binabasa mo ang...
The Man of Hikari's Dreams

The Man of Hikari’s Dreams – Chapter 7

Chapter 7

“Are you okay, Hikari?,” tanong ni Rohann sa kanya nang makabalik siya sa kinatatayuan nito na litong lito.

“Y-Yeah,” she answered.

“You seemed unwell,” puna ni Rohann. “Sino ba ang matandang kausap mo?”

“A-Ah, isang kakilala lang,” maikling tugon niya. She decided to leave this place. “Let’s go…?”

“You want to go home?,” takang tanong nito. “So suddenly?”

“Yeah, I think I’m not feeling well,” kaila niya. Ang totoo ay gusto na niyang lisanin ang lugar na iyon. That old woman made her feel confused and reckless. Hindi na nito pinatatahimik ang isipan niya. Ang mga weirdong pinagsasabi nito ay lumikha talaga ng kakaibang impact sa kanyang isipan.

She saw him worry, kung kaya sinundo nito ang gusto niya.

Nasa loob na sila ng kotse nito nang nanatili lamang siyang tahimik habang nagda-drive si Rohann papunta sa bahay nila.

“You made me worry,” Rohann said gently. “Masakit ba ang ulo mo? Or what?”

“N-Not exactly.” The thing is, walang masakit sa katawan niya. O mas tamang sabihing hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit sa katawan these past few days. No, since the day na nasagasaan siya, she didn’t feel any pain in her body.

Napahinga ng malalim ang binata. “I think you need some rest, Hikari. I know how stressful a life of a student is. Baka napapagod ka sa pag-aaral at paggawa ng mga requirements sa school.”

Napatingin siya sa binata.

She didn’t even feel that stress he was saying. Siguro nga, in some way, yes. She was exhausted thinking of him the whole day everyday, longing to see him again. Pero ngayon ay kapiling na niya ito, at wala na siyang mahihiling pa.

She smiled with the thought.

Parang napawi ang lahat ng iniisip niya just with the mere thought of being with him at this moment.

Hindi na niya napigilan ang sarili. She rested her head in his broad shoulders habang nagmamaneho ito. Naramdaman niyang medyo nagulat ito, but she caught him smiling with what she did.

He wrapped her by his right arm on his chest at binagalan ang pagtakbo ng sasakyan, still driving using his left arm.

Napapikit siya. She felt so safe with him, so secure…

Natupad na ang iyong pangarap, ang pangarap na makapiling ang lalaking nakatakda para sa iyo. Ngunit ang lahat ng nangyayari ngayon ay hindi naaayon sa reyalidad, Hija.

Pinilit niyang alisin sa isipan ang nagsusumiksik na mga katagang iyon. Anuman ang sabihin ng matandang iyon, alam niya, ang mga nangyayari ngayon sa buhay niya ang tunay na reyalidad. She’s with Rohann. Kapiling na niya ang lalaking pinangarap niya. Ano pa ang reyalidad na hinahanap nito?

She’s happy now. She’s so in love with the man beside her…

“I love you, Hikari…,” mahinang bulong ni Rohann sa kanya habang siya’y nanatiling nakapikit.

Simula nang maging sila na ni Rohann, araw-araw na lang ay napakakulay ng kanyang paligid. Everything seems so perfect. Hatid-sundo siya nito sa kanilang eskwela, na kinaiinggitan naman ng mga schoolmates at kakilala niya.

Masaya naman sina Julia at Steve para sa kanya.

Madalas silang magkasama ni Rohann. Everyday ay may surprises itong hatid sa kanya na hindi niya inaasahan.

A real perfect love. This is what she dreams most.

Isang araw ay niyaya siya nitong mag-dinner. He told her to wear her best outfit. They’re going to a very nice restaurant in town.

Sinuot niya ang bagong bili niyang cocktail dress na kulay itim. Bagay na bagay iyon sa makinis niyang kutis.

“Wow, you look perfect!,” sabi ng mama niya with full appreciation habang tinutulungan siyang mag-ayos sa sarili.

Nakaayos ang naka-pony tail na buhok niya. And she wore an attractive high-heeled shoes na bagay na bagay sa suot niyang cocktail dress.

“Thank you, ma,” ngiting aniya habang nakatingin sa sariling repleksyon sa salamin. She wore a light make-up and it made her more stunning.

“Ano bang espesyal na okasyon ngayon at talagang nakaayos ka?,” nakangiting tanong ng ginang. Alam nitong niyaya siya ng nobyo sa isang special dinner date ngunit sadyang napakaganda niya ngayong gabi para sa dinner date na iyon.

“Nothing,” kibit-balikat na sagot niya. Her  eyes are sparking with so much happiness.

Napangiti ng makahulugan ang mama niya. “I bet he’s going to propose something different.”

“Ma…,” aniya na medyo nahihiya sa isiping iyon. “Whatever he’s going to say now, I would gladly listen to him and take it with all my heart.”

Niyakap siya ng kanyang mama.

“I’m happy for you, anak. When you were a kid, you were almost fond of wishing na matatagpuan mo ang lalaking pinapangarap mo. Though you were just a kid, I know you wished for it from the bottom of your heart.”

Napangiti siya. Ilang beses siyang nag-wish noon. Yeah, every year on her birthday, too. And now, naniniwala na siya, that wishes do come true.

Nang makakalas mula sa pagkakayakap sa ina, she smiled at her with so much tenderness. “I already met the man of my dreams, ma. He came just when I didn’t expect him to come.”

“I am happy for you, anak.” Her mom smiled. “O siya, bilis-bilisan mo na at baka darating na si Rohann.”

Excited siyang kinuha ang kanyang pouch at tiningnang muli ang repleksyon sa salamin.

Rohann’s admiring look to her didn’t escape in her sight. Kitang-kita niya ang pagka-amaze nito nang matanaw siyang pababa sa maikling hagdan ng kanilang simpleng bahay.

Finally nang makalapit siya sa kinatatayuan ni Rohann ay nanatiling nakadikit sa mukha niya ang mga mata nito.

“You look so stunning,” he said habang nakatitig sa kanyang mga mata. “And really exquisite…”

“Thank you,” aniya na at napangiti. Naiiling na lamang siya. Hindi siya sanay na titigan ng ganoon ng isang lalaki o puriin ng ganoon. Lalong lalo na sa lalaking mahal niya.

Magalang siyang ipinagpaalam ni Rohann sa kanyang mama at papa, na hindi naman naging problema sa kanyang mga magulang.

Rohann took her to a classy Korean Restaurant in the city. She was so amazed. Kahit may dugo siyang Korean ay ngayon pa lang siya nakapunta sa Restaurant na ito though she heard about this restaurant before.

She was surprised to see a special dinner set with a candle light table.

Habang kumakain sila ng nobyo, she just can’t stop smiling. Talagang pinaghandaan nito ang special dinner date na ito.

Matapos kumain at nag-toast sa kanilang wine ay niyaya siya ni Rohann na tumayo.

Nagtataka na napapangiti ang reaksyon niya sa inakto ng binata.

“Can we dance?,” wika nito na nakangiti ang mga mata.

Hindi naman siya nagdalawang-isip, at pinaunlakan ito.

Mas lalo siyang nasurpresa nang marinig mula sa isang tabi ang tugtog ng violin. Mayroon palang kinuhang musician si Rohann para sa kanilang marahang sayaw. He really must have prepared this surprise.

Magkadikit ang kanilang mga katawan habang sinasabayan ang saliw ng romantikong musika. No one could really explain how happy she is right now, not even her own self.

Namalayan niyang idinikit ni Rohann ang pisngi sa pisngi niya.

“Know what, I’ve discovered something,” he said in a calm and cold voice.

“What is it?”

“I read about your name. Hikari means ‘light’, right?”

“Yeah,” she smiled. “You did read about my name?”

“Your name keeps ringing on my ears, that’s why nang wala akong magawa ay nagbasa ako ng Korean dictionary,” kibit-balikat na sabi nito.

Natatawa na naiiling na lamang siya.

Matapos sumayaw ay nag-iwan ng pera si Rohann sa kanilang mesa at inakay siya sa likurang bahagi ng Restaurant kung saan matatanaw ang napakagandang tanawing. Makikita mula roon ang nagkikislapang mga ilaw habang nababanaag ang repleksyon ng mga bituin sa dagat.

“I didn’t know na may dagat pala sa likurang bahagi ng restaurant na ‘to,” she said. “And it was beautiful!”

Inaakbayan siya ni Rohann habang naglalakad sa dalampasigan. They could feel the cold wind reaching them as they are walking together.

Napakaganda ng paligid. It was like her life now. It was sparkling with so much brightness.

“R-Rohann…”

“Hmm?,” malambing na anito na sinulyapan siya sa mukha.

“Thank you,” she sincerely said.

Napakunot ang makinis na mukha nito.

“Thank you for what?”

“For changing my world. For coming into my life and for letting me feel this kind of happiness…”

Napangiti ito.

“I guess I should be the one telling you that right now,” anito.

Napatingin siya sa mga mata nito.

Sandali itong tumigil sa paglalakad, dahilan para tumigil na rin siya sa paghakbang.

He looked straight into her eyes.

“You’re the one who changed my world, Hikari. Everything in my world is furious. But you happen to be softest thing that came right next to me and made me change it to a contrasted one.”

Matagal-tagal pa silang naglakad sa dalampasigan. She suddenly thought of a question for him.

“What is your greatest dream since you were a kid,?” she asked him.

“Simple lang naman. I just want to marry the one I love,” walang pagdadalawang-isip na sagot nito. “To build a happy family. To have many kids running in and out of my house. And to be happy with the woman I love for the rest of my life.”

Lihim siyang na-amazed sa isinagot nito.

“And how about you,?” balik tanong naman ng nobyo sa kanya.

“Since I was a kid, my greatest dream is to meet the man of my dreams, and be with him… Forever.”

Napapangiting ginagap ni Rohann ang malambot niyang kamay.

“So, hindi pala nagku-contradict ang mga pangarap natin,” anito. “We both want a happy life with the one we love. Then, it means we are perfect together.”

Masaya siya sa sinabi nito.

“Yeah,” she agreed.

Matapos ang ilang sandali ay naramdaman niya ang paghinga ng malalim ni Rohann. Mukhang may ibig itong sabihin sa kanya.

“Hikari…”

Napatingin siya sa mukha nito. She waited for the next thing he would say.

“I’ve been really thinking hard how to say this to you…”

Nagsimula siyang kabahan.

Nakatitig ng mariin ang malamlam na mga mata nito sa kanya.

“Hikari… I want to have a better future with you.”

Her heart was almost squeezed by hearing those words from him. She was never happier than this.

“I want to live with you. I want to create a better world with you.”

“R-Rohann…” She couldn’t believe this. It was more than perfect than she expected.

“Whenever I think about the future,” he continued.  “Your face always appears behind. Hindi ka nawawala sa isipan ko. Palagi kang nakadikit sa alaala ko everytime na nasa bahay na ako. I always carry your smile in my mind. And, Hikari…”

She looked at him teary-eyed.

“I guess I could never live without you here anymore,” Rohann said. “And so, I am asking you… To please…”

Naghintay siya sa karugtong na sasabihin nito.

Bahagya pa siyang nagulat nang may kinuha itong isang maliit na kahon mula sa bulsa nito.

“Marry me.”

Kasabay niyon ay binuksan nito sa harap niya ang maliit na kahon. Lumantad sa paningin niya ang kumikislap na singsing. She couldn’t believe everything that is happening right at this very moment. Nag-o-overflow na yata ang lahat ng kasiyahan sa buong pagkatao niya.

He waited for her answer. Mababakas din sa mukha nito ang takot.

Is he afraid to be rejected?

“I understand if… you wouldn’t love the idea,” ani Rohann nang walang makuhang sagot mula sa kanya. “Anyway, this ring is an inherited one from my great grandmother. Napasa na ito sa buong angkan, hanggang sa mapasakamay ko ito. My mom told me to take good care of it. Sabi niya, ibibigay ko raw ito sa babaeng pinakamamahal ko at aalagaan ko habang buhay. And when I met you, I finally found the reason to keep it no more. Because I intend to give this to you…”

Hindi na niya mapigilan ang sariling maluha sa deklarasyon nito.

“This is… This is wonderful. I couldn’t even believe I am hearing these things from you now, Rohann…”

“Hey,” anito na medyo natatawang inaalo siya. “Why the heck are you crying? You shouldn’t be crying right now. It’s okay.”

Napapayakap siya rito habang naluluha pa rin sa matinding sayang nararamdaman.

“Are you… going to live with me and give me kids then?,” muling tanong nito. “Forever…?”

“Oh, yes, I do, Rohann!,” agad na sagot niya, without hesitations and doubt. “I do, I do, and I’ll always do!”

She saw how happy he is by the look of his eyes. He gently took her face and kissed her. This time, it was a passionate one, with so much urge and attachment, as if they’re going to separate for a lifetime…

“I love you,” he said after that long kiss.

“I love you…,” she answered back.

“Then from now on, we could be together until we get older,” he said. Dahan-dahan na nitong isinuot sa ring finger niya ang mamahaling singsing mula rito.

“Hikari, you are the greatest thing that ever happened to me…”

And the ring finally fitted on her finger, kasabay niyon ang panlalabo ng paningin niya. Na para bang kinakain siya ng kadiliman. And Rohann… She saw his image suddenly disappearing by the mere darkness. She wanted to reach him. His disappearing face is becoming more and more invisible on her sight.

“R-Rohann…”

She couldn’t bear the thought of losing sight of him. But…

Nagising si Hikari na humihingal sa kanyang higaan. Napabangon siya dahil sa matinding kabog ng kanyang dibdib. She was clueless of what is happening. Pero ang alam niya, ilang minuto lang ay kapiling pa niya si Rohann… sa mismong dagat sa likuran ng restaurant na iyon.

Pero ngayon ay…

Napatingin siya sa paligid. She was in her own room. Ang buong paligid ay madilim. Hinagilap niya ang kanyang orasan sa kanyang study table and she found out that it was almost twelve midnight.

And the thing that made her wrapped in confusion is the date she seen in the clock.

August 19…

Her birthday was August 18. So it means…. Kahapon pa lang ang birthday niya? Ngunit paano nangyari iyon gayong ilang araw na ang lumipas simula nang araw ng birthday niya noong masagasaan siya ni… Rohann?

Ngayo’y binabalot siya ng matinding pagkalito.

What the heck is happening?

About pearlangeli12

i'm an imaginative kind of person...

Diskusyon

17 thoughts on “The Man of Hikari’s Dreams – Chapter 7

 1. Sa tingin ko need nya ulit magpasagasa,,hehe

  Posted by morena | Setyembre 30, 2014, 5:09 hapon
 2. What a beautiful story .sna mgkita sla in real dreams….

  Posted by joy | Setyembre 9, 2013, 10:00 hapon
 3. grabe panaginip lng pala lahat…

  Posted by Zayds1 | Marso 2, 2013, 7:53 hapon
 4. wow! exciting.

  Posted by edzie | Abril 2, 2011, 3:44 hapon
 5. really nice…!!!
  nakaka——– basta

  Posted by jeh089 | Disyembre 28, 2010, 8:18 umaga
 6. nice story. . is this something like a premonition?

  Posted by ash | Disyembre 20, 2010, 4:17 hapon
 7. sana magkita na sila ni rohann sa reality 😦

  Posted by itsgonnabeme | Disyembre 20, 2010, 11:24 umaga
 8. OMG! sana happy ending ito.. ayoko umiyak!…huhuh

  Posted by rioangela | Agosto 12, 2010, 12:18 hapon
 9. ang taas ng panaginip nya ha… grabe exciting…

  Posted by mareinnelady | Hulyo 2, 2010, 11:59 umaga
 10. panaginip lang ang lahat?
  sana maganda maging wakas…
  sayang nman love story nila kung panaginip lng pala…
  whew…medyo naguguluhan din ako! hahaha

  Posted by zeneth | Hunyo 18, 2010, 1:48 hapon
 11. gravee…so panaginip lang lahat?..hayyst..pati ako nguguluhan….waaa….sna nxt chapter n po para malinaw n lahat..hehe…i cant wait n tlga..lab it!

  Posted by Vanet | Hunyo 2, 2010, 4:35 hapon
 12. sa wakas nagising na rin c hikari…oh db mas exciting…can’t wait for the next chapter…makita kaya ni hikari c rohann naung gising na xa?kakaexcite talga….two thumbs up for this chapter…tnx….

  Posted by jhunez | Hunyo 2, 2010, 8:58 umaga
 13. exciting tlga!!!!!!! nxt chapter n phOe plS…….

  Posted by xxBunZxx | Hunyo 2, 2010, 8:20 umaga
 14. nice…hehehe…panaginip nga talaga.tsk

  Posted by ms.simple | Hunyo 2, 2010, 12:37 umaga
 15. hehehe,,,,pnginip nga taaga.tsk

  Posted by ms.simple | Hunyo 2, 2010, 12:36 umaga
 16. wahhhhhhhhhhhhhhh.. sinsabi nb puro panaginip….. tagal tagalmo tlagang matulog hikari…

  sna magkita cla ni rohann.. ung hindi panaginip lng… ehehehe

  thanks otor… ingatz

  Posted by sjyo_0208 | Hunyo 1, 2010, 8:41 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Hunyo 2010
L T M H B S L
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: