habang nasa bar sila at umiinom.

High school palang sila nang magkakilala sa isang fraternity na sabay pa nilang sinalihan. Pareho silang nagrerebelde noon. Nagrerebelde ito dahil hindi ito maipakilala ng ama bilang anak at siya dahil wala nang nakitang tama ang papa niya sa lahat ng ginawa niya.

Nang magpasya ang lolo niyang sa Spain nalang siya mag college para malayo sa mga barkada niya – at sa papa niya – ay sumama ito. Doon sila parehong nagtapos at naging mga architect sa edad na 19. Matapos grumaduate ay nagbalik silang pareho sa Pilipinas upang itayo ang firm nila. Maliit lang ‘yon dahil kahit parehong mayayaman ang kanilang mga ama, hindi sila humingi ng tulong sa mga ito.

At ngayon nga ay lumabas sila kasma ang ilang mga kaibigan para i-celebrate ang opening ng firm nila.

“Her? Who?” takang tanong niya.

“My half sister,” tahimik na turing nito.

“Oh,” tanging nasagot niya. Alam niya ang matinding panibugho nito sa kapatid dahil mas pinili ng amang ang ina nito ang pakasalan. Naiinggit ito sa kapatid di pa man nito nakikita ang huli dahil ito ang laging kasama ng kanilang ama.

“She’s pretty,” mahinang sabi nito habang nakatitig sa shot glass na hawak.

“And?” Tanong niya nang mahimigang may gusto pang sabihin ang kaibigan.

“And she doesn’t like me,” nakatitig parin ito sa iniinom.

“Hindi mo rinnaman siya gusto ‘di ba?” sarkastikong sabi niya. Siya man ay hindi gusto ang kaptid nito. “Why would that bother you?” aniya habang humahumalik siya sa katabing dalga.

“Tiene razon, I should not be bothered” sabi nitong nakakunot parin ang noo habang ininom ang alak na hawak.

Natigil siya sa pakikipaghalikan nang mahimigan ang pag-aalinlangan sa boses ng kaibigan. Ito ang unang beses sa loob ng mahigit isang dekeda nilang pinagsamahan na ginamit nito ang tonong iyon. Kahit ilang buwan lang ang tanda nito sa kanya, malayong mas mature ito mag-isip at matatag ang kumpiyansa nito sa sarili. Hindi ito kailan man nag-alinlangan sa mga disisyon nito. Ito ang tumayong kuya niya at tagapagtanggol mula nang magkakilala sila kaya naman labis siyang nagtataka sa ikinikilos nito ngayon.

“But?” tanong niya habang kumakalas sa ka-date.

“It still bothers me,” sagot nito matapos lunukin ang alak.

Tinitigan niya ang kaibigan at nanlaki ang mga mata sa bumahang reyalisasyon sa kanyang isipan. “God, Bro. Do you have a crush on your half sister?” hindi pakapaniwalang tanong niya. Well he did say she was beautiful. Baka may gusto ito sa kapatid. Huwag naman sana.

“Hell no!” naghihisteryang sagot nito. Mayamaya ay huminga ito ng malalim. “It’s just that… I feel like I want to be her big brother,” mahina nitong sagot habang nagsasalin ng alak sa glass nito.

Nagulat siya sa sinabi nito. “I thought you hate her?”

“Yes, I did hate her, and I hate her still,” Yumuko ito. “I hate her before because she took away my father from me. I hate her now because she’s destroying herself. Masyado siyang napalayaw ni papa,” puno ng damdamin ang mga sinabi nito.

Tinitigan niya ng mabuti ang kaibigan, seryoso ang bakas ng mukha nito na para bang bumubuo ng isang mahalagang desisyon.

Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. “You love your sister, Bro”

“Yeah, I think so. She’s my sister anyway.”

“Yeah,” at tahimik silang uminom.

Kung mahal nga nito ang kapatid ay pihong mahihirapan it. Pareho nilang iniiwasan ang pag-ibig, kahit anong uri pa iyon ng pag-ibig, kaya naman  hindi nila pinatatagal ang pakikipagrelasyon sa mga girls nila. Malaking problema ang pasok nito kung ganoon kahalaga sa kaibigan ang kapatid nito. Pag nalaman…

“Nakikinig ka ba, Raven Leandro Orteza!” tinapos ng malakas na tinig ni James ang pagbabalik tanaw niya sa nakaraan.

“Por pabor, James,” nahihimasmasang turing niya. “Huwag ka ngang sumigaw at nasa harapan mo lang naman ako.”

“You are not listening to me,” naiinis na turan nito. Oo nga pala bad trip ito ngayon.

“Ano ba kasing pinag sasabi mo dyan?” pasimpleng tanong niya.

“Ang sabi ko, kahit matigas ang ulo ng kapatid ko, kapatid ko parin iyon, at kahit ikaw pa masasaktan ko pagpinaglaruan mo siya,” mahina ngunit mariin nitong sabi.

“Bro, hindi naman laruan ang sister mo e,” sabi niya at saka ngumiti. “Mukha lang.

“Huwag lang niya akong idadamay sa pagtatalak sa’yo at mahahlikan ko siya,” nangingiti pa siya sa sinabi. Mula nang una niya itong makita ay pangrap na niyang halikan ang mga labi nitong tila laging nag-aanyaya ng halik.

Natigilan ang kaharap. Umikot ito sa mesa at inakbayan siya, “Do you have a crush on my little sis?”

“Physically? Yeah I have a crush on her,” aniyang pinagpatuloy ang pagpirma sa mga dokumentong nasa harap niya. “Well, you know your sister. Hermosa pero malaza” makahulugang wika niya nang malingunan niya ang kunot sa noo nito.

“She’s stubborn, but she’s not evil my friend,” sabi nitong tinapiktapik pa ang balikat niya. “See you later, bro,” anitong my nakakalokong ngiti sa labi.

Laging ganito ang labas ng usapan nilang magkaibigan pagpumamasok itong binabalibag ang pintuan ng opisina niya. Maglalabas ito ng galit, magkokomento siya ng pabalang, tatanungin nito kung may gusto siya kay Camille, sasagutin niya, lalabas na itong nang-aasar at di na galit.

“Yeah, sure,” aniyang nailing.

Nang sumara ang pinto ay lumapit siya sa floor to ceiling na glass window ng opisina niya at tumingin sa malyo.

“Shanaya Camille Montaño.” He said and sighed.

She was the most beautiful angel he have ever seen. Napaka amo ng mukha nito at napakasarap titigan.

“I like her,” bulong niya sa sarili. “She’s not bad at all,”

“She’s just a child,” saway ng konsensya niya. Mula nang dumating siya ay nasa dalagita na ang atensyon niya. Ito ang kapatid ni James. Itinuro ito ng kaibigan nang tanungin niya ang huli kung nasaan ang half sister nito.

“Don’t try to flirt with her, she’s a greater filrt than you are,” sabi pa ng kaibigan niya bago siya iwan nito at asikasuhin ang iba pang guest.

Nakaupo lang si Camille sa isang sulok na para bang kinakain na ng boredom. Grounded daw ito sabi ni James dahil madaling araw na umuwi at lasing pa. Napailing siya. Napakabata pa nito.

Tinawag nito ang waiter at humingi ng kung ano. Pagbalik ng inutusan ay may dala itong isang bote at isang maliit na baso.Pinaalis na ito ng dalaga at nNagsalin ito ng alak sa shot glass.

Napamura siya ng mahina. Mabilis siyang naglakad papunta sa dalagita at inagaw ang baso bago pa man nito iyon maitungga.

“Ano ba!” singhal nito sa kaniya. Nakasimangot ito at nakakunot ngunit hindi ‘yon nakabawas sa ganda nito.

God, help me, daing nalang niya. This girl is devastatingly sexy.Bata pa nga ito, but the curves are awesome. Mayaman ang mga dibdib nito at makinis ang mga hitang kitang kita niya sa maikli nitong evening dress. Makinis ng maputi nitong kutis parang napakasarap hipuin. Malamlam ang bilugan nitong mga mata na kulay kape, nakadagdag pa kagandahan ng mga matang iyon ang malalantik nitong mga pilik. Maliit ang matangos nitong ilong na bumagay sa mukha nito, mapupula ang maninipis nitong mga labi. Wala itong make-up. Ngayong malapit siya dito ay kapansin-pansin na tila kagigising lang nito, para bang tumayo ito lang sa higaan at nag suot ng dress bago bumaba pero napakanda parin nito.

“Drinking wine like a sucker at 15 is not good,” sumandal siya sa lamesa para matitigan pa ang katabi.

“Ano bang pakealam mo?” umirap ito. Nice. “E kung si daddy nga hindi ako pinagbawalan, ikaw pa ang magbabawal sa akin, who are you anyway? You’re no one! Don’t you smile at me like that,” inis na sabi nito. “Get lost!” Binawi nito ang baso at nagsalin muli ng alak mula sa bote.

Kinuha ulit niya ang baso mula dito at tinungga ang laman noon. “I’m your brother’s bestfriend, so may karapatan din akong pagbawalan ka,” she pouted…oh, God, she turns me on, bulong niya sa sarili. He looked at his glass to deviate his attention. Masyado pa itong bata para pagnasahan niya ng ganon. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakatitig sa basong iyon.

When she said nothing, he looked up. Napamura siya nang makita ang mainit na titig nito.

Stop looking at me like that, baka hindi ako makapagpigil. “Do you like what you see?” sa halip ay sabi niya. “I’m sure nalagpasan ko ang standards mo,” nginitian pa niya ito.

Lumabi nanaman ito. Ngalingaling halikan niya ito kung ‘di pa ito tumayo. “Pareho kayo ni James, mayayabang!” tumalikod ito at nagmamadaling umalis.

He fantasized about her from then on. Madalas niyang pagalitan ang sarili dahil nga sa dinamidami ng pagpapantasyahan, yung bata pa ang napili niya. But that was two years ago. At ngayon nga ay halos araw-araw kung balibagin ni James ang pinto ng office niya para ilabas ang galit nito sa kapatid. Minsan gusto na niyang makialam sa mga ito pero nag-aalangan naman siya. Pag nagkamali siya, pagkakaibigan nila ni James ang pambayad niya. Mahal ng kaibigan niya ang kapatid nito kahit pa araw-araw itong maysakit sa ulo; and he loves his friend – he has been his big brother since the day they’ve known each other.

Nagagalit di siya kay Camille dahil sa pagpapahirap nito sa kaibigan niya. Hindi madali ang magdisiplina at magpalaki ng teenager lalo’t pinabibigat pa iyon ng paglalayaw ni Camille. Minsan gusto niyang puntahan ito sa bahay nila at pagalitan sa mga ginagawa nito ngunit ayaw nga niyang makialam.

Isa pa mapanganib…

About kuletnimbles

Cute

Diskusyon

21 thoughts on “MI ODIOSA QUERIDA-CHAPTER TWO

 1. how i wish i read the whole story.

  Posted by Marie | Disyembre 27, 2013, 2:32 hapon
 2. watpo ung title ng story nila james at gale?
  🙂

  Posted by aileen | Setyembre 30, 2013, 11:12 umaga
 3. sarap ulit ulitin.,j

  Posted by aileen | Setyembre 30, 2013, 10:24 umaga
 4. ganda ng story

  Posted by jjhuls | Disyembre 4, 2012, 11:40 umaga
 5. gnda ng simula…simula plng yan…

  Posted by alma | Setyembre 3, 2012, 10:08 hapon
 6. yung totoo? james ba o jake? kaloka naman..nahihilo na ko

  Posted by ChasVic14 | Agosto 25, 2012, 2:08 hapon
 7. maganda….. like iiiit….:D

  Posted by prettii_ren | Abril 19, 2012, 4:29 hapon
 8. wow ang ganda ha infairnesssssssssssssssssss……………………………………………………

  Posted by Jelaine_628 | Abril 14, 2011, 7:56 umaga
 9. james ang name nya

  Posted by itsgonnabeme | Disyembre 31, 2010, 4:06 hapon
 10. James po ba or Jake ang name nung kuya ni camille???nakakalito lng kc eh…at hindi rin kc sinabi khit dun sa first chapter kung ano po yung name nya tlga…at kung bakit jake at james ang name nung big brother ni camille.
  but its a nice story indeed.

  Posted by IKAY | Setyembre 20, 2010, 12:51 umaga
 11. May chapter 1 po ang mi odiosa querida paki check nalang po ulit…

  Posted by kuletnimbles | Setyembre 7, 2010, 7:05 hapon
 12. @ max: masasagot po ang katanungan mo sa susunod na story….

  @ empress: namali ako ng post… lam mo na ignoramus… napost ko sa blog ko…

  Sa lahat ng nagbasa: tnx 4 reading…

  Posted by kuletnimbles | Setyembre 7, 2010, 7:04 hapon
 13. wow naka post na pala to..hahahaha
  maulit nga ang pagbabasa..

  Posted by shon | Setyembre 3, 2010, 10:55 umaga
 14. hmmm.. at 19years old as architects is Spain? If I am not mistaken from pre-school (Educación Infantil) to Post-Compulsory Schooling (Bachillerato) it will take 10years in Spain (excluding university education). Do the Math please.

  Posted by max | Agosto 31, 2010, 4:14 hapon
 15. tuwing kelan po yung posting nito?

  Posted by topreader | Agosto 30, 2010, 2:12 hapon
 16. ganda nito..kilan uli ang next posting?…….

  Posted by sweet _anne | Agosto 29, 2010, 2:55 hapon
 17. nice ganda ng storya…

  Posted by ♥lyn♥ | Agosto 29, 2010, 2:39 hapon
 18. hello po kailan ang sunod na na chapter ? kaso walang chapter one… ganda ng story kaso bitin naman.. hanga sa muli

  Posted by ladyjhun | Agosto 29, 2010, 2:03 hapon
 19. ate nimbles, buti nalang nahanap ko ‘to..
  hindi ba ma-post dito kaya natagalan ka?
  kasi hanap ako ng hanap sa mga older posts eh..ahaha!!!

  Posted by empresz23 | Agosto 29, 2010, 9:43 umaga
 20. wow i like dis story… wers the chapter one?

  Posted by angelsmile | Agosto 29, 2010, 1:13 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Agosto 2010
L T M H B S L
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: